“De wet moet gerespecteerd worden”

“De wet moet gerespecteerd worden”

GAIA informeert
18 maart 2015

Open Vld vreest voor een terugkeer van illegale slachtingen bij moslims thuis als er daadwerkelijk een verbod komt op tijdelijke slachtvloeren voor het Offerfeest. Dierenrechtenorganisatie GAIA wijst erop dat de Europese verordening absoluut moet worden nageleefd. "Die laat onverdoofd ritueel slachten uitsluitend toe in erkende slachthuizen", benadrukt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

De Europese verordening van 2009 laat ritueel slachten zonder verdoving echter enkel toe in erkende slachthuizen, en dus onder geen beding op tijdelijk erkende slachtplaatsen. Vlaams Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) kondigde al aan dat hij die verordening vanaf dit jaar wil doen naleven. Volgens de Europese slachtverordening mogen rituele slachtingen enkel plaatsvinden op tijdelijk erkende slachtvloeren als de dieren vooraf bedwelmd worden met de geschikte verdovingsapparatuur.

Twee opties

Voor Michel Vandenbosch zijn er dus twee opties: "Ofwel aanvaardt de moslimgemeenschap dat de dieren efficiënt verdoofd worden. Ofwel aanvaardt men dat niet en kan er enkel in erkende slachthuizen onverdoofd ritueel worden geslacht. Door de slachtingen voor het Offerfeest over twee of drie dagen te spreiden, kan het capaciteitsprobleem gemakkelijk worden opgevangen."

Voor Michel Vandenbosch is het dan ook onaanvaardbaar dat er gedreigd wordt met illegale rituele thuisslachtingen. "De Moslimexecutieve draagt hier een verpletterende verantwoordelijkheid", vindt hij. GAIA benadrukt dat het risico op illegale thuisslachtingen tijdens het Offerfeest kan worden voorkomen door een algemeen verbod uit te vaardigen op het vervoer van schapen in personenwagens. "Schapen zouden dan enkel in geschikte, geregistreerde vrachtwagens mogen worden vervoerd naar het slachthuis", besluit Vandenbosch.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.