Nieuwe coalitie ‘Cruelty Free Europe’ beoogt einde dierproeven in Europa

Nieuwe coalitie ‘Cruelty Free Europe’ beoogt einde dierproeven in Europa

GAIA informeert
10 juli 2019

Vandaag werd in Brussel Cruelty Free Europe boven het doopvont gehouden. Deze nieuwe coalitie, die in België vertegenwoordigd wordt door GAIA, beoogt het einde van dierproeven in Europa. “Jaarlijks worden in Europa nog 10,5 miljoen dieren gebruikt voor experimenten”, zegt GAIA-directeur Ann De Greef. “Dit moet stoppen. Wij willen van de Europese Unie een voortrekker maken op het gebied van proefdiervrij onderzoek. Daarvoor zullen we samenwerken met het Europees Parlement, de Commissie, deskundigen en de industrie.”

Vandaag worden proefdieren voornamelijk in schijn beschermd. Verenigd in Cruelty Free Europe wil GAIA dan ook de miljoenen dieren, die elk jaar het slachtoffer worden van pijnlijke en dodelijke proeven in Europa, efficiënter verdedigen. “De Europese wetgeving voor dierproeven is vandaag de dag vooral op maat gemaakt van de lobbygroepen van de onderzoekers”, legt De Greef uit. “Het is daarom van essentieel belang dat de verenigingen die zich inzetten om een einde te maken aan dierproeven zich op Europees niveau organiseren. De Europese regelgevende instanties geven onderzoekers op dit moment te veel vrijheid en moeten meer sturend en dwingender optreden om het gebruik van dieren voor experimentele doeleinden systematisch terug te dringen.”

Einde van pijnlijke dierproeven

Prioritaire doelstelling van Cruelty Free Europe is het einde van de pijnlijke dierproeven en proeven op primaten, honden en katten. In Europa worden nog ongeveer 10,5 miljoen dieren gebruikt voor experimenten. In België zijn dat er 543.074. In Vlaanderen steeg het aantal gebruikte proefhonden van 314 in 2016 tot 334 (+ 30) in 2017. Het totale aantal proefhonden, inclusief de hergebruikte dieren, steeg van 1498 in 2016 tot 1833 (+ 335) in 2017. Wat de primaten betreft, neemt het aantal nieuw gebruikte primaten toe van 4 naar 9 apen. In totaal werden 44 resusapen voor proeven gehouden en/of gebruikt in 2017.

Daarnaast zal Cruelty Free Europe ervoor zorgen dat het Europees verbod op dierproeven voor cosmeticaproducten effectief wordt gehandhaafd. De nieuwe coalitie wil ook de Europese financiering onder de loep nemen om zo de ontwikkeling en validatie van alternatieve, effectieve en goedkope testmethoden die dierproeven op lange termijn kunnen vervangen, te bevorderen.

Meer nieuwsberichten over:

Teken onze petitie tegen dierproeven voor schoonmaakproducten!

Dierproeven op honden en katten zijn ontoelaatbaar

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.