“We blijven pop-up slachthuizen voor onverdoofde slachtingen ten gronde aanvechten voor de rechtbank”

“We blijven pop-up slachthuizen voor onverdoofde slachtingen ten gronde aanvechten voor de rechtbank”

GAIA informeert
09 september 2016

Maandag a.s. zullen er opnieuw massa’s schapen onverdoofd en bijgevolg onwettig geslacht worden in een veredelde loods, een tijdelijk erkende slachtinrichting, die voor de schone schijn en om de wet te omzeilen, door het FAVV als slachthuis is erkend.

"Maar er is nog niks verloren”, reageert GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch weliswaar ontgoocheld maar strijdvaardig en hoopvol op de beslissing van de rechtbanken in Hasselt en Tongeren aangaande de tijdelijk erkende slachtinrichtingen in Beringen en Genk. "Onze vordering ten gronde is niet afgewezen, zoals sommigen verkeerdelijk gemeld hebben. De rechter heeft in tegenstelling tot wat de advocaten van Beringen beweerden, helemaal niet gezegd dat alles daar legaal in orde is. De rechtbank heeft enkel geoordeeld dat het te kort dag was om de gevraagde voorlopige maatregel inhoudelijk te beoordelen.” GAIA dagvaardde op 26 augustus en de zaak kwam voor, respectievelijk op 6 en 9 september. Het feit dat er geen voorlopige maatregel werd opgelegd, betekent geenszins dat het tijdelijk slachthuis per definitie legaal zou zijn.

GAIA blijft de illegale onverdoofde slachtingen in pop-up slachthuizen ten gronde voor de rechtbank aanvechten. Michel Vandenbosch: “In Tongeren voerde de rechter aan dat we te lang zouden gewacht hebben om te dagvaarden, maar dat kon niet anders. Stad Genk weigerde immers de vergunningen voor te leggen en ook het FAVV heeft getalmd met een voorlopige erkenning. Zonder die stukken om onze klacht te staven, zou deze ongetwijfeld afgewezen zijn wegens gebrek aan bewijzen. Vanaf het ogenblik dat de erkenning door het FAVV gegeven is (de stedenbouwkundige vergunning voor functiewijziging hebben we nog steeds niet) hebben we meteen gedagvaard.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.