Het Offerfeest in Brussel: de belastingbetaler financiert het dierenleed

Het Offerfeest in Brussel: de belastingbetaler financiert het dierenleed

GAIA-actie
18 augustus 2016

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal integraal de kosten dragen van de slacht tijdens het religieuze offerfeest in september. De bevoegde overheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de modaliteiten vastgelegd voor de organisatie van het nakende offerfeest in september. Naast het feit dat er twijfel bestaat over het wettelijke karakter van de mobiele slachtplaatsen die worden geïnstalleerd om het onverdoofd slachten te faciliteren, vindt GAIA het schandalig dat de kosten volledig voor rekening van de belastingbetaler zijn. Onverdoofd slachten van dieren gaat immers gepaard met ernstig en langdurig dierenleed.

Ook geschokt door deze maatregel? GAIA nodigt de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit om een duidelijke boodschap te richten aan de Minister-President van het Gewest, Rudi Vervoort, om hun ongenoegen te uiten over deze beslising.

Voorbeld bericht:

Geachte mijnheer de Minister-President,

Als burger en belastingplichtige van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wens ik mijn diepgaand ongenoegen te uiten over de beslissing om de kosten voor de slachtingen tijdens het religieuze offerfeest van september 2016 volledig door het Gewest te laten dragen

Dit jaar opnieuw zullen op uw grondgebied duizenden schapen zonder verdoving gekeeld worden. Nochtans wordt deze praktijk door alle Vlaamse en Franstalige dierenartsenverenigingen en de Federatie van Europese Dierenartsen (FVE) in alle omstandigheden als onaanvaardbaar beschouwd. Voor deze organisaties zou ieder dier verdoofd moeten worden voor de slacht. Dit komt overeen met de wettelijke verplichting om ‘ieder vermijdbaar lijden’ tijdens het slachten ook effectief te voorkomen ritueel.

Volgens een peiling die GAIA vorig jaar liet uitvoeren, zijn 83% van de Brusselaars voorstander van een wet die verdoving van dieren zonder enige uitzondering verplicht voor alle slachtingen. Net zoals een overweldigende meerderheid van de bevolking, vind ook ik dat als een dier geslacht wordt, dit dier ten minste verdoofd moet worden, ook in de erkende slachthuizen.

Daarom vraag ik u, in het belang van dierenwelzijn, om geen publieke fondsen meer te gebruiken om dierenleed te financieren.

Ik kijk alvast uit naar uw mening over deze kwestie.

Met vriendelijke groeten,

Meer nieuwsberichten over:

Stuur een mail naar de Brusselse Parlementsleden

En overtuig hen om voor het verbod te stemmen

Voor een verbod op onverdoofd slachten in Brussel

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.