Erkende Israëlitische gemeente vangt bot: onverdoofd slachten blijft ook tijdens coronacrisis verboden

Erkende Israëlitische gemeente vangt bot: onverdoofd slachten blijft ook tijdens coronacrisis verboden

Resultaat
17 april 2020

Het verbod op onverdoofd slachten blijft van toepassing in Vlaanderen, ook tijdens deze coronacrisis. Dat oordeelt de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel vandaag. “De coronacrisis misbruiken en extra druk leggen op onze overheidsdiensten, die ook te lijden hebben onder de lockdownmaatregelen, is meer dan bedenkelijk”, zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

Sinds 1 september 2019 geldt in Vlaanderen een wettelijk verbod op onverdoofd slachten bij kleine herkauwers en pluimvee. Ook voor kalveren is het verbod in werking getreden. Runderen moeten onmiddellijk na de halssnede verdoofd worden (post-cut stunning) zolang de techniek voor verdoving voorafgaandelijk aan het kelen niet op punt staat (pre-cut stunning). Er wordt dus geen uitzondering meer gemaakt voor dieren die worden geslacht volgens een religieuze ritus.

50.000 per dag
Op vrijdag 3 april 2020 werden het Vlaams Gewest en de Belgische Staat gedagvaard door onder meer de "Erkende Israëlitische Gemeente – Israëlitische Orthodoxe Gemeente Machsike Hadas" en Pinkas Kornfeld, voorzitter van die Gemeente. Zij eisen dat, onder verbeurte van een dwangsom van maar liefst 50.000 euro per dag, zij opnieuw onverdoofd mogen slachten in het Vlaams Gewest zolang de coronacrisis duurt en het voor joodse slachters onmogelijk zou zijn om naar het buitenland te gaan. Meer bepaald eisten ze het recht om ‘zelf’ religieuze slachtingen uit te voeren. Ze vingen vandaag bot bij de Voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel.

Misbruiken coronacrisis
Meester Anthony Godfroid, raadsman van GAIA: “Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft in het CHA'ARE SHALOM-arrest van 27 juni 2000 beslist dat er geen 'recht' bestaat om zelf slachtingen uit te voeren volgens de eigen ingeroepen religieuze overtuiging. De vrijheid van religie reikt zo ver niet. Dat de vorderingen van de heer Pinkas Kornfeld en zijn organisatie op een koude steen zouden vallen, verbaast dan ook allerminst. Wel verbazend is dat men in de week waarin het Joodse Paasfeest (Pesach) valt, de coronacrisis misbruikt om toch maar manieren te kunnen vinden om dieren onverdoofd te slachten. In een sterke beschikking doorprikt de Voorzitter van de rechtbank dit manoeuvre. Hij zegt dat het de nauwelijks verholen bedoeling is van de orthodoxe eisende partijen om een precedent te creëren waardoor het verbod op onverdoofd slachten zou uitgehold worden. De rechter heeft het over het ‘negeren’ van decretale verplichtingen en acht dat ontoelaatbaar."

Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA, vult aan: "Op 28 juni 2017 heeft het Vlaams Parlement, na jarenlang campagne voeren door GAIA, het algemeen verbod op onverdoofd slachten gestemd zonder een enkele tegenstem. Ook in Wallonië is onverdoofd slachten verboden. Sindsdien is er een lawine aan procedures geweest, waarbij de religieuze gemeenschappen voluit de confrontatie opzoeken. Dat men in deze crisistijden ook nog eens gebruikmaakt van kortgedingprocedures die extra druk zetten op onze overheidsdiensten, die ook te lijden hebben onder de lockdownmaatregelen, is meer dan bedenkelijk. Ik doe bij deze een oproep aan de heer Kornfeld en zijn organisatie om de overheden niet langer te belasten met procedures. De kortgedingrechter wijst op het principe van de scheiding der machten: ook tijdens de coronacrisis blijft het een feit dat het verbod op onverdoofd slachten door een unaniem parlement is aangenomen en dat een rechter, in tegenstelling tot de parlementsleden, niet democratisch verkozen is. Sterker nog, de kortgedingrechter verwijst naar het strafwetboek om uit te leggen waarom hij zich niet op het terrein van het parlement mag begeven. Artikel 237 van het Strafwetboek verbiedt leden van de “hoven en rechtbanken” om zich in te mengen in de uitoefening van de wetgevende macht. Het is dan ook om die reden dat de voorzitter van de rechtbank, ook in tijden van corona, het democratisch tot stand gekomen verbod op onverdoofd slachten integraal overeind houdt.”

Meer nieuwsberichten over:

Stuur een mail naar de Brusselse Parlementsleden

En overtuig hen om voor het verbod te stemmen

Voor een verbod op onverdoofd slachten in Brussel

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.