Waar we fier op zijn

Waar we fier op zijn

GAIA zet zich in het bijzonder in voor dieren in de vee-industrie, voor pelsdieren, proefdieren, dieren in dierentuinen en gezelschapsdieren. Dankzij een duidelijke focus behalen we tastbare resultaten met onze geweldloze campagnes.

8 belangrijke successen

We zijn bijzonder trots op hetgeen we reeds bereikt hebben. Enkele voorbeelden:

  1. Onze eerste mijlpalen: het verbod op straatpaardenkoersen en het verbod op de verkoop van honden en katten op markten.
  2. De afschaffing van de honderd jaar oude, wrede paardenmarkt van Sint-Jans-Molenbeek (Brussel), de sluiting van de al even wrede vee- en paardenmarkt van Anderlecht, en de veroordeling van de veebeulen van de markt van Ciney: twee schoolvoorbeelden van de verstrekkende impact van onze (undercover) onderzoeksoperaties.
  3. Het verbod op de kattenjacht in Vlaanderen en Wallonië.
  4. Het verbod in België op het houden en het gebruiken van wilde dieren in circussen.
  5. Geen enkele supermarktketen in België verkoopt nog kooieieren. 90% van de aangekochte eieren in ons land zijn nu afkomstig van kipvriendelijkere systemen (scharrel, vrije uitloop of bio).
  6. Het Europees verbod op de import en verkoop van zeehondenproducten. Dankzij deze historische overwinning tegen de zeehondenjacht in Canada werd het leven van tienduizenden zeehonden gered.
  7. Het Vlaams en Waals verbod op onverdoofd slachten.
  8. Een verbod op dwangvoederen voor de productie van foie gras en een verbod op pelsdierkwekerijen voor bont in Vlaanderen - iets waarvoor GAIA meer dan 25 jaar lang geijverd heeft.

+85.202 leden en donateurs

GAIA kan intussen een beroep doen op meer dan 85.202 sympathisanten. Dankzij hen hebben we baanbrekende resultaten kunnen boeken voor het dierenwelzijn. Ook hebben we een gedreven stem kunnen geven, een voice of the voiceless, aan alle dieren met gevoelens die zich niet kunnen verdedigen tegen machtsmisbruik. De steun van onze sympathisanten is zeer belangrijk, temeer omdat er ons de komende jaren nog grote uitdagingen te wachten staan.

GAIA krijgt bovendien geen enkele financiële steun van de overheid en is voor zijn werking dus volledig afhankelijk van lidgelden, giften, schenkingen en de hulp van vrijwilligers.

Sluit u ook aan bij GAIA en help een samenleving op te bouwen die de dieren beschermt en het onrecht verwerpt dat mensen hen aandoen.