Circus Zavatta overtreedt de wet

Circus Zavatta overtreedt de wet

GAIA informeert
22 mei 2012

De dierenrechtenorganisatie GAIA is niet te spreken over de toestemming die burgemeester Paul Dams van Tremelo en zijn schepencollege aan het Franse circus Zavatta hebben gegeven om zijn tenten in de deelgemeente Baal op te stellen. De burgemeester lapt daarmee de lokale regel dat aan circussen met wilde dieren geen vergunning wordt gegeven, aan zijn laars. Waarnemers van GAIA stelden gisteren ook vast dat het circus de wettelijke minimumnormen voor het houden van dieren in circussen overtreedt.

Zavatta overtreedt de wet

"Ten eerste zegde Tremelo al enkele jaren geleden toe om geen circussen met wilde dieren meer toe te laten", stelt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch vast. "Ten tweede overtreedt het circus de wettelijke normen met betrekking tot de verblijven van de dierencircusdierenwetgeving." Zo moeten bizons en zebra's wettelijk verplicht elk apart beschikken over een buitenverblijf van minimum 1.000 vierkante meter voor 1 tot 5 dieren. Bij Zavatta hebben die dieren bij amper 100 meter tot hun beschikking. Dat stelde een waarnemer van GAIA gisteren ter plaatse vast. Het verblijf waarover deze dieren beschikken bij circus Zavatta voldoet dus absoluut niet aan de wettelijke normen.

Rapporten

"We hebben enkel kunnen zien over welke ruimte de bizons en de zebra's beschikken", legt Michel Vandenbosch uit. "Maar met dit circus, dat bekend staat om het systematisch negeren van de wettelijke minimumnormen, kan je er donder op zeggen dat ook de buiten- en binnenverblijven voor de andere dieren wettelijk niet in orde zijn. Zavatta heeft zich namelijk nog nergens waar het ooit een standplaats kreeg aan de wet gehouden. Dat blijkt keer op keer opnieuw uit de rapporten van onze waarnemers."

Onbetamelijk

Het is dan ook onbetamelijk dat de burgemeester van Tremelo beweert dat hij is gaan kijken en constateerde dat alles in orde is, oordeelt GAIA. "De burgemeester kent duidelijk de wet niet en laat samen met zijn schepencollege de eigen lokale regels overtreden. Het toelaten van een circus dat de wettelijke minimumnormen voor dierverblijven niet respecteert, druist in tegen de eigen lokale regelgeving", hekelt Michel Vandenbosch het op zijn minst bedenkelijk te noemen circusbeleid in Tremelo.

Circusdirecteur kletst uit nek

Circusdirecteur Prein vertelt onzin als hij beweert dat hij de Belgische wetgeving niet hoeft na te leven omdat die ondergeschikt zou zijn aan de internationale Conventie van Washington. De Belgische regelgeving gaat over het welzijn van de dieren, niet over de handel in bedreigde diersoorten.

Gedragsbehoeften geschaad

De 130 gemeenten (onder wie Tremelo!) die circussen met wilde dieren niet meer toelaten, doen dat niet omwille van de dierenhandel, maar vooral omwille van het dierenwelzijn. Een circus kan namelijk onmogelijk voldoen aan de strenge huisvestingseisen die leeuwen, tijgers, bizons, zebra's en andere dieren stellen. De dieren moeten voldoende ruimte hebben en hun verblijven moeten voldoende verrijkt zijn, opdat hun gedragsbehoeften niet ernstig geschaad worden.

Diervriendelijke gemeente?

GAIA zal aan de provinciale gedeputeerde voor dierenwelzijn vragen de erkenning die Tremelo kreeg als diervriendelijke gemeente in te trekken. Een voorwaarde om die erkenning te krijgen, is onder andere namelijk geen circussen met wilde dieren toe te laten op het grondgebied. Helaas hebben we moeten vaststellen dat dit in Tremelo enkel op papier geldt. In de praktijk geeft de burgemeester blijk van de zelfde mentaliteit als het circus Zavatta: beide vegen ze hun voeten aan regels en normen. "Intriest", besluit Michel Vandenbosch.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.