Verbod op stroomhalsbanden zopas goedgekeurd door Vlaams Parlement, pleitbezorger GAIA reageert tevreden

Verbod op stroomhalsbanden zopas goedgekeurd door Vlaams Parlement, pleitbezorger GAIA reageert tevreden

Resultaat
30 maart 2022

“Goed dat deze achterhaalde bestraffingstechnieken plaats moeten ruimen”

GAIA en de dieren halen opnieuw een overwinning binnen: het gebruik en de verkoop van stroomhalsbanden in Vlaanderen wordt verboden. Het Vlaams Parlement keurde dit verbod vandaag unaniem goed. GAIA reageert tevreden: de dierenrechtenorganisatie ijverde sterk voor zo’n verbod op dergelijke wrede en achterhaalde tuigen. Misbruiken zijn immers legio.

In maart had de Commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement zich reeds unaniem achter het initiatief van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) geschaard om het gebruik en de verkoop van stroomhalsbanden te verbieden. Vanavond keurde het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet goed, unaniem zelfs (104 stemmen voor, geen onthoudingen en geen tegenstemmen).

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: “De praktijk leert dat misbruiken legio zijn. Een duidelijke grens trekken, was dan ook noodzakelijk. We zijn het eens met minister Ben Weyts dat achterhaalde bestraffingstechnieken de plaats moeten ruimen voor meer diervriendelijke en meer beschaafde, beloningsgerichte methoden om ongewenst en storend gedrag van gezelschapsdieren te vermijden en op te lossen. Goed dat het Vlaams Parlement nu kiest voor de diervriendelijke optie van de beloningsmethoden.”

Concreet zal vanaf 1 januari 2027 een verbod gelden op het gebruik en de verkoop van stroomhalsbanden, die bijvoorbeeld gebruikt worden om honden af te straffen voor hun geblaf. Maar ook voor stroomhalsbanden voor katten zal dit verbod gelden. 

“Een huisdier is een deel van je gezin en een gezinslid geef je geen elektrische schok”, formuleerde minister Weyts het treffend. 

Overgangsperiode

Tijdens de overgangsperiode tot 2027 kunnen instanties die nu nog stroomhalsbanden gebruiken bij het opleiden van dieren overschakelen naar diervriendelijke alternatieven, want die zijn er voldoende.

Voor het leger, de politie of de gedragstherapeut wordt geen uitzondering gemaakt. Het verbod zal dus algemeen geldend zijn. Specialisten zijn al lang afgestapt van het idee dat je dieren alleen maar kan opleiden of corrigeren met agressieve aversietechnieken. Wetenschappers waarschuwen zelfs voor de mogelijke negatieve gevolgen van trainingsmethodes die uitgaan van bestraffing.

Raad voor Dierenwelzijn

Minister Weyts baseerde zich onder meer op het advies ter zake van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn die de minister adviseert over dierenwelzijnsaangelegenheden. In die Raad profileerde GAIA zich als een sterke pleitbezorger voor een verbod op zowel het gebruik als de verkoop van stroomhalsbanden. 

De afdeling Dierenwelzijn van het Departement Omgeving van het Vlaams Gewest deed ook een bevraging bij zo’n 2.700 hondengedragstherapeuten, trainers, medewerkers van hondenscholen en jagers. Uit die bevraging bleek dat de grote meerderheid van de gedragstherapeuten zich achter een verbod op stroomhalsbanden schaart.

Onzichtbare omheiningen 

Halsbanden die gelinkt zijn aan een onzichtbare omheining blijven wel toegelaten. Bij zo’n halsbanden kan het dier zelf elke schok vermijden door binnen de begrenzing te blijven. Bij trainingshalsbanden en antiblafhalsbanden heeft het dier daarentegen geen enkele controle over de schokken. 

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch: “Wij hadden liever een totaalverbod gezien, dus ook op systemen met onzichtbare omheiningen. Die houden sommige honden bij wie de drang te groot is niet tegen, zo blijkt uit onderzoek. Maar dit is een verdedigbaar en eerbaar compromis. We zijn vooral tevreden dat het verbod verder reikt dan het gebruik en dat dus ook de verkoop van stroomhalsbanden niet meer is toegelaten zodra het verbod in werking treedt. Daar had GAIA sterk op aangedrongen. Het gebruik van stroomhalsbanden verbieden zonder verkoopsverbod, zou immers een lege doos geweest zijn.”

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.