Grote betoging tegen onverdoofd slachten nu zondag in Brussel

Grote betoging tegen onverdoofd slachten nu zondag in Brussel

Evenement
25 september 2014

Nu zondag 28 september organiseert dierenrechtenorganisatie GAIA een betoging in Brussel tegen onverdoofd slachten van dieren. De dierenrechtenorganisatie nodigt iedereen, die zich bekommert om het dierenleed, uit om mee te komen betogen. GAIA klaagt het lijden van tienduizenden schapen en runderen aan, die zonder verdoving geslacht worden. Deze slachtingen vinden niet alleen plaats tijdens het jaarlijkse Offerfeest op de tijdelijk erkende slachtvloeren, maar ook gedurende de rest van het jaar in verschillende Belgische slachthuizen. Eén week voor het Offerfeest, wanneer uitgerekend op werelddierendag op 4 oktober duizenden schapen en runderen bij volle bewustzijn geslacht zullen worden, eist GAIA dat elk dier dat geslacht wordt, voorafgaandelijk verdoofd wordt zonder uitzondering voor islamitische en orthodox joodse rituele slachtingen.

Lijden onverdoofd geslachte dieren onaanvaardbaar, ook voor de dierenartsenverenigingen

Wetenschappelijk is het een uitgemaakte zaak dat het doden van dieren zonder verdoving ernstige en langdurige pijn veroorzaakt. Met name bij runderen kan het lijden tot 14 minuten aanslepen. Terecht wordt het slachten zonder verdoving door onder andere de Federatie van Europese Dierenartsen (FVE) dan ook als onaanvaardbaar beschouwd. Ook de Belgische Federale Raad voor Dierenwelzijn besluit in een advies van 2010 dat de dierenwelzijnswet gewijzigd moet worden en verdoving moet verplichten, ook voor rituele slachtingen.

Een oproep aan politici om de wet te wijzigen

GAIA roept de bevoegde politieke bewindsvoerders op om een einde te maken aan de uitzondering die geldt voor rituele slachtingen op de wettelijke verplichting om dieren te verdoven voor het slachten. Voorzitter Michel Vandenbosch: "Dit lijden is volstrekt onaanvaardbaar en onnodig: Het is nu aan de politici om eindelijk de nodige moed te tonen en slachten onder verdoving zonder uitzondering wettelijk te verplichten."

Eén doel: dierenwelzijn

GAIA benadrukt dat de betoging van zondag uitsluitend het dierenwelzijn beoogt. GAIA draagt het respect voor alle wezens met gevoel, zonder onderscheid van ras, religie, huidskleur, sociale afkomst, geslacht of soort hoog in het vaandel en heeft in dat verband een anti-discriminatiecharter op zijn website www.gaia.be gepubliceerd. Al wie dit charter onderschrijft, is welkom. Discriminerende boodschappen worden dan ook niet getolereerd.

Electronarcose: efectieve verdovingsmethode

Op uitnodiging van GAIA toonde een Nieuw-Zeelandse deskundige onlangs aan vertegenwoordigers van de drie bevoegde gewesten hoe runderen en schapen in Nieuw-Zeeland pijnloos geslacht worden.Electronarcose wordt al veertig jaar toegepast in Nieuw-Zeeland, waar jaarlijks 45 miljoen schapen geslacht worden onder verdoving, Niet alleen verliezen de dieren ogenblikkelijk het bewustzijn en worden ze gevoelloos voor pijn, electronarcose voldoet bovendien aan de voorwaarden die door de islamitische gemeenschap gesteld worden om vlees van onder verdoving geslachte dieren te aanvaarden. Ze sterven niet door het effect van de verdoving en het lichaam van deze dieren bloedt ook helemaal uit. Het vlees is gecertificeerd als halal en wordt uitgevoerd naar vele landen, moslimlanden als Maleisië, Jordanië, de Verenigde Emiraten, ... maar ook naar België voor verbruik door de moslimgemeenschap.

Een warme oproep om met zoveel mogelijk mensen vreedzaam te demonstreren

Tenslotte roept GAIA op om op 28 september in Brussel met zoveel mogelijk mensen vreedzaam te komen betogen tegen het onverdoofd slachten van dieren. GAIA hoopt op een zo groot mogelijke opkomst. Dat vergroot de kans dat het signaal dat uitgestuurd wordt tegen onverdoofd slachten, voldoende krachtig is om door de politiek te worden gehoord en begrepen.

Er wordt om 13 uur verzameld op het kruispunt van de Boudewijnlaan en de Koning Albert II laan, in de buurt van het Noordstation (Brussel). Het vertrek van de demonstratie is gepland om 14 uur en eindigt voor het Justitiepaleis, waar de betogers onthaald worden op enkele toespraken en met o.a. Liliane Saint-Pierre, die zorgt voor muzikale omkadering.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.