Stop de kooien

Stop de kooien

Miljoenen dieren leven in een nachtmerrie en slijten hun leven in kleine, kale kooien. Zeugen liggen vast tussen stalen stangen in zogenaamde kraamhokken waarin amper plaats is voor normaal zorggedrag. Konijnen en kwartels slijten hun hele leven in kale kooien. Piepjonge kalfjes worden apart opgesloten. Legkippen zitten nog steeds opgesloten in kooien en eenden en ganzen worden in kooien opgesloten om onder dwang gevoerd te worden voor de productie van foie gras. Kooien zijn wreed.
Het gaat hier om voelende individuen, wezens die pijn en blijdschap kunnen ervaren. Dieren in kooien lijden ernstig: ze hebben amper ruimte om te bewegen en kunnen er hun natuurlijke gedrag niet in uiten noch ontplooien. Een leven in een kooi is geen dierwaardig bestaan.

Geconfronteerd met dit ernstig dierenleed werkt GAIA samen met een netwerk van meer dan 130 organisaties en hopen we via een Europees Burgerinitiatief* een verbod op het gebruik van kooien in de veehouderij te bekomen. Als één miljoen mensen meedoen, komt een toekomst zonder kooien dichterbij.

Meer informatie via https://www.gaia.be/nl/campagne/stop-kooien

*Zodra we één miljoen handtekeningen verzameld hebben en ook minstens in 7 landen een bepaald minimum hebben bereikt, moet de Europese Commissie beslissen of zij eraan gevolg gaat geven.

Tabs