GAIA hekelt "hypocriet" standpunt Boerenbond voor Europees verbod maar tegen Vlaams verbod onverdoofd slachten

GAIA hekelt "hypocriet" standpunt Boerenbond voor Europees verbod maar tegen Vlaams verbod onverdoofd slachten

GAIA informeert
18 september 2016

Dierenrechtenorganisatie GAIA is niet te spreken over de uitspraken van Boerenbond-voorzitster Sonja De Becker in De Zondag over onverdoofd slachten. De Boerenbond is zogezegd ook voor een totaalverbod op onverdoofd slachten maar dat moet volgens de landbouwersorganisatie Europees geregeld worden. Anders gezegd: Tegen de wil in van 85 % van de Vlamingen wil Boerenbond geen verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen, tenzij zo'n verbod Europees opgelegd wordt en derhalve voor de hele EU geldt. "Dat is pas hypocrisie", reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch scherp. "Sonja De Becker weet zeer goed dat zo'n Europees verbod dat geldt voor 28 (straks 27) EU-lidstaten volstrekt utopisch is en er nooit zal komen!" Het is de klassieke strategie van Boerenbond om de vis te verdrinken in nagenoeg elk dierenwelzijndossier. Telkens wanneer een dierenwelzijnprobleem de een of andere tak van de veehouderij aanbelangt, opent Boerenbond zijn Europese paraplu.

Door te pleiten voor een totaal onrealistisch want onhaalbaar Europees verbod op onverdoofd ritueel slachten, speelt Boerenbond - "als twee handen op één buik" stipt Michel Vandenbosch aan - sluw in de kaart van de ultraconservatieve tegenstanders van een Vlaams verbod. "Overigens zullen dergelijke tegenstanders in andere EU- lidstaten waar (nog) geen verbod van kracht is, zich niet minder onverzettelijk opstellen tegen wettelijk verplichte verdoving. Dierenleed is zoals steeds het minste van de zorgen van Boerenbond, wie het om "de economie" gaat en die de schone schijn wil ophouden door als zoethoudertje etikettering voor te staan. Dit gezegd zijnde, is GAIA in principe niet tegen een Europees verbod. Michel Vandenbosch: "Maar een EU-verbod wordt pas minder uitzichtloos naargelang steeds meer lidstaten afzonderlijk zo'n verbod invoeren. Want als het van de EU moet komen, kunnen we gegarandeerd nog heel lang wachten. Een verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen geeft het goede voorbeeld aan de andere regio's en lidstaten en voorkomt onnoemelijk lijden van jaarlijks honderdduizenden ritueel geslachte schapen en runderen."

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.