Een aantal veelgestelde vragen over legaten

Een aantal veelgestelde vragen over legaten

Ontdek hier een selectie van de meest gestelde vragen over testamenten. Hebt u na het lezen van deze FAQ nog vragen? Aarzel dan niet om met ons contact op te nemen via testament [at] gaia [dot] be of 02 245 29 50.

Wat zijn de gevolgen van de hervorming van de erfbelasting voor goede doelen in Vlaanderen?
De fiscale hervorming geldt enkel voor Vlaanderen en vanaf 1 juli 2021. in Brussel en Wallonie blijft de situatie onveranderd.

Het nultarief voor legaten en schenkingen aan goede doelen wordt vanaf 1 juli ingevoerd.

Bovendien, zal het duolegaat geen fiscaal voordeel meer opleveren voor de particuliere begunstigden. Indien u in uw testament een duolegaat hebt opgenomen, raden wij u ten zeerste aan om terug te keren naar uw notaris/jurist die uw testament met u zal moeten herbekijken en aanpassen. Als u dit niet doet, zal uw testament met duolegaat veelal niet meer uitvoerbaar zijn.

Wenst u iets na te laten aan een verre verwant of niet-familielid, dan kan u vanaf nu gebruik maken van de vriendenerfenis. Zo krijgt u vanaf 1 juli de mogelijkheid om 15.000€ na te laten aan een vriend tegen het laagste tarief van 3% (ipv 25%).

Wat is het principe van een legaat aan een goed doel?

U laat uw vermogen, geheel of gedeeltelijk, na aan een goed doel zodat zij ook na uw overlijden haar strijd kan verderzetten. U beslist uiteraard zelf welke activa u wenst na te laten en neemt contact op met de afdeling nalatenschap en testamenten van het goede doel of met uw notaris om het goede doel in uw testament op te nemen. Organisaties voor het goede doel genieten van lagere successierechten (erfbelasting) op de legaten die zij ontvangen.

Hoe stel ik mijn testament op?

Er zijn in het algemeen twee vormen van testamenten: het authentieke of notariële testament, dat door uw notaris in aanwezigheid van getuigen wordt opgesteld, en het eigenhandig testament, dat met de hand wordt geschreven en door u ondertekend wordt. Voor een eigenhandig testament is in principe de tussenkomst van een notaris niet nodig, maar wij raden u aan de inhoud van uw testament toch te laten controleren door een jurist/notaris die erop toeziet dat de gebruikte bewoordingen duidelijk en correct zijn.

Welke informatie over GAIA moet ik in mijn testament vermelden?
Als u een testament ten gunste van GAIA opstelt, moet u de volgende gegevens vermelden: Onze volledige naam: Global Action In The Interest Of Animals Onze rechtsvorm: vereniging zonder winstoogmerk Ons bedrijfsnummer: 0448.077.642 Onze hoofdzetel: Ravensteingalerij 27 - 1000 Brussel

Wat is het bedrag van de successierechten voor GAIA?
GAIA betaalt minder successierechten dan andere legatarissen. Het bedrag verschilt van gewest tot gewest: - In het Waalse Gewest geniet GAIA van een percentage van 7%. - In Vlaanderen wordt het tarief vanaf 1 juli 2021 verlaagd tot 0% (momenteel 8,5%). - Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest past verschillende tarieven toe, afhankelijk van het soort vereniging. Aangezien GAIA geen subsidies krijgt, bedragen de successierechten 25%.

Moet ik mijn eigenhandig testament laten registreren?

Dit is geen wettelijke verplichting, maar het wordt sterk aanbevolen om uw testament door een notaris in het Centraal Register van Testamenten (CRT) te laten registreren. Zo bent u verzekerd dat uw testament snel wordt gevonden bij overlijden en kan het niet weggemaakt worden of verloren gaan. Het Centraal Register van Testamenten wordt niet ingelicht over de inhoud van het testament, maar alleen over het bestaan ervan en over wie het heeft geregistreerd. De registratiekosten variëren van 65 euro tot 100 euro (afhankelijk van de notaris).

Als ik besluit GAIA in mijn testament op te nemen, kan ik dan mijn eigen notaris kiezen om het op te stellen en later uit te voeren, of moet ik contact met de notaris van de vereniging opnemen?

U bent altijd vrij om uw eigen notaris te kiezen. Als u geen notaris kent, kan GAIA u een notaris in uw regio aanbevelen. GAIA zal altijd uw wensen respecteren en uw testament uitvoeren met de notaris die u aangewezen hebt.

Wat gebeurt er als ik geen testament opmaak?
De wet bepaalt wie de erfgenamen zijn en in welke graad: de langstlevende echtgenoot, de kinderen, de kleinkinderen, de broers en zusters, de ooms, tantes of neven. Als er geen wettelijke erfgenamen zijn en u geen testament hebt gemaakt, gaat uw bezit naar de staat.

GAIA’s adoptiedienst
Wanneer iemand GAIA opneemt in zijn/haar testament, biedt GAIA aan om zorg te dragen voor de huisdieren bij overlijden. Wij beschikken hiervoor over een netwerk van zorgzame gezinnen die de aan ons toevertrouwde dieren opvangen en hen een warme thuis bieden. Als u gebruik wil maken van onze adoptiedienst, vragen wij om dit in uw testament te schrijven "Ik wil graag dat GAIA na mijn dood voor mijn dieren zorgt".

Kan GAIA een testament weigeren?

In tegenstelling tot andere verenigingen, legt GAIA geen minimumbedrag op voor legaten. Onze vereniging ontvangt geen subsidies en werkt uitsluitend op basis van giften en legaten. Om een legaat te kunnen aanvaarden, moet het legaat uiteraard positief blijven na aftrek van de successierechten en de kosten voor de uitvoering van het testament. Wij raden u daarom aan contact op te nemen met uw notaris of onze juridische medewerker, die de kosten zal berekenen op het bedrag of de bedragen die u aan uw begunstigde(n) wilt nalaten.

Wenst u meer informatie over hoe u GAIA kunt opnemen in uw testament?
Wij bespreken graag uw dossier met u. Wij werken ook samen met juristen die u kunnen helpen en al uw vragen kunnen beantwoorden. U kunt onze brochure over legaten aanvragen per e-mail op testament [at] gaia [dot] be of per telefoon op het nummer 02 /245 29 50.

Bloemen noch kransen

Steeds meer mensen steunen liever een goed doel bij het overlijden van een geliefd persoon in plaats van bloemen of kransen te ontvangen. Als iemand sterft, kan het een grote troost zijn als de overledene blijft voortleven door de steun aan het goede doel dat hem of haar dierbaar was.

Indien u GAIA wil opnemen in een overlijdensbericht om naasten uit te nodigen een gift te doen volgens de wil van overledene, kan u volgend rekeningnummer hiervoor gebruiken : BE12 5230 4032 4692 met communicatie : Ter herinnering van (naam overledene). Wij kunnen u dan op de hoogte houden van de giften die wij ontvangen in zijn/haar naam. Wij staan natuurlijk ter beschikking indien u vragen heeft, per mail testament [at] gaia [dot] be of per telefoon 02/245 29 50.