Leden Antwerpse studentenclub Reuzegom schoten biggetje dood

Leden Antwerpse studentenclub Reuzegom schoten biggetje dood

GAIA informeert
25 maart 2013

De Antwerpse studentenclub Reuzegom die in Leuven schachten de opdracht gaf konijnen enkele maanden bij te houden om ze dan begin mei gezamenlijk bij wijze van inwijdingsritueel te doden, is niet aan zijn proefstuk toe. GAIA ontdekte op de facebookpagina van Reuzegom een filmpje van een zestal minuten dat door Reuzegom gemaakt is, en waarop onder meer te zien is hoe een eerstejaarsstudent een biggetje, dat de naam"Spekkie" kreeg, met een geweer door de kop doodschiet. (Bekijk hier het filmpje - Tijdscode: 4:07 - 4:33, doorlopend tot 6:20). De feiten dateren van maart 2009. GAIA dient klacht in bij het parket, het FAVV en de inspectiedienst van de Dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid en zal het filmpje ook overmaken aan deze instanties en de academische overheid van de KUL.

Doodgeschoten en gespiest

De feiten speelden zich af in de buurt van Namen, vermoedelijk in de deelgemeente Wierde, ergens op een boerderij. Nadat het biggetje doodgeschoten is, wordt het bebloed opgehangen, en met een metalen staaf gespiest. Het dode dier krijgt een brandende sigaret in de mond en wordt geroosterd. Vooraf zie je in het filmpje iemand met zijn vinger een snijdende beweging langs zijn keel maken, een niet mis te verstaan gebaar. Eerst toont het filmpje hoe het biggetje in een transportkooi vervoerd wordt, een pet van de studentenclub draagt, nadien rondloopt in een ruimte en uiteindelijk doodgeschoten wordt. Op het beeld verschijnt "Reuzz 1 – Spekkie +++" en "R.I.P. 06.01.09 – 20.03.09".

Totaal gebrek aan normbesef

Ook de uitsluitend positieve reacties op het filmpje dat te zien is op de facebookpagina van Reuzegom, enkel bedoeld voor leden van de studentenclub, geven blijk van een totaal gebrek aan normbesef met betrekking tot de behandeling van het biggetje. GAIA beschikt over de namen van diegenen die deelnamen aan deze schandelijke daad.

Klacht bij parket

GAIA heeft zijn raadsman de opdracht gegeven onmiddellijk klacht in te dienen bij het parket wegens ernstige inbreuken op de dierenwelzijnswet die handelingen waardoor een dier zonder noodzaak omkomt bestraft met een gevangenisstraf van 1 tot 6 maanden en een geldboete tot 12000 euro. Bovendien mogen varkens enkel onder voorafgaandelijke verdoving volgens de wettelijk toegelaten methode geslacht worden, en absoluut niet met de kogel gedood worden. GAIA zal de beelden ook overmaken aan het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de Inspectie van de Dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid.

Dierenmisbruik stoppen

"Het gerecht en de overheid, academische overheden inbegrepen en elke andere relevante instantie moeten het walgelijke dierenmisbruik dat bij studentenclub Reuzegom blijkbaar de traditie is, absoluut stoppen en de daders zwaar sanctioneren," reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch geschokt. "Dit zijn praktijken van psychopaten."

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.