Dierproeven voor chemische stoffen: GAIA klaagt België aan bij Europese commissie

Dierproeven voor chemische stoffen: GAIA klaagt België aan bij Europese commissie

GAIA informeert
27 maart 2012

De dierenrechtenorganisatie GAIA klaagt ons land aan bij de Europese Commissie omdat de regering haar verplichtingen niet nakomt in het kader van de Europese chemische stoffenwetgeving REACH. "We hebben geen tijd en geen geld om dierproevenvoorstellen voor het testen van chemische stoffen grondig te evalueren", antwoordden de bevoegde ambtenaren van staatssecretaris voor Leefmilieu Melchior Wathelet. Die erkent het probleem en vroeg zijn federale collega's meer middelen. Hij kreeg nul op het rekest. "Extra middelen of niet, de regering moet haar Europese verplichtingen nakomen, " reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. "Voorstellen voor dierproeven om chemische stoffen te testen worden nu gewoon naar het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) doorgestuurd, zonder na te gaan of die proeven wel nodig zijn. Dat is nochtans wettelijk vereist."

De Europese regelgeving voor de registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de EU ingevoerd of geproduceerd worden (REACH), bepaalt dat dierproeven enkel als laatste redmiddel mogen gedaan worden. Voor elk voorstel dienaangaande moet elke lidstaat nagaan of ze elders al niet gedaan zijn, en of er alternatieven dan wel voldoende informatie bestaat over de veiligheid van de stoffen die men wil testen. Maar de Belgische overheid gaat enkel na of de procedure gevolgd wordt. Daardoor dreigen vele dieren onnodig te worden vergiftigd, klaagt GAIA aan.

Koelgas getest op konijnen

De vrees van GAIA is niet uit de lucht gegrepen. Zo wordt Honeywell Belgium door ECHA tegen de zin van het bedrijf verplicht om volstrekt onnodige proeven op 120 konijnen uit te voeren. De dieren moeten 90 dagen lang dagelijks 6 uur koelgas inademen dat voor de airconditioning in wagens gebruikt wordt. Het bedrijf zelf vindt dat overbodig en wreed en gaat in beroep. Ook GAIA tekent beroep aan bij ECHA via de Europese Coalitie voor de Stopzetting van Dierproeven.

Geen proeven op ratten

GAIA co-financiert het werk van twee toxicologen. Die evalueren full-time voorstellen voor dierproeven om chemische stoffen te testen. Zo kon GAIA een ander bedrijf overtuigen om geen giftigheidsproeven op 120 ratten uit te voeren omdat die experimenten al in 1974 gedaan waren en voldoende informatie hadden opgeleverd.

Overheid doet niks

"Om dieren overbodige proeven te besparen, worden wij gedwongen om het werk te doen waartoe de Belgische overheid verplicht is", zegt Michel Vandenbosch. "Een echte schande, temeer daar er zovele voorstellen worden ingediend dat onze wetenschappers slechts een zeer beperkt aantal tijdig onder de loep kunnen nemen."

Meer nieuwsberichten over:

Teken onze petitie tegen dierproeven voor schoonmaakproducten!

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.