Boudewijn Seapark Brugge moet leefomstandigheden van dolfijnen verbeteren

Boudewijn Seapark Brugge moet leefomstandigheden van dolfijnen verbeteren

30 januari 2014

Brussel, 30 januari 2014. Een moeizaam bekomen maar eerbaar compromis dat de levenskwaliteit van Puck, Beachie, Roxanne, Yotta (in wild geboren), Indy en Ocean, de 6 dolfijnen in Seapark Brugge gevoelig zal verbeteren, een stap vooruit maar wellicht geen eindpunt. Zo beoordelen GAIA en de Blauwe Wereldketen de veranderingen die Boudewijn Seapark krachtens het advies van de Raad voor Dierenwelzijn moet aanbrengen in uitvoering van een parlementaire Kamerresolutie van 10/6/2005 over het houden van dolfijnen in gevangenschap.

GAIA en de Blauwe Wereldketen (BWK), die deel uitmaakten van de werkgroep waarin het advies tot stand kwam, blijven weliswaar van mening dat dolfijnen niet in gevangenschap horen, maar evolutionair het best aangepast zijn om te leven in vrije zeeën en oceanen waarin zij zich het meest kunnen ontpooien conform hun soortspecifieke aard, gedrags- en welzijnsbehoeften.

De belangrijkste elementen uit het advies voor GAIA en BWK:

  1. Er moet een buitenbassin komen.

  2. Het zwemoppervlakte zal groter worden in vergelijking met nu. De bassins zullen moeten voldoen aan de normen van EAAM (European Association for Aquatic Mammals), een vergroting van de huidige minimumnormen terzake qua ruimte.

  3. Er moet een begeleidingscommissie opgericht worden die toeziet op de strikte uitvoering van het advies.

  4. Het educatief programma moet de nadruk leggen op het natuurlijk gedrag van dolfijnen in het wild.

  5. Bij elke aanvraag voor het houden van een bijkomend dier, moet het advies van de Raad voor Dierenwelzijn ingewonnen worden.

De Raad voor Dierenwelzijn heeft de opdracht van het parlement uitgevoerd,volledig conform de resolutie, d.i. de vigerende normen inzake het houden van dolfijnen bij te stellen met het oog op een betere bescherming van dolfijnen.

De resolutie vraagt de regering ook een verbod in te stellen op de vestiging van nieuwe dolfinaria op het Belgisch grondgebied.

Dé prioriteiten zijn nu:

  • het omzetten van het advies in wet,

  • de strikte uitvoering van het advies,

  • de oprichting van de begeleidingscommissie, het uitvoeren van de vraag van de Kamer om het houden van dolfijnen te beperken tot 1 enkel dolfinarium én het voorleggen door Boudewijn Seapark in overleg met de begeleidingscommissie van een concreet stappenplan.

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.