Wedstrijdreglement 'Your favorite rescue story'

Wedstrijdreglement 'Your favorite rescue story'

Organisator

GAIA vzw, Ravensteingalerij 27, 1000 Brussel.

Duur van de wedstrijd

Van zaterdag 20 juli 2019 tot en met vrijdag 20 september 2019.

Uitgangspunt van de wedstrijd

Elke deelnemer stuurt één verhaal waarin beschreven wordt hoe hij/zij een dier* gered en dus geadopteerd heeft. Het ingestuurde verhaal moet in word- of pdf-formaat zijn. Gratis wedstrijd zonder verplichting. *Opgelet: alleen de volgende dieren komen in aanmerking: hond, kat, konijn, hamster, paard, ezel, koe, varken, schaap, geit, rat, muis, cavia, fret.

Prijzen

Één winnaar worden beloond met een prachtige prijs. De prijs is één dag meedraaien als dierenverzorger in De Zonnegloed, animal sanctuary vzw in Vleteren.

Deelname

De wedstrijd ‘My favorite rescue story' is gratis. Iedereen die in België woont kan deelnemen, behalve de personeelsleden van GAIA, hun partner en alle personen die onder hetzelfde dak wonen. De organisator mag personen het recht op deelname ontzeggen. Er wordt één enkele deelname per persoon aanvaard.

De verhalen kunnen alleen via e-mail verstuurd worden naar info [at] gaia [dot] be. Elke deelnemer moet bij het versturen zijn naam, voornaam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer vermelden.

Gegevens die onvolledig of niet in overeenstemming met het reglement zijn of die na de uiterste deelnamedatum worden ontvangen, komen niet in aanmerking. De organisator behoudt zich het recht voor personen die niet voldoen aan de wedstrijdvoorwaarden uit te sluiten.

Bepaling van de winnaar

De winnaar zal collegiaal gekozen worden door het volledige team van GAIA. De winnaar wordt op de hoogte gebracht en uitgenodigd om zijn/haar prijs in ontvangst te nemen tijdens de GAIA-dag op 20 oktober aanstaande. Alleen personen die aanwezig zijn op ons feest op 20 oktober op het moment van de uitreiking kunnen de prijs ontvangen.

Aansprakelijkheid
De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen in verband met het verloop van de wedstrijd, ongeacht of het om een menselijke fout, een computerfout of een fout van andere aard gaat. In geval van overmacht behoudt GAIA zich het recht voor om dit reglement aan te passen of de wedstrijd uit te stellen of te annuleren. GAIA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van deze wijzigingen.

Privacy

GAIA kan de persoonsgegevens in zijn bestanden opnemen om de deelnemers op de hoogte te brengen van toekomstige acties die hen zouden kunnen interesseren. Het beroept zich hiervoor op het principe van het gerechtvaardigd belang. De GDPR-wet van 25 mei 2018 inzake de bescherming van de privacy zal strikt nageleefd worden. De deelnemers aanvaarden stilzwijgend dat zij als winnaars met hun naam vermeld zullen worden op de website en/of de sociale netwerken van GAIA. Elke deelnemer geeft alle gebruiksrechten voor zijn verhaal (en eventuele foto’s) aan GAIA (het verhaal kan op de website en de sociale netwerken van GAIA verspreid worden met de naam van hun auteur) en bevestigt dat het verhaal haar/zijn werk is.

Geschillen

Door deel te nemen aan deze wedstrijd aanvaarden de deelnemers dit reglement. Het niet naleven van dit reglement leidt tot de annulering van de deelname. Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie en de toepassing van dit reglement zal onderzocht worden door de organisator, die soeverein is in zijn beslissingen, in de geest die heerste bij de uitwerking van de wedstrijd.

Met uitzondering van aanvragen voor het reglement zal er geen enkele schriftelijke of mondelinge vraag met betrekking tot de wedstrijd beantwoord worden. Niet-voorziene gevallen worden behandeld door de organisator van de wedstrijd. Elke beslissing van de organisator is soeverein. Elk geschil dat voortvloeit uit deze wedstrijd zal voorgelegd worden aan de rechtbank in het rechtsgebied van het hoofdkantoor van de organisator.