Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) kondigde al tijdens de vorige regeerperiode een verbod op kooien voor legkippen in Vlaanderen aan. Met het Vlaams regeerakkoord (2019-2024) verbindt de regering er zich toe die kooisystemen uit te faseren. Geen woorden maar daden: via grote affiches langs de Vlaamse wegen herinneren we vanaf 18 mei minister Weyts aan zijn belofte. En de Vlaamse regering aan het regeerakkoord terzake. Tegelijkertijd vormen de affiches het startschot van een nieuwe campagne waarin we iedereen oproepen om onze petitie voor een verbod op kooien voor leghennen te ondertekenen. Aangezien een dergelijk verbod in Wallonië al is goedgekeurd (en in 2028 van kracht wordt) richten we ons alleen op Vlaanderen.

De timing is niet toevallig: nu de quarantainemaatregelen in Vlaanderen versoepelen, kunnen we vaker op pad. Wij mogen terug uit ons kot. En de legkippen, wanneer mogen zij uit hun kot?

De dieren kunnen niet eens hun vleugels spreiden of uitslaan. Een verbod op dergelijke kooisystemen zou dan ook betekenen dat miljoenen leghennen in Vlaanderen betere leefomstandigheden krijgen. Helpt u de dieren?

Petitie voor een Vlaams verbod op het houden van legkippen in kooien
Document
PDF, 1.18mb
Het welzijn van legkippen in kooivrije systemen optimaliseren
Document
PDF, 5.64mb