Image
Pour des cosmétiques sans cruauté
Brussel - De Europese Commissie heeft vandaag het startsein gegeven voor een plan, dat dierproeven voor chemische stoffen in heel Europa geleidelijk aan zal verbieden. Een verbod op dierproeven voor cosmetica komt er echter niet, hoewel 1,2 miljoen Europese burgers daarom hebben gevraagd door het ondertekenen van het Europese burgerinitiatief (ECI) “Save Cruelty Free Cosmetics – Commit to a Europe Without Animal Testing”.
18 augustus 2023

Hoewel de campagnevoerders tevreden zijn met het plan om dierproeven voor chemische stoffen geleidelijk aan af te schaffen alsook met het voorstel om het gebruik van dieren voor onderzoek en onderwijs op lange termijn af te bouwen en uiteindelijk af te schaffen, heeft de Commissie de burgerstem, die een handhaving van het verbod op dierproeven voor cosmetica eist, op schandalige wijze genegeerd. Het gaat hier om een wettelijk verbod dat al langer dan tien jaar van kracht is.

 

Hoewel dierproeven voor cosmetica-ingrediënten in 2009 verboden werden, zijn dierproeven voor chemische stoffen, die door industriële werknemers worden gebruikt of in het milieu terecht kunnen komen, nog steeds verplicht onder de REACH-regelgeving (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals). De voorgestelde aanpassingen in de REACH-regelgeving zullen ervoor zorgen dat het aantal dierproeven voor chemische stoffen de komende jaren enkel zal toenemen. Dit verontrustende gegeven staat haaks op de vraag van de Europeanen. In plaats van te wachten tot de EU-rechtbanken deze kwestie in een lang aanslepende zaak oplossen, moeten de eisen van de burgers onmiddellijk worden ingewilligd om zo verder dierenleed te voorkomen.

 

In de Europese Unie en Noorwegen werden in 2020 7,9 miljoen dieren, waaronder konijnen, muizen, katten en honden, onderworpen aan vreselijke tests in laboratoria. De dieren krijgen met geweld stoffen door hun keel geduwd, worden besmet met verlammende ziektes, genetisch gemanipuleerd, lopen hersenbeschadigingen op tijdens operaties, worden blootgesteld aan intense pijn en worden gebruikt in fokprogramma's, die deze lijdenscyclus in stand houden. De Commissie onderzoekt welliswaar maatregelen, die de ontwikkeling en het gebruik van proefdiervrije technieken zou moeten versnellen, doch hierdoor wordt niet voldaan aan de vraag van de EU-burgers om een grondige hervorming.

 

Het Europese burgerinitiatief (ECI) werd in augustus 2021 gelanceerd door dierenbeschermingsgroepen Cruelty Free Europe, Eurogroup for Animals, European Coalition to End Animal Experiments, Humane Society International/Europe en People for the Ethical Treatment of Animals. Zekregen daarbij de steun van cosmeticamerken The Body Shop en Dove. Het initiatief riep op tot aanscherping en instandhouding van het verbod op dierproeven voor cosmetica en tot een aanpassing van de regelgeving voor chemische producten met het oog op het geleidelijk stopzetten en verbieden van dierproeven in Europa.

De Commissie heeft naar aanleiding van het ECI de volgende positieve maatregelen genomen:

  • Het ontwikkelen van een stappenplan om alle verplichte dierproeven voor industriële chemicaliën, pesticiden, biociden en menselijke- alsook diergeneesmiddelen af te schaffen;
  • De oprichting van een wetenschappelijk comité van experts bestuderen om advies te kunnen geven over de ontwikkeling en toepassing van proefdiervrije oplossingen;
  • Het voorstellen van een actie vanuit de Europese Onderzoeksruimte om nationaal beleid te coördineren, dat gericht is op het vervangen van het gebruik van dieren in laboratoria en het versnellen van de ontwikkeling en het gebruik van proefdiervrije technieken;
  • Het Organiseren van één of meerdere workshops met experts om toekomstige prioritaire onderzoeksgebieden te identificeren teneinde de overgang naar proefdiervrij onderzoek te versnellen.

De burgers verwachten van alle betrokken partijen dat ze ervoor zorgen dat de door de Commissie voorgestelde maatregelen een maximaal en duidelijk effect hebben. We zullen blijven ijveren voor verdere actie waar nodig.

Europese burgers hebben zich uitgesproken tegen dierproeven in onze moderne samenleving.

Sabrina Engel
Voorzitster van het organisatiecomité van het ICE Burgerinitiatief

Hoewel we blij zijn met de vooruitgang op het gebied van het stopzetten van het gebruik van dieren voor chemische experimenten en tests, veroordelen we de Commissie ten zeerste omdat ze geen einde heeft gemaakt aan het lijden van de duizenden dieren die worden gebruikt voor cosmetische tests. De Commissie moet nu nog op de proppen komen met belangrijke veranderingen in de bestaande wetgeving en het huidige beleid. Enkel zo kunnen lidstaten, regelgevers en beoordelingsinstanties op weg geholpen worden naar de geleidelijke afschaffing van alle proefdiergebruik in laboratoria. We roepen alle betrokken partijen dan ook op om de doelstellingen van het burgerinitiatief na te streven," legt Sabrina Engel, voorzitter van het organisatiecomité van het ECI, uit.