Wrede veetransporten vanuit de EU naar Turkije

Wrede veetransporten vanuit de EU naar Turkije

GAIA informeert
11 januari 2012

Wijd verspreide wetsinbreuken, ontoelaatbaar dierenleed: het zijn beklijvende beelden van zieltogende runderen en schapen met gebroken poten en pijnlijke verwondingen, die uitgehongerd uren- tot dagenlang vastzitten op overvolle vrachtwagens aan de grens tussen de EU en Turkije. Meer dan 1 miljoen runderen en schapen werden tussen november 2010 en oktober 2011 vanuit de EU tot meer dan 3000 km ver vervoerd, de meeste als slachtvee naar Turkse slachthuizen, waar de dieren bovenop hun lijdensweg tijdens de veetransporten wrede slachtmethodes ondergaan. Een onaanvaardbare realiteit, die de dierenrechtenorganisatie GAIA, GAIA's internationale zusterorganisatie Compassion in World Farming, Eyes on Animals, Animal Welfare Foundation en Tierschutzbund Zürich vandaag op een persconferentie in Brussel onthulden.

"Niets kan deze wanpraktijken rechtvaardigen," nagelde GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch de toestand aan de schandpaal. "Aan deze onmenselijke handel moet een eind aan gemaakt worden. Turkije blijkt niet in staat te zijn elementaire dierenwelzijnsnormen te garanderen. Wij eisen dan ook dat de Europese Commissie hoogst dringend drastische maatregelen neemt".

58°C binnenin vrachtwagens

Onderzoekers van de dierenrechtenorganisaties stelden bij 67 % van de 158 vrachtwagens aan de grens tussen de EU en Turkije flagrante inbreuken vast op de EU-wetgeving ter bescherming van dieren tijdens het transport. Langgerekte administratieve controles, waardoor de vrachtwagens uren- en soms dagenlang opgehouden worden aan de grens, maken de problemen nog erger. Zo was er het schrijnend geval van twee vrachtwagens die Griekse schapen vervoerden en vier dagen lang vastzaten aan de grens. 14 schapen overleefden het oponthoud niet. In de zomer werden temperaturen gemeten van 58°C binnenin de overvolle vrachtwagens.

Uitgedroogd en uitgehongerd

De handel in levend slachtvee dat uitgevoerd wordt vanuit de EU naar Turkije is snel uitgegroeid tot een van de grootste ter wereld: tussen november 2010 en oktober 2011 werden 1 134 082 runderen en schapen vervoerd naar Turkije, meer bepaald vanuit Hongarije, Bulgarije, Oostenrijk, Griekenland, Litouwen, Letland en Estland, maar ook vanuit Nederland, Duitsland, Polen, Roemenië en Kroatië. Dat gebeurde ook met ondermaatse, onaangepaste vrachtwagens, met lege of kapotte watertanks. Of de vrachtwagens zijn dermate overbeladen dat heel wat dieren onmogelijk tot aan de drenkapparaten geraken. De onderzoekers van de dierenorganisaties zagen hoe sommige extreem dorstige en uitgehongerde dieren hun eigen bevuild en smerig strooisel opaten. Dieren die aan de grens arriveren met gebroken poten of andere pijnlijke verwondingen, worden uren- of zelfs dagenlang op de vrachtwagens gelaten, waarin ze in sommige gevallen met hun kop het plafond raken. Bij gebrek aan water riskeren ze uitdroging en dreigen te worden vertrappeld of te sterven door verregaande ontbering.

Runderen met gebroken poten en stervende schapen? Rij maar verder! Vrachtwagens die stieren met gebroken poten en stervende schapen vervoerde kregen van Turkse inspecteurs-dierenartsen groen licht om de dieren verder te transporteren naar hun eindbestemming, voor de meeste dieren het slachthuis.

Wrede slacht

Onderzoekers van de dierenrechtenorganisaties stelden in Turkse slachthuizen vast dat men de dieren aan de poten optakelde en ze zo met overgehaalde keel nog bij volle bewustzijn liet uitbloeden. Dieren ondersteboven aan de poten laten hangen terwijl ze nog bij bewustzijn zijn, is een inbreuk op de internationale normen van de Werelddierengezondheidsorganisatie, waarvan Turkije lid is.

Systematische inbreuken

De ergste inbreuken op Verordening 1/2005 ter bescherming van dieren tijdens het vervoer werden systematisch vastgesteld bij veetransporten uit Bulgarije en Hongarije. Bulgarije nam niet eens de moeite om te antwoorden op het gedetailleerde verslag van de dierenorganisaties die de Bulgaarse overheid tot driemaal toe werd bezorgd. Hongarije reageerde kort maar nam net als Bulgarije geen enkele maatregel om aan de wantoestanden te verhelpen.

De dierenorganisaties eisen dat de Europese Commissie onmiddellijk:

  • de uitvoer van levend vee naar Turkije preventief opschort
  • tegen Bulgarije en Hongarije de procedure van ingebrekestelling opstart
  • zich in verbinding stelt met de Turkse autoriteiten en de betrokken EU-lidstaten om een einde te maken aan de lange oponthouden aan de grens.
Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.