RED DE KANGOEROE

Als we aan Australië denken, is een van de eerste beelden die in onze gedachten opkomt dat van kangoeroes. In Europa heerst dan ook de opvatting dat Australiërs liefde en respect voelen voor hun mascottedier. Maar helaas is niets minder waar: in Australië worden op grote schaal én op een wrede manier kangoeroes bejaagd en afgeslacht.

Over een periode van 30 jaar werden er zo meer dan 90 miljoen buideldieren gedood. Daarmee heeft de kangoeroe de betreurenswaardige titel van meest bejaagde wilde diersoort ter wereld.

Als grootste importeur van kangoeroevlees voor menselijke consumptie, houdt ons land de commerciële jacht op kangoeroes in stand. Na een succesvolle campagne slaagde GAIA erin alle supermarkten en Colmar te overtuigen kangoeroevlees uit de rekken te halen.

GAIA vraagt ook dat de Belgische autoriteiten naar het voorbeeld van het handelsverbod in zeehondenproducten (2008) de handel in kangoeroevlees verbieden.

Resultaten

Delhaize haalt kangoeroevlees uit de rekken (2019) Delhaize haalt kangoeroevlees uit de rekken (2019)
10 januari 2020: Makro engageert zich om niet langer kangoeroevlees aan te kopen 10 januari 2020: Makro engageert zich om niet langer kangoeroevlees aan te kopen
13 januari 2020: Cora stopt de verkoop van kangoeroevlees 13 januari 2020: Cora stopt de verkoop van kangoeroevlees
16 januari 2020: Match houdt op met de verkoop van kangoeroevlees 16 januari 2020: Match houdt op met de verkoop van kangoeroevlees
17 januari 2020: Spar (Colruyt Group) stopt met de verkoop van kangoeroevlees 17 januari 2020: Spar (Colruyt Group) stopt met de verkoop van kangoeroevlees
17 januari 2020: Colmar engageert zich geen kangoeroevlees meer aan te kopen 17 januari 2020: Colmar engageert zich geen kangoeroevlees meer aan te kopen

Downloads

 • pdf

  RAPPORT 'KANGOEROEVLEES IN BELGIE' (2019)

  Download
 • pdf

  6 VEEL GESTELDE VRAGEN

  Download
 • pdf

  Petitieformulier

  Download

Meer informatie

Lange lijdensweg

Kangoeroes hebben in Australië de status van beschermde dieren. Maar dat wettelijk kader beschermt de nationale mascotte niet tegen wreedheden. Immers, tegelijkertijd staat de Australische regering de commerciële jacht toe op miljoenen kangoeroes per jaar. In 2018 bedroeg het toegestane jachtquotum 6,9 miljoen kangoeroes. Dat quotum werd bepaald na een ruwe telling van de kangoeroepopulatie door de overheid, die van mening is dat er te veel kangoeroes zijn.

De kangoeroejacht vindt 's nachts plaats, vanop grote afstanden, op bewegende doelwitten. Schoten die niet tot de onmiddellijke dood lijden, zijn onvermijdelijk. Omdat jagers er vaak niet in slagen het dier onmiddellijk te doden, veroorzaken de schotwonden heel veel leed. Gewonde dieren slagen er soms in te ontsnappen en zijn veroordeeld tot een lange lijdensweg. Erger nog, kogels kunnen de keel, kaak, neus of oren raken.

Joeys

De kangoeroejacht veroorzaakt niet alleen leed bij de volwassen dieren. Het is ook de bron van ongekende wreedheid bij de jonge dieren (bekend als joeys). Hun leed wordt beschouwd als "nevenschade" van de industrie. Geschat wordt dat er tussen 2000 en 2009 jaarlijks 800.000 zeer jonge joeys (nog steeds in de buidels van hun moeders) en 300.000 minder jonge joeys (in staat om zich te verplaatsen) werden geslacht of achtergelaten om te sterven in de commerciële jacht. Dat betekent dat er in tien jaar tijd 11 miljoen joeys zijn omgekomen in dergelijke gruwelijke omstandigheden.

Als ze niet aan hun wreed lot worden overgelaten, worden de joeys gedood door ze met geweld de schedel in te slaan (ze gooien het dier met zijn/haar hoofd tegen de bumper van een wagen of slaan het dier met een metalen balk de schedel in). Babyjoeys die nog in de buidel van hun moeder zitten, worden ook onthoofd. Deze wrede dodingsmethoden zijn perfect legaal.

Als reactie op de publieke protesten naar aanleiding van het doden van joeys, kondigde de kangoeroevleesindustrie aan alleen nog volwassen mannelijke kangoeroes te zullen slachten. Veldobservatie (en gezond verstand) doen vragen rijzen bij die resolutie: de jagers schieten van ver en in het donker, waardoor er geen onderscheid kan gemaakt worden tussen mannetjes en vrouwtjes onvermijdelijk is. Bovendien controleert men niet of de jagers zich aan die regel houden. De vrouwtjes en dus ook de jongen worden nog altijd massaal gedood. En zelfs als deze regel gerespecteerd zou worden, zou het de natuurlijke voortplantingscyclus verstoren.

Het Belgisch aandeel

De statistieken zijn even verrassend als verontrustend: België is 's werelds grootste importeur van kangoeroevlees voor menselijke consumptie. België alleen al was in 2016 goed voor 27% van die Australische vleesexport. Dat betekent dat ons land op één jaar tijd meer dan 632 ton kangoeroevlees heeft geïmporteerd, goed voor 180.000 kangoeroes(!). Die import leverde in 2016 meer dan 4.300.000 Australische dollar of ongeveer 2.700.000 euro op.

Aldi Belgium ging als eerste het duidelijke engagement aan om geen kangoeroevlees in hun winkelrekken aan te bieden en dat "vanwege dierenwelzijnsaspecten". Ook Lidl en Colruyt verkopen niet langer kangoeroevlees. Delhaize besliste op 28 januari 2019 na overleg met GAIA op te houden met de verkoop van kangoeroevlees. Na een succesvolle actie begin januari 2020 haalt ook Carrefour België kangoeroevlees uit de winkelrekken.. Niet veel later volgden Cora, Makro, Match en Spar waardoor geen enkele supermarkt nog kangoeroevlees verkoopt.
Een handvol Belgische restaurants bieden nog steeds kangoeroevlees aan.

Het vlees wordt in ons land geïmporteerd door Deli-Ostrich, Foodmark21, Raverco,… Voor zover ons bekend zijn er geen officiële cijfers beschikbaar die de verdeling van de binnenlandse consumptie/re-export bepalen.

Een gevaar voor de volksgezondheid

De kangoeroevleesindustrie staat al enkele jaren onder vuur vanwege gevaren voor de volksgezondheid. Dat is te wijten aan de besmetting van kangoeroevlees met de pathogene bacteriën E. coli en salmonella. De besmetting is onvermijdelijk: kangoeroes worden in het wild gedood en versneden, zonder enige gezondheidsinspectie. De karkassen worden op kamertemperatuur vervoerd in open wagens en worden zo blootgesteld aan stof en insecten.

Sinds jaren bewijzen talrijke analyses de aanwezigheid van pathogenen in het vlees. Geconfronteerd met die overweldigende resultaten besloot Rusland (voorheen de grootste importeur van kangoeroevlees ter wereld) in 2014 om zijn grenzen volledig te sluiten voor de invoer van kangoeroevlees. Maar de industrie heeft een manier gevonden om geen aanzienlijk marktaandeel te verliezen: het routinematig reinigen van kangoeroevlees met azijnzuur en melkzuur om sporen van de pathogene bacteriën te verwijderen.

Om na te gaan of bovenstaande ook van toepassing is in België, kocht GAIA kangoeroesteaks bij Delhaize en Carrefour. Begin januari werden negen stalen naar een laboratorium gespecialiseerd in de analyse van voeding, gebracht. Conclusie: "Melkzuur kan 3 bronnen hebben: natuurlijk wanneer het dier sterft, of door toevoeging om het vlees te ontsmetten, of bacterieel. Op basis van onze resultaten vermoeden we een toevoeging van melkzuur.” In het verleden hebben analyses in Nederland en Duitsland al aangetoond dat de industrie melkzuur gebruikt voor de behandeling van kangoeroevlees. Bovendien gebeuren de slacht en het vervoer van kangoeroes zonder hygiënemaatregelen en is besmetting met pathogene bacteriën onvermijdelijk, zoals blijkt uit tests in Australië.

Probleem: dit routinematig gebruik van melkzuur is om twee redenen niet wettelijk. Ten eerste: wanneer de Verordening (EU) nr. 601/2014 in bijlage III c(iii) voorziet in het gebruik van melkzuur, is dit enkel toegestaan voor "voorverpakte verse vleesbereidingen en vleesbereidingen waaraan andere ingrediënten dan additieven of zout zijn toegevoegd". Het toevoegen van melkzuur voor vers kangoeroevlees, zoals verkocht in de Belgische supermarkten, is daarom niet toegestaan.

Ten tweede heeft de Europese Commissie in 2017 de EFSA (European Food Safety Agency) opdracht gegeven een wetenschappelijk advies te formuleren over "de evaluatie van de veiligheid en doeltreffendheid van melkzuur om de microbiologische besmetting van vrij wild en karkassen van kleine dieren te verminderen". Dit verzoek van de Commissie, waarin expliciet melding wordt gemaakt van kangoeroevlees, volgt op het verzoek van de Australische autoriteiten om dit melkzuur te mogen gebruiken voor vlees van wild dat in de EU wordt verkocht en dus nog niet is toegestaan. De EFSA heeft nog geen advies uitgebracht en daarom is noch de doeltreffendheid, noch het mogelijke gevaar van het gebruik van melkzuur in deze omstandigheden gekend. Intussen wordt het vlees nog steeds naar de EU geëxporteerd.

Wat wil GAIA?

België, 's werelds grootste importeur van kangoeroevlees, kan de vreselijke realiteit achter de schermen van deze industrie niet negeren. België moet dan ook naar het voorbeeld van het handelsverbod in zeehondenproducten de handel in kangoeroevlees verbieden.

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.