Wallonië verbiedt de productie van bont

Wallonië verbiedt de productie van bont

GAIA-actie
21 januari 2015

GAIA heeft deze namiddag een happening georganiseerd voor het Waalse Parlement. De dierenrechtenorganisatie is de volksvertegenwoordigers en regering namelijk zeer erkentelijk voor het feit dat het Waalse parlement naar alle waarschijnlijkheid een verbod stemt op het kweken van pelsdieren voor bont. Speciaal voor deze gelegenheid overhandigde de GAIA-delegatie een nerts van chocolade, op ware grootte, aan de Waalse minister van Dierenwelzijn Carlo Di Antonio. Hij zette immers het decreet ter zake op de rails. Ook voor de parlementairen had de dierenrechtenorganisatie chocolaatjes mee met de afbeelding van een nerts.

Een opiniepeiling van IPSOS uit 2012, op vraag van GAIA, toont aan dat bijna 9 op de 10 Belgen (88% van de Walen, 86% van de Vlamingen) voorstander zijn van een wettelijk verbod op het kweken van dieren voor hun pels. Het initiatief van GAIA van deze namiddag beantwoordt dus aan de hoge verwachtingen die de mensen koesteren in verband met de bescherming en het welzijn van dieren. De Belg vindt het onverantwoord dat pelsdieren gedood worden voor hun vacht.

"Het ontwerp van decreet dat vandaag wordt gestemd in plenaire zitting werd op 5 januari al unaniem goedgekeurd in de commissie Leefmilieu. We hebben er dus alle vertrouwen in dat er ook vandaag een zeer grote consensus over zal zijn onder de Waalse volksvertegenwoordigers", verklaart Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA. "Het is een beslissende stap in de richting van een totaalverbod op het kweken van pelsdieren in België, waar nog altijd meer dan 150.000 nertsen worden gehouden in erbarmelijke omstandigheden (kleine kooien van 80 x 35 cm, waarin ze gestoord gedrag vertonen en zichzelf verminken) en gedood worden voor niets anders dan hun pels."

Alle kwekerijen, 17 in totaal, bevinden zich in Vlaanderen. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts heeft gekozen voor een uitdoofbeleid, waarbij geen nieuwe installaties meer worden toegelaten, net zomin als de uitbreiding van bestaande kwekerijen. GAIA dringt erop aan dat Vlaanderen nu het goede voorbeeld volgt van Wallonië en Brussel, waar onlangs eveneens de eerste stap werd gezet in de richting van een wettelijk totaalverbod op het kweken van pelsdieren voor bont.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.