EU-totaalverbod op dierproeven voor cosmetica treedt in werking

EU-totaalverbod op dierproeven voor cosmetica treedt in werking

GAIA informeert
11 maart 2013

Vandaag treedt de laatste deadline om dierproeven voor cosmeticaproducten in de EU uit te faseren, in werking. Vanaf vandaag mogen geen op dieren geteste cosmetica meer verkocht worden in de EU. Vandaag heeft de Europese Commissie een Mededeling aangenomen die het engagement van de Commissie bevestigt om de deadline na te leven, die in 2003 door de Ministerraad en het Parlement vastgelegd werd, en die aangeeft hoe de Commissie de bedoeling heeft om onderzoek en innovatie in dit domein verder te ondersteunen terwijl de Commissie dierenwelzijn wereldwijd promoot.

Europees Commissaris bevoegd voor Gezondheid en Consumentenbeleid Tonio Borg verklaarde: "Het totaalverbod dat vandaag in werking treedt geeft een belangrijk signaal over de waarde die Europa hecht aan dierenwelzijn. De Commissie engageert er zich toe om de ontwikkeling van alternatieve methoden te blijven ondersteunen en derde landen ertoe aan te zetten om onze Europese aanpak te volgen. Dit is een grote gelegenheid voor Europa om een voorbeeld van verantwoorde innovatie in het domein van de cosmetica te stellen zonder de veiligheid van de consument in gevaar te brengen."

De Commissie heeft de effecten van het verkoopverbod grondig onderzocht en is van mening dat er doorslaggevende redenen zijn om het in werking te doen treden. Dit stemt overeen met wat vele Europese burgers stellig geloven: dat de ontwikkeling van cosmetica geen dierproeven vereist.

(...) De leidende en globale rol van Europa op het terrein van cosmetica vereist dat de hand wordt uitgestoken naar onze handelspartners om het Europese model uit te leggen en te promoten. De Commissie zal hiervan een integraal deel van de handelsagenda en de internationale samenwerking maken.

Hierbij de integrale tekst van het persbericht van de Europese Commissie (in het Engels):

Today the last deadline to phase out animal testing for cosmetic products in Europe enters into force. As of today, cosmetics tested on animals cannot be marketed any more in the EU.

A Communication adopted by the Commission today confirms the Commission's commitment to respect the deadline set by Council and Parliament in 2003 and outlines how it intends to further support research and innovation in this area while promoting animal welfare world-wide.

European Commissioner in charge of Health & Consumer Policy, Tonio Borg, stated: "Today's entry into force of the full marketing ban gives an important signal on the value that Europe attaches to animal welfare. The Commission is committed to continue supporting the development of alternative methods and to engage with third countries to follow our European approach. This is a great opportunity for Europe to set an example of responsible innovation in cosmetics without any compromise on consumer safety."

The Commission has thoroughly assessed the impacts of the marketing ban and considers that there are overriding reasons to implement it. This is in line with what many European citizens believe firmly: that the development of cosmetics does not warrant animal testing.

The quest to find alternative methods will continue as full replacement of animal testing by alternative methods is not yet possible. The Communication published today outlines the Commission's contribution to the research into alternative methods and the recognition that these efforts must be continued. The Commission has made about EUR 238 million available between the years 2007 and 2011 for such research. The cosmetics industry has contributed as well, for example by co-funding the SEURAT[1] research initiative with EUR 25 million.

The leading and global role of Europe in cosmetics requires reaching out to trading partners to explain and promote the European model and to work towards the international acceptance of alternative methods. The Commission will make this an integral part of the Union's trade agenda and international cooperation.

Directive 2003/15/EC introduced provisions in relation into animal testing into the Cosmetic Directive 76/768/EEC. Accordingly, animal testing in the Union is already prohibited since 2004 for cosmetic products and since 2009 for cosmetic ingredients ('testing ban'). As from March 2009, it is also prohibited to market in the Union cosmetic products containing ingredients which have been tested on animals ('marketing ban'). For the most complex human health effects (repeated-dose toxicity, including skin sensitisation and carcinogenicity, reproductive toxicity and toxicokinetics) the deadline for the marketing ban was extended to 11 March 2013.

Meer nieuwsberichten over:

Teken onze petitie tegen dierproeven voor schoonmaakproducten!

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.