Kiezer past voor Partij voor de Dieren maar 1 op 5 zou stemmen op Michel Vandenbosch

Kiezer past voor Partij voor de Dieren maar 1 op 5 zou stemmen op Michel Vandenbosch

GAIA informeert
21 mei 2014

Vanmorgen vroeg voerden sandwichmannen- en vrouwen van GAIA n.a.v. de verkiezingen actie aan het Centraal station in Antwerpen en het station in Leuven. Ze informeerden pendelaars over welke partijen hun stem waard zijn indien zij bekommerd zijn om de dieren en hun welzijn. GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch (in Antwerpen) en GAIA-directeur Ann De Greef (in Leuven) deelden folders uit en gaven toelichting aan belangstellenden. De sandwichborden toonden een affiche met 3 verschillende beelden en opschriften: het beeld van een schaap met het logo van N-VA ernaast, verwijzend naar het wetsvoorstel van die partij om ook bij rituele slachtingen de dieren verplicht te verdoven. Daarbij de tekst: 'Een stem voor N-VA is een stem voor de dieren.' Verder het beeld van een big dat verwijst naar het standpunt van sp.a. pro verbod op biggencastratie met de tekst: "Een stem voor sp.a is een stem voor de dieren." En onder het beeld van een eend dat verwijst naar het standpunt van Groen tegen dwangvoederen voor de productie van foie gras: "Een stem voor Groen is een stem voor de dieren."

Cruciale verkiezingen voor Dierenwelzijn

"Veel mensen willen weten welke partij het meest geloofwaardig de belangen van de dieren en hun welzijn verdedigt", legt Michel Vandenbosch uit. "Wij willen hen op weg helpen. Uiteraard beslist iedereen uiteindelijk zelf in het stemhokje. Maar wie om dieren geeft, moet weten dat het om uiterst belangrijke Vlaamse verkiezingen gaat en zijn of haar stem de toekomst van de dieren in Vlaanderen mee bepaalt. Cruciaal hierbij is te weten welke partijen de geregionaliseerde bevoegdheid Dierenwelzijn bij de minister van Landbouw willen onderbrengen en bijgevolg landbouweconomische belangen en belangen van hondenhandelaars, nertsenkwekers en dergelijke systematisch willen doen primeren op dierenwelzijnsbekommernissen (wat een ramp zou zijn voor het dierenwelzijn), en welke partijen dierenwelzijn van de portefeuille Landbouw willen gescheiden houden, zodat een beleid dat werkelijk meer dierenwelzijn en minder dierenleed beoogt, mogelijk blijft.

Pijnlijke verkiezingen?

Vandaag verschenen in verschillende kranten ook opmerkelijke advertenties van GAIA die de kiezer erop wijzen dat zijn of haar stem kan voorkomen dat de Vlaamse verkiezingen pijnlijk aflopen voor de dieren. GAIA maakte ook de resultaten bekend van een IPSOS-peiling over de slaagkansen van een Partij voor de Dieren indien die zou deelnemen aan de verkiezingen.

Dierenpartij maakt geen kans

Uit die opiniepeiling, tussen 9 en 11 mei afgenomen bij 2149 Vlamingen, Brusselaars en Walen blijkt dat een Partij voor de Dieren, die in Nederland drie verkozenen heeft in het Parlement, in België geen kans maakt om de kiesdrempel te halen. Maar stemmen op een bekende dierenactivist op de lijst van de partij die hun voorkeur wegdraagt, ziet een niet onbelangrijk deel van het Vlaamse kiespubliek wel zitten.

Stemmen op Michel Vandenbosch kent wel bijval

Met een povere 0,7% in Vlaanderen zou een Partij voor de Dieren ver onder de kiesdrempel eindigen. Maar het boegbeeld en de voorzitter van GAIA, Michel Vandenbosch, zou volgens de peiling van IPSOS kunnen rekenen op de stemmen van behoorlijk wat kiezers over de partijgrenzen heen, nl. 1 op 5, 5% van de Open VLD-kiezers, 17% van de N-VA-kiezers, 21% van het electoraat van Groen , 22 % van de Vlaams Belang-kiezers en maar liefst 37% van de sp.a-kiezers. En toch nog 16% van het CD&V-electoraat, een partij die niet meteen kan prat gaan op de meest diervriendelijke standpunten. Tenslotte zou 32 % van de PVDA+-kiezers zijn stem uitbrengen op Michel Vandenbosch indien hij voor die partij zou opkomen. In Oost-Vlaanderen zou bijna een derde (29 %) voor Vandenbosch stemmen.

Dierenwelzijn wordt politiek onderschat

"Nee, ik heb helemaal geen ambitie om voor de een of andere partij op te komen", klinkt het bij Michel Vandenbosch zelf. "En wie denkt dat een Partij voor de Dieren in ons land politiek potten kan breken, bouwt luchtkastelen," gaat hij verder. "Maar deze peiling geeft wel aan dat het belang dat de kiezer hecht aan dierenwelzijn best niet onderschat wordt. Iemand waarin mensen geloven dat hij of zij oprecht opkomt voor het dierenwelzijn en dierenrechten, en die hen in dat verband alvast vertrouwen inboezemt, kan wel behoorlijk wat stemmen trekken, afgaande op de resultaten van deze peiling. De meeste Vlamingen willen dat de partij die hun voorkeur wegdraagt, veel meer belang hecht aan dierenwelzijn en daar ook terdege politiek werk van maakt. Dat bleek eerder ook al uit een peiling van De Cijferij (waarvan de resultaten eind februari bekend gemaakt werden)."

Gebrek aan visie en concrete project

Elke gevestigde partij besteedt vandaag wel een hoofdstuk(je) of een of meerdere paragrafen aan dierenwelzijn in haar verkiezingsprogramma, terwijl pakweg 20 jaar geleden dierenwelzijn geen letter aandacht waard bleek in de programma's. Toen stond Agalev daar alleen mee. Maar van een stevig onderbouwde politieke visie of concreet politiek project pro dierenwelzijn is vandaag evenwel nauwelijks of in elk geval onvoldoende sprake, stelt GAIA vast. Hun kiezers mogen dierenwelzijn dan wel steeds meer politiek vertaald willen zien, de partijen en politici zelf hebben dat kennelijk (nog) niet door of hebben er slechts met mondjesmaat belangstelling voor. De dierenwelzijnskwestie is in de diverse kiescampagnes dan ook niet opgepikt als een volwaardig politiek thema hoewel dierenwelzijn wel degelijk leeft bij de burger.

Verder bouwen met GAIA

"De kans dat partijen en politici in de toekomst dierenwelzijnsgevoeliger worden naargelang ze zich bewuster worden van hoe dierenwelzijnsbekommernissen leven in de samenleving, is reëel, meent Michel Vandenbosch. "Maar een Partij voor de Dieren naar Nederlands model is in België verloren moeite. Met GAIA bouw ik liever verder aan een steeds diervriendelijker samenleving en daarvoor hebben we steeds meer mensen nodig, die geven om dieren, uit alle geledingen en gezindheden van de samenleving", besluit hij.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.