Dankzij uw gift aan GAIA maakt u een einde aan vele vormen van dierenmishandeling. GAIA heeft de afgelopen jaren al heel wat bereikt om het dierenwelzijn te verbeteren, maar er is nog een lange weg te gaan.

U kunt kiezen voor een eenmalige of maandelijkse gift. Heel erg bedankt voor uw steun!

Beschikt u niet over de nodige betaalmiddelen om een online gift te doen? U kunt ook kiezen voor een storting op ons bankrekeningnummer BE32 0012 3616 8202.

GAIA (Global Action in the Interest of Animals) is een vzw. Sinds 1992 zetten we ons in voor een betere behandeling van de dieren. Onder het motto "Voice of the voiceless" (stem voor diegene die zichzelf niet kunnen verdedigen) voeren wij voortdurend campagne zodat dieren beter worden beschermd, levende wezens die gevoelig zijn voor pijn en zichzelf niet kunnen verdedigen. GAIA voert doelgerichte, geweldloze acties en campagnes tegen "georganiseerde" dierenmishandeling. Een vreedzame, vastberaden en doeltreffende strijd, die tot belangrijke resultaten leidt.

Onze missies:

  • De bevolking, de politieke en wettelijke autoriteiten, het bedrijfsleven en de industrie informeren, bewust maken, beïnvloeden en overtuigen
  • Betere wetten verkrijgen die de rechten van de dieren beschermen
  • Alle gebieden van onze samenleving te raken en bewust te maken

GAIA respecteert uw privacy. Uw gegevens zijn voor ons van essentieel belang om onze plicht tegenover de autoriteiten te kunnen vervullen. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u recht op toegang tot en wijziging, rectificatie en verwijdering van de gegevens die op u betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen op het volgende adres

GAIA vzw
Hopstraat 43 Rue du Houblon
1000 Brussel / Bruxelles - België / Belgique
Tel: +32 2 245 29 50
Email : info@gaia.be

Deze website is 100% veilig.
Alle bankgegevens die nodig zijn om uw betaling te verwerken, worden gecodeerd dankzij het SSL-protocol.
Onze donateursdienst staat tot uw beschikking om al uw vragen te beantwoorden: aarzel niet om contact met hen op te nemen via correspondentie@gaia.be of per telefoon op +32 2 245 29 50.