GAIA geschokt over "waanzinnige" vraag Antwerps gemeenteraadslid

GAIA geschokt over "waanzinnige" vraag Antwerps gemeenteraadslid

GAIA informeert
18 april 2012

De dierenrechtenorganisatie GAIA reageert geschokt op de interpellatie van gemeenteraadslid (en lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers) Nahima Lanjri (CD&V) aan de Antwerpse schepen van diversiteit Leen Verbist om voor het offerfeest eind oktober te zorgen voor een slachtlijn voor 700 runderen. "Ik heb het lijden van de onverdoofd gekeelde schapen op de tijdelijk erkende slachtvloeren in Antwerpen met mijn eigen ogen kunnen vaststellen", zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. "Maar voor mevrouw Lanjri is dat blijkbaar nog niet erg genoeg. Zij wil naar eigen zeggen op vraag van heel wat Turkse, Pakistaanse en Bosnische moslims nog eens honderden runderen een onmiskenbaar verschrikkelijke doodstrijd doen afzien. Een echte schande en een ongehoorde provocatie." De doodstrijd van een onverdoofd geslachte koe duurt minuten lang en kan tot 12 minuten oplopen. Michel Vandenbosch wijst er bovendien op dat runderen wettelijk uitsluitend in een erkend slachthuis mogen geslacht worden, in geen geval op een tijdelijk erkende slachtvloer.

Beulenwerk
Dat het onverdoofd slachten van runderen sowieso beulenwerk is, blijkt uit de beelden die de organisatie filmde in verschillende Belgische slachthuizen en eind 2009 publiek maakte: runderen spartelen hevig van de pijn, dieren stikken in hun eigen bloed en proberen met overgehaalde keel, waar het bloed uit gutst, zieltogend recht te komen. De bevolking reageerde terecht geschokt en de beelden leidden tot een waslijst parlementaire vragen. "Maar blijkbaar liet het mevrouw Lanjri allemaal koud."

Waanzinnig
Michel Vandenbosch is ook voorzitter van de Adviesraad Dierenwelzijn Antwerpen (ADA). De ADA maakte vorige week zijn advies met betrekking tot het offerfeest 2012 over aan het Schepencollege. Vandenbosch zal de Adviesraad voorstellen het college van Burgemeester en Schepenen met klem te ontraden in te gaan op de "waanzinnige" vraag van raadslid Lanjri (voor de gemeenteraadszitting van volgende maandag, 23 april). Het gemeenteraadslid vindt dat "in elk geval het als grootste stad in Vlaanderen belangrijk is om de beleving van de religie van een groot deel van haar inwoners mogelijk te maken en te ondersteunen." Vandenbosch: "Door 700 runderen ondraaglijke pijnen te doen lijden? In elk geval geeft de interpellatie van mevrouw Lanjri blijk van een ontstellende onverschilligheid voor afgrijselijk dierenleed, gekoppeld aan de blinde drang om stemmen te ronselen op de kap van weerloze dieren."

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.