GAIA overhandigde 70.153 handtekeningen aan Brusselse Parlementsleden

GAIA overhandigde 70.153 handtekeningen aan Brusselse Parlementsleden

GAIA-actie
11 mei 2022

Voor een verbod op onverdoofd slachten

Op 11 mei 2022 overhandigde een 15-koppige delegatie van de dierenrechtenorganisatie GAIA een petitie met 70.153 handtekeningen voor een verbod op onverdoofd slachten aan Brusselse Parlementsleden Jonathan de Patoul (DéFI) en Carla Dejonghe (Open VLD). De Patoul diende in januari 2022 een ontwerp van ordonnantie in om onverdoofd slachten te verbieden in het Brussels Gewest (met de steun van Open VLD en Groen). De voorzitter van het Brussels Parlement, Rachid Madrane (PS), weigerde de petitie van GAIA in ontvangst te nemen.

De actievoerders maakten hun boodschap nogmaals duidelijk aan de hand van panelen met slogans (bv. ‘Pijnloos sterven is een recht’, ‘Stop hun pijn’). GAIA eist dat het Brussels Parlement het voorbeeld van Vlaanderen en Wallonië volgt, en zich dus baseert op de arresten van het EU-Hof van Justitie en het Belgisch Grondwettelijk Hof, die het Vlaamse en Waalse verbod bekrachtigd hebben. Onverdoofd slachten moet verboden worden om technisch vermijdbaar dierenleed te voorkomen.

HELSE PIJNEN

Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA: “Met de steun van de overgrote meerderheid van de Brusselaars roepen wij de leden van het Brussels Parlement op om de technisch vermijdbare helse pijnen die duizenden onverdoofd geslachte schapen en runderen ondergaan, te voorkomen.”

IPSOS-OPINIEPEILING

Volgens een opiniepeiling van Ipsos (zie ook bijlage onderaan), uitgevoerd in maart 2021, zijn 7 op de 10 Brusselaars voorstander van dit verbod. Dit resultaat werd ook bevestigd door een enquête van de Brusselse minister van Dierenwelzijn Bernard Clerfayt (DéFi), waarin de mening van de Brusselaars werd gevraagd over een aantal dierenwelzijnsthema’s. Ook uit dat onderzoek blijkt dat 70% van de Brusselaars voorstander is van een verbod op onverdoofd slachten.

Uit de Ipsos-opiniepeiling blijkt overigens ook dat zeker niet alle Brusselse moslims gekant zijn tegen een verbod op onverdoofd slachten. Meer dan een derde van de Brusselse moslims (35%) is zelfs voorstander en 18% van hen heeft er geen uitgesproken mening over.

LAATSTE SECONDEN?

De Brusselse PS kondigde in april aan dat zij unaniem tegen het voorstel van De Patoul zal stemmen, omdat de tekst zich zou toespitsen op de laatste seconden van het leven van een dier. Laatste seconden? Dat is wetenschappelijke onzin. Wat is de wetenschappelijke consensus? Tijdens het slachten zonder bedwelming kunnen het lijden en de pijn bij schapen gemiddeld meer dan 20 seconden duren en in bepaalde gevallen zelfs 2 minuten. Bij runderen kan de pijn gemiddeld 5 tot 6 minuten aanhouden, en in sommige extreme gevallen zelfs tot 12 minuten! Het is dus ronduit schandalig om te doen alsof het maar om de laatste seconden zou gaan!

DIERENARTSEN

De Federatie van dierenartsen van Europa - waarin zo'n 300.000 dierenartsen zijn verenigd – is heel duidelijk over dit onderwerp: onverdoofd slachten is in alle gevallen onaanvaardbaar vanuit het oogpunt van het dierenwelzijn. Bedwelming vóór de keelsnede is absoluut noodzakelijk. De argumenten van de PS houden geen steek en minimaliseren het lijden en de pijn die duizenden gevoelige en weerloze wezens ondergaan. Dit getuigt van een onaanvaardbare minachting voor dieren en een betreurenswaardige ontkenning van de wetenschappelijke kennis terzake. Een bedenkelijke houding die alleen kan worden verklaard door electoraal cynisme.

DUBIEUZE ROL PS

Wallonië en Vlaanderen hebben in 2017 de knoop al doorgehakt. Zo ook het Europees Hof van Justitie en het Belgisch Grondwettelijk Hof, die het Vlaamse en Waalse verbod bekrachtigden en verklaarden dat beide decreten de juridische toets van de evenredigheid doorstaan en een billijk evenwicht hebben gevonden tussen de vrijheid van godsdienst en het belang van het dierenwelzijn.

Volgens deze Hooggerechtshoven gaat het hier om dwingende en noodzakelijke maatregelen om schapen en runderen vermijdbaar lijden te besparen. Waar wacht het Brussels Gewest op?

De positie van de PS kan natuurlijk niet dubieuzer zijn. In het Waalse parlement stemt de PS voor, in het Brussels Parlement zal de PS tegenstemmen. Triest..

Hoe dan ook: GAIA zal de dieren niet in de steek laten. Michel Vandenbosch: "GAIA zal nooit opgeven. Je mag nooit de hoop verliezen!”

STANDPUNT HERZIEN

Er is echter nog tijd voor de Brusselse socialisten om hun standpunt te herzien. En hetzelfde geldt trouwens voor de Brusselse leden van de PTB die ook aankondigde dat die partij zal tegenstemmen.

HOE KUNT U HELPEN?

Stuur de 89 Brusselse parlementsleden (via een paar simpele clicks) een mail met uw mening over het verbod op onverdoofd slachten. We stelden al een voorbeeldmail op voor u, die u naar eigen goeddunken kan wijzigen indien gewenst. Klik hier en help duizenden dieren.

  • pdf

    ipsos-opiniepeiling_onverdoofd_slachten_in_brussel.pdf

    Download pdf
Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.