Over deze campagne

Europeanen geven om dieren. Studies tonen dan ook aan dat de Europese burgers dieren beter beschermd willen zien in de EU-wetgeving.

Helaas krijgen de economische belangen maar al te vaak voorrang op de eisen van de burger, en zelfs op de eisen van een Europese instelling als het Europees Parlement (EP). Het EP heeft namelijk al herhaaldelijk om een aanpassing van de wetgeving gevraagd, om zo de dieren in de Europese Unie beter te beschermen

Verschillende EU-lidstaten hebben al besloten dat het ministerie van Landbouw niet langer voor dierenwelzijn bevoegd mag zijn, om belangenconflicten te beperken. We zijn blij met die beslissingen en hopen die in elke lidstaat op termijn te zien. 

Hoewel de EU-commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid voor dierenwelzijn bevoegd is, wordt dit domein niet in zijn of haar officiële functietitel erkend. 

vache

We pleiten voor een Europese commissaris voor dierenwelzijn

We stellen voor dat de bevoegdheid voor dierenwelzijn in de titel wordt opgenomen. Naar onze mening moet de ‘EU-commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid’ voortaan dan ook officieel de ‘EU-commissaris voor Gezondheid, Voedselveiligheid en Dierenwelzijn’ heten. In elk geval moet dierenwelzijn afgescheiden worden van de commissaris voor Landbouw ook al zullen in de toekomst de functies van de verschillende commissarissen wijzigen. 

De bescherming van dieren in de EU zal worden verbeterd als deze verantwoordelijkheid wordt benadrukt en de bevoegde commissaris uitdrukkelijk wordt opgeroepen om namens de hele Europese Commissie een meer proactieve en progressieve houding aan te nemen ten aanzien van het welzijn van dieren, waarmee tegemoet wordt gekomen aan de hartstochtelijke oproep van de Europese burgers.

EUROPEANEN GEVEN OM DIEREN. EU-INSTELLINGEN ZOUDEN DAT OOK MOETEN DOEN. 

Resultaten

309.897 burgers ondertekenden de petitie voor een EU-commissaris voor dierenwelzijn.

Lees meer over onze campagne