HAAL DE KIPPEN UIT DE KOOI

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) kondigde al tijdens de vorige regeerperiode een verbod op kooien voor legkippen in Vlaanderen aan. Met het Vlaams regeerakkoord (2019-2024) verbindt de regering er zich toe die kooisystemen uit te faseren. Geen woorden maar daden: via grote affiches langs de Vlaamse wegen herinnerden we minister Weyts vorig jaar al aan zijn belofte en het regeerakkoord. Nu doen we dat opnieuw, met een brief aan minister Weyts in de Vlaamse kranten en een grote postercampagne doorheen Vlaanderen.

Meer dan 70% van de Vlamingen is het er trouwens mee eens dat er een verbod moet komen op het houden van kippen in kooien. Dat wijst de opiniepeiling van Ipsos uit, die afgenomen werd in april 2022. En in Wallonië bestaat het verbod reeds.

In Vlaanderen zitten meer dan 3,2 miljoen leghennen in zogenaamde ‘verrijkte’ kooien. In zo’n kooien bedraagt de ruimte per kip ongeveer 1 A4-pagina met veel te weinig scharrelmateriaal. De conventionele batterijkooien, waarin kippen slechts twee derde van een A4 ruimte kregen, zijn al sinds 2012 verboden in de EU, maar de zogenaamde verrijkte kooien, met ongeveer een A4 ruimte per kip, zijn nog toegelaten.

De kippen beschikken in zo’n ‘verrijkte’ kooien ook maar over één legnest, wat er in feite op neerkomt dat als er een kip op het legnest zit, al de andere moeten wachten. En de zitstok wordt er veel te laag aangebracht, zodat de dieren het ding helemaal niet als een zitstok beschouwen. Hun verenkleed raakt er zo sterk beschadigd dat ze na 13 maanden, wanneer ze uit de kooi komen, amper nog pluimen hebben.

Waarom eist GAIA nu dat dit verbod op het houden van kippen in kooien er komt? Omdat de uitfasering van het kooisysteem voor kippen opgenomen werd in het Vlaams regeerakkoord. Die belofte moet nagekomen worden door de politici.

VLAMINGEN BEREID OM MEER TE BETALEN

Uit een opiniepeiling die GAIA in april 2022 liet uitvoeren door Ipsos blijkt bovendien dat bijna drie kwart van de Vlamingen akkoord gaat met de stelling dat het houden van kippen in kooien verboden moet worden.

Alle resultaten op een rij:

1. Bijna drie kwart van de Vlamingen (72%) gaat akkoord met de stelling dat het houden van kippen in kooien verboden moet worden. Slechts 8% is het niet eens met de stelling, de overige 20% staat er neutraal tegenover.

2. Voor elke tegenstander van het verbod op het houden van kippen in kooien zijn er dus 9 voorstanders.

3. De helft van de Vlamingen is goed of zeer goed op de hoogte van het verschil tussen kooikippen, scharrelkippen en kippen met vrije uitloop. Vlamingen ouder dan 55 jaar zijn beter op de hoogte. Slechts 8% beweert niet op de hoogte te zijn van de verschillende manieren waarop kippen gehouden worden.

4. Meer dan de helft van de Vlamingen (55%) let op de manier waarop kippen gehouden zijn bij de aankoop van eieren. Nog eens 25% doet dat soms. Maar wat betreft de aankoop van voedingsproducten die eieren bevatten, houdt slechts 12% van de Vlamingen meestal rekening met de manier waarop kippen gehouden worden. Nog eens 21% doet dat soms.

5. 8 op 10 Vlamingen is bereid om meer te betalen voor eieren van scharrelkippen of kippen met vrije uitloop. Meer dan een derde van de Vlamingen is zelfs bereid om de helft meer te betalen. 65% van de Vlamingen is bereid om 2 euro te betalen voor 6 eieren van een scharrelkip of kip met vrije uitloop, wetende dat 6 eieren van een kooikip 1,50 euro kosten.

6. Bij voedingsproducten waarin eieren verwerkt zijn, ligt de betalingsbereidheid lager dan bij eieren zelf. Toch zijn nog steeds 7 op 10 Vlamingen bereid om meer te betalen voor producten waarin eieren van scharrelkippen of kippen met vrije uitloop verwerkt zijn. 47% van de Vlamingen is bereid 2,50 euro te betalen voor voedingsproducten met eieren van een scharrelkip of kip met vrije uitloop wetende dat voedingsproducten met eieren van een kooikip 2 euro kosten.

MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK

Dat bijna drie kwart van de Vlamingen voor een verbod is op het houden van kippen in kooien, is veelzeggend. Slechts 8% (minder dan 1 op 10) is tegen zo’n verbod. Het maatschappelijk draagvlak voor minister Weyts om zo’n verbod in te voeren is duidelijk groot genoeg. We vragen minister Weyts dan ook met aandrang om niet langer te talmen. Tijd om de kooien buiten te kippen, Ben.

Hoe u kunt helpen

HAAL DE KIP UIT DE KOOI

Voor een verbod op kooisystemen voor leghennen

Downloads

  • pdf

    IPSOS-RAPPORT - 70% VLAMINGEN WIL VERBOD

    Download
  • pdf

    HET WELZIJN VAN LEGKIPPEN IN KOOIVRIJE SYSTEMEN OPTIMALISEREN

    Download

Een Europese richtlijn verbiedt de conventionele legbatterijen maar in de Europese Unie zijn ‘verrijkte’ kooien nog wel toegelaten. In zo‘n kooien beschikken de kippen ongeveer over een blad papier in A4-formaat. In België wordt nog ongeveer 60% van de legkippen in verrijkte kooien gehouden. Sinds oktober 2018 zijn verrijkte kooien verboden in Wallonië. De negen bedrijven in Wallonië die leghennen in verrijkte kooien houden, moeten hun activiteiten uiterlijk in 2028 staken. Wij voeren nu actie om eenzelfde verbod ook in Vlaanderen in te voeren.

Leven op een A4'tje

De verbeteringen die werden aangebracht aan deze ‘verrijkte’ kooien van 750 cm2 zijn belachelijk: de beschikbare ruimte per kip is nauwelijks groter dan een A4’tje (650 cm2 per kip). De rudimentaire voorzieningen – een (ontoereikend) nest, een draadgazen ondergrond, een (te lage zitstok) en een beetje scharrelmateriaal – voldoen nog steeds niet aan de basisnoden van de legkippen.

750 cm2 (waarvan 650 cm2 bruikbare ruimte), is veel te weinig, aangezien een kip gemiddeld 1.879 cm2 nodig heeft om haar vleugels te spreiden.

Frustraties en abnormaal gedrag

Het gebrek aan ruimte hindert de kippen in hun natuurlijk gedrag: een stofbad nemen, scharrelen, de veren gladstrijken, een nest bouwen, ... Kippen die in kooien worden gehouden, beschikken ook amper over materiaal om in te scharrelen. Ze krijgen te kampen met frustraties en zoals stress, agressiviteit, verenpikken. Dat alles kan zelfs ontaarden in kannibalisme of zelfverminking.

Na een intensieve legperiode van 13 maanden worden de kippen in transportkooien gepropt en op weg naar de slachterij lopen ze pijnlijke verwondingen op. In de slachterij worden ze aan de slachtlijn spartelend met de poten vastgehaakt en met de kop in een waterbad gedompeld dat onder stroom staat. Maar die bedwelmingsmethode verloopt lang niet perfect. Heel wat kippen worden zo onvoldoende bedwelmd wat ertoe leidt dat de mechanische keling pijnlijk uitgevoerd wordt bij nog bewuste dieren.

Kooieieren op uw bord

Verse eieren die worden verkocht in de Belgische supermarkten zijn dankzij GAIA’s “boycot-cot”-campagne niet langer afkomstig van kippen die in kooien worden gehouden. Kooieieren worden wél nog erg vaak verwerkt in producten die eieren bevatten, zoals mayonaise, koekjes, chocolademousse, verse pasta, ... Ook heel wat restaurants serveren nog steeds kooieieren. Voor een overzicht van merken, bedrijven en grootwarenhuisketens, die niet langer kooieieren verwerken en voor hun (eigen merk)producten overgeschakeld zijn op kipvriendelijkere systemen, kan u hier terecht: https://www.gaia.be/nl/nieuws/eet-kipvriendelijker-vermijd-kooieieren

Kipvriendelijkere alternatieven: uw eikooivrij!

Als u boodschappen doet, kunt u de herkomst van eieren nagaan door de code op de verpakking te verifiëren. Die code wordt gevolg door de kenletters van het land (BE, NL, FR, …)

Code 3 BE 001

Staat voor kooieieren. Dit soort eieren worden niet langer verkocht in Belgische supermarkten. In een "verrijkte" kooi beschikt elke kip over een ruimte van ongeveer een A4-blad groot (750 cm2 oppervlakte, 650cm2 bruikbare ruimte of 13 kippen per m2, met een (te lage) zitstok en één enkel legnest.

Code 2 BE 001

Staat voor scharreleieren. Maximaal 9 leghennen per m2 worden in scharrelstallen gehouden, al dan niet met overdekt buitenbeloop. Er bestaan diverse scharrelstalsystemen, die qua voorzieningen inzake dierenwelzijn van elkaar verschillen en afhankelijk van het systeem zijn er gradaties in de mate waarin aan het kippenwelzijn en de welzijns- en gewragsbehoeften van de dieren wordt voldaan. Er ligt strooisel op de grond. De kippen kunnen hun ei in legnesten leggen en er zijn zitstokken voorzien.

Code 1 BE 001

Staat voor eieren van vrije uitloop. Zij hebben overdag de mogelijkheid om buiten te lopen op een begroeide uitloopvlakte, waar 4 m2 per kip voorzien wordt.

Code 0 BE 001

Staat voor biologische eieren. Zij leven in scharrelstallen met maximum 6 kippen per m2. Overdag moeten zij ook buiten kunnen lopen, waar iedere kip 4 m2 ter beschikking heeft. Deze kippen krijgen biologisch voeder.

Diervriendelijker is beter maar niet ideaal. Geen enkel commercieel rendabel systeem dat duizenden leghennen houdt, is ideaal qua niveau van dierenwelzijn. Ideaal voor kippen is elf leghennen samen met een haan in een grote tuin met voortdurend veel scharrelruimte, schuilplekjes en plekjes om in alle rust eieren te leggen en een kippenhok waarin de kippen zich ‘s avonds kunnen terugtrekken met geschikte zitstokken op voldoende hoogte. Maar in tegenstelling tot de kooisystemen waar de welzijnsschade inherent is aan het systeem, zijn probleemoplossende verbeteringen en optimaliserende oplossingen aan de kooivrije systemen wel degelijk mogelijk.

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.