Mooi kerstgeschenk

Mooi kerstgeschenk

GAIA informeert
23 december 2011

Mede dankzij GAIA, Belgische vertegenwoordiger in de Europese Coalitie voor de Stopzetting van Dierproeven (ECEAE), is een voorstel voor dierproeven ingetrokken. Het voorstel betrof testen die de giftigheid van anorganische fosfaten gebruikt in cosmetica, huishoudelijke detergenten ... nagaan. Hierbij zouden 120 ratten gedurende 90 dagen in buizen opgesloten worden. De ratten zouden verschillende uren per dag het product moeten inademen. Daarna zouden de dieren worden gedood.

Wetenschappers van de ECEAE konden aantonen dat deze dierproeven al in 1974 werden uitgevoerd en dat deze producten geen gevaar inhouden voor de consumenten. De ECEAE gaf haar bevindingen aan ECHA (European Chemicals Agency), waarop het bedrijf haar voorstel voor dierproeven introk.

GAIA-directeur Ann De Greef: "We zijn verheugd dat onze inspanningen om dieren te redden van wrede dierproeven succesvol zijn geweest. Dit toont aan hoe belangrijk onze inbreng is in dit proces".

Het systeem voor het voorstellen van dierproeven maakt deel uit van REACH (Europees systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen in de EU). Volgens een van de bepalingen van REACH moeten voorstellen voor dierproeven gepubliceerd worden alvorens ze worden uitgevoerd.

De ECEAE nam twee voltijdse toxicologen aan, ook GAIA financiert deze mensen mee. Hun werk is extreem belangrijk om onnodige testen op dieren te voorkomen. Zij bestuderen de voorstellen, zoeken naar alternatieven of reeds bestaande data.

Het is fantastisch nieuws dat we 120 rattenlevens hebben kunnen redden, maar wij hebben uw steun nog steeds heel hard nodig.

Er zullen nog miljoenen dieren vergiftigd en gedood worden voor dierproeven. Het is nu belangrijker dan ooit om op basis van wetenchappelijk bewijs de voorstellen voor dierproeven in vraag te stellen.

Wij wensen u alvast een gezellig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

Het GAIA-team.

Meer nieuwsberichten over:

Teken onze petitie tegen dierproeven voor schoonmaakproducten!

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.