Failliete hondenkwekerij Kasterlee: 7 vragen & antwoorden

Failliete hondenkwekerij Kasterlee: 7 vragen & antwoorden

GAIA informeert
07 april 2016

Kempenaars Kennel uit Kasterlee ging op 24 maart failliet. Nadat GAIA aan de alarmbel trok, werden de 400 nog aanwezige honden ondergebracht in een aantal asielen. Het verhaal blijft voor consternatie zorgen, niet het minst omdat heel wat van de honden in slechte conditie blijken. Aanvankelijk werd door de inspecteurs van Dierenwelzijn naar verluidt nochtans gezegd dat ze “redelijk gezond” waren. GAIA zet voor u de meest voorkomende vragen op een rij.

1. Klopt het dat de failliete uitbater van Kempenaars Kennel gewoon voortdoet met de verkoop van honden, maar dan online? Zo ja, welke websites zijn te mijden, en welke zijn betrouwbaar?

Ja, dat klopt. Er zijn een 180-tal websites gesignaleerd waar de zaakvoerder van het failliete Just Dogs (de bvba achter onder meer Kempenaars Kennel) online honden verkoopt. Los van de vraag of en in hoeverre dit al dan niet legaal gebeurt, zijn deze websites te mijden als de pest, indien u niet bedrogen wil worden en u een perfide en immoreel systeem van hondenhandel niet wil ondersteunen. Adopteer bij voorkeur een dier uit een asiel dat u degelijke informatie bezorgt. Indien u toch een pup wil, ga dan bij een fokker die u de moederdieren met hun pups laat zien en bij wie u niet meteen een pup meekrijgt maar op een wachtlijst belandt.
Via deze link vindt u een lijst van alle Nederlandstalige dierenasielen in België. De asielen staan gerangschikt per regio en zijn aangeduid op de kaart.

2. Volgt GAIA verder op wat er met de honden gebeurt die werden opgevangen in enkele asielen?

GAIA vergaart momenteel continu informatie over de toestand van de honden uit Kasterlee die in de asielen terechtkwamen. We houden ook bij hoeveel van die honden al werden geadopteerd. Het is de Vlaamse Dienst Dierenwelzijn die de hele operatie coördineert en organiseert.
Waarom de honden uit Kasterlee in de asielen terechtkwamen? Het ging om een acute situatie, die noopte tot snel handelen. GAIA heeft hemel en aarde bewogen om de honden zo snel mogelijk weg te krijgen uit de failliete kwekerij in Kasterlee. De asielen waren zonder twijfel de meest voor de hand liggende plek waar ze (voorlopig) konden worden opgevangen.

3. Waar kan ik een hond uit Kasterlee adopteren?

Er zijn momenteel een 400-tal honden uit Kasterlee beschikbaar voor adoptie in deze asielen: KMDA Kontich, Noodasiel Lommel vzw, Wase Dierenbescherming in Sint Niklaas, Blauwe Kruis Brugge, Dierenbescherming Meetjesland in Evergem, Dierenasiel Canina in Essen, Dierenasiel Schoten, Dierenasiel Sint-Truiden, Dierenasiel Leiestreek in Zwevegem, Dierenasiel Gent, Dierenasiel Ganzeweide in Koksijde, Veeweyde Weelde, Vlaamse Vereniging voor Dierenbescherming in Aarschot. De precieze adresgegevens van die asielen vindt u via deze link.

In het document hieronder vindt u een overzicht, per asiel, welke honden er op zoek zijn naar een nieuwe thuis. Hou er wel rekening mee dat veel van die honden een lange tijd in de kwekerij in Kasterlee hebben verbleven. Sommige dieren vertonen huidproblemen. Ze zijn niet agressief, maar sociaal contact zijn ze niet gewoon. Ze moeten nog alles leren, ze zijn niet zindelijk en dus enkel geschikt voor mensen met genoeg tijd én geduld.

4. Kan GAIA uitvissen waar alle puppy’s uit Kasterlee naartoe zijn?

Volgens onze informatie zitten die puppy’s wellicht in Temse, waar de failliete hondenkweker uit Kasterlee een andere kwekerij heeft: Milando Breeding. De vraag is of de puppy’s al dan niet legaal werden weggehaald uit Kasterlee. Daarom heeft GAIA eind maart officieel klacht ingediend bij de Antwerpse onderzoeksrechter tegen de uitbater van het failliete Kempenaars Kennel in Kasterlee. Het is nu aan de onderzoeksrechter om de zaak tot op het bot uit te spitten. GAIA geeft hem daartoe alle nodige suggesties, via onze raadsman.

5. Kan ik mij burgerlijke partij stellen tegen de uitbater van de failliete hondenkwekerij, samen met GAIA?

Dat kan enkel als u de voorbije jaren een zieke hond heeft gekocht bij Kempenaars Kennel in Kasterlee. In dat geval kunt u klacht indienen tegen de verkoper. Ga daarvoor naar de politie. Leg uit tegen wie u klacht indient en waarom. Breng alle documenten mee die aantonen dat uw hond ziek is als gevolg van malafide fokpraktijken: facturen van de dierenarts bijvoorbeeld. Breng een kopie van het paspoort van uw hond mee, samen met het garantiecertificaat.
Vraag expliciet dat u de status krijgt van benadeelde partij / persoon. Dan wordt uw klacht toegevoegd aan het dossier tegen de malafide hondenkweker, en wordt u opgeroepen om u burgerlijke partij te stellen als de zaak voorkomt voor de rechtbank.
Niet onbelangrijk: nadat u per brief wordt opgeroepen voor de rechtszaak, is het absoluut noodzakelijk dat u zich naar de rechtbank begeeft om u officieel burgerlijke partij te stellen. Breng nogmaals alle relevante documenten mee, en vul ter plaatse de nodige formulieren in.

6. Hebben de inspecteurs van de Dienst Dierenwelzijn hun werk wel gedaan? Worden die inspecteurs op hún beurt gecontroleerd, en door wie?

Het is Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) die verantwoordelijk is voor de inspecteurs van Dierenwelzijn.

7. Moeten we geen druk uitoefenen op Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts?

De kwaliteit van de controle(s) van de inspecteurs van Dierenwelzijn in deze zaak doet inderdaad vragen rijzen, gelet op de slechte toestand van veel honden. U kunt er van op aan dat GAIA de minister daarover zal aanspreken. Wordt zeker vervolgd.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.