Image
Cow
Meer dan 80 Europese Parlementsleden steunen het voorstel en roepen Ursula von der Leyen op om dit te implementeren in de nieuw verkozen Europese Commissie.
4 juli 2024

Meerdere enquêtes, waaronder de Eurobarometer, tonen aan dat een meerderheid van de Europese burgers van mening is dat het dierenwelzijn moet worden bevorderd door een strenge wetgeving en de strikte handhaving daarvan. Op institutioneel niveau wordt dit onderwerp echter nog te vaak als bijzaak beschouwd.

Uit een nieuwe Ipsos-enquête blijkt dat de het merendeel van de Europeanen de expliciete opname van Dierenwelzijn in de functiebenaming van de verantwoordelijke Europese commisaris nodig acht om het welzijn van dieren op Europees niveau erop vooruit te laten gaan.  

Tijdens de zittingsperiode 2019-2024 beloofde de Commissie zich concreter in te zetten voor dierenwelzijn. Toch wees ze deze verantwoordelijk toe aan slechts één eenheid van het Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid, namelijk de eenheid “Crisisparaatheid in de sectoren voeding, dieren en planten”. Dit heeft geleid tot een gebrek aan duidelijkheid over de rollen, verantwoordelijkheden en middelen die nodig zijn om de handhaving van de bestaande en de invoering van nieuwe wetgeving op het gebied van dierenwelzijn te garanderen. 

Dit kan en moet veranderen. In afwachting van een concreet antwoord van de volgende voorzitter van de Europese Commissie ligt er inmiddels al een effectief voorstel op tafel.

Michel Vandenbosch
voorzitter GAIA

In de huidige context zou de commissaris in kwestie verantwoordelijk zijn voor Gezondheid, Voedselveiligheid en Dierenwelzijn.

In oktober 2023 werd een door 309.987 burgers ondertekende petitie ingediend bij de Europese Commissie en het Europees Parlement.  Daarop vroeg de Commissie Verzoekschriften van het Parlement de Commissie en de leden van het Europees Parlement om een diepgaande analyse van dit voorstel.

Nieuwe enquête

Een nieuwe Ipsos-enquête toont aan dat 70% van de Europeanen (met percentages variërend van 59% in Hongarije tot 82% in Zweden) van mening is dat dit voorstel zo snel mogelijk door de nieuwe Europese Commissie moet worden uitgevoerd.

Hoewel de nieuwe Parlementsleden nog nog niet allemaal zijn benoemd en sommigen nog geen fractie hebbben gekozen, hebben tot nog toe al meer dan 80 onder hen besloten om deze campagne te steunen.

Niels Fuglsang (S&D, DK) en Anja Hazekamp (Links, NL), twee Europarlementariërs die zich ook tijdens de vorige zittingsperiode actief hebben ingezet voor dit thema, richtten zich onlangs in een brief aan Ursula von der Leyen en verzochten haar om dit voorstel te steunen. Mevrouw von der Leyen is namelijk opnieuw kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. In hun schrijven vragen ze dat "dierenwelzijn expliciet wordt vermeld in de functiebenaming van de commissaris, die tijdens de aanstaande zittingsperiode verantwoordelijk zal zijn voor gezondheid en voedselveiligheid".

De #EuforAnimals campagne, die door meer dan 60 europese dienrechtenorganisaties wordt gesteund, is een initiatief van GAIA. Nieuwe acties, waarbij Europarlementariërs van alle politieke strekkingen betrokken zijn, zullen binnenkort worden aangekondigd.