Wat verandert er allemaal voor de dieren op 1 januari?

Wat verandert er allemaal voor de dieren op 1 januari?

Resultaat
28 december 2018

Op 1 januari 2019 verandert er heel wat op het vlak van dierenwelzijn. “De regionalisering van de bevoegdheid Dierenwelzijn heeft een positieve dynamiek gecreëerd”, aldus GAIA-directeur Ann De Greef. “De afgelopen vier jaar werden tal van belangrijke beslissingen genomen die de komende jaren in de praktijk zullen worden omgezet. Denk maar aan het Vlaams verbod op pelsdierkwekerijen (2023), het Vlaams verbod op dwangvoederen voor foie gras (2023) en het Waals verbod op kooien voor leghennen (2028).

Maar wat verandert er allemaal op 1 januari 2019 voor de dieren?

  • Vanaf 1 januari 2019 is het in Vlaanderen en Wallonië verboden om onverdoofd te slachten.

Na meer dan 22 jaar campagne voeren, keurde in Vlaanderen het parlement op 28 juni 2017 en in Wallonië op 17 mei 2017 het verbod op onverdoofd slachten goed. In Vlaanderen gaat dat verbod in op 1 januari 2019. Vanaf die dag is voor schapen en geiten omkeerbare elektronarcose, verdoving of bedwelming uitgevoerd vóór de halssnede verplicht; voor runderen post-cut stunning, verdoving onmiddellijk na de halssnede, totdat voorafgaande verdoving ook voor runderen op punt staat.

  • Vanaf 1 januari 2019 zijn kermispony’s verboden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In Wallonië gaat zo een verbod in op 1 januari 2023. In Vlaanderen blijft die oubollige kermisattractie voorlopig helaas bestaan. Wel zijn er meerdere steden en gemeenten – denk maar aan Antwerpen en Gent – waar kermispony’s niet meer toegelaten zijn.

  • Vanaf 1 januari 2019 is kattensterilisatie verplicht in Wallonië.

In Vlaanderen en Brussel geldt de verplichting al sinds 2018 waardoor de sterilisatie van huiskatten een nationale verplichting wordt. Een unicum binnen Europa en een noodzakelijke verplichting. Jaarlijks komen immers ongeveer 30.000 katten terecht in de Belgische asielen. Meer dan een derde daarvan moet wegens plaatsgebrek en een gebrek aan adoptanten noodgedwongen geëuthanaseerd worden. Dat is niet de schuld van de dierenasielen maar wel van die katten’baasjes’ die de natuur gewoon haar gang laten gaan. Jarenlange sensibiliseringscampagnes hebben niet tot het gewenste resultaat geleid. Jammer genoeg is een wettelijke stok achter de deur dus noodzakelijk.

  • 2019 wordt ook het jaar van de schepenen van Dierenwelzijn.

Het politiek en maatschappelijk belang van Dierenwelzijn blijft groeien en dat merken we ook op lokaal niveau. Nog nooit waren er zoveel schepenen van Dierenwelzijn en hun aantal zal alleen maar blijven toenemen.

“Hoewel er de afgelopen vier jaar heel wat positieve zaken gebeurd zijn, is ons werk nog lang niet afgelopen”, aldus De Greef. “Een verbod op onverdoofd slachten in Brussel, een verbod op dwangvoederen in Wallonië, een verbod op de chirurgische castratie van biggen in Vlaanderen en Wallonië en een verbod op kooien voor leghennen in Vlaanderen: het zijn maar enkele thema’s waar wij de komende jaren voor zullen strijden.”

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.