Kat Lee: de eis van het FAVV is illegaal verklaard

Kat Lee: de eis van het FAVV is illegaal verklaard

Resultaat
05 juni 2020

Op 5 juni heeft de Nederlandstalige rechtbank van Antwerpen uitspraak gedaan in de zaak rond kat Lee. Het hoofdverzoek van het FAVV, namelijk euthanasie van Lee, was ongegrond en werd zelfs onrechtmatig bevonden. Het vonnis luidt: “De rechtbank verklaart dat de redenen die het FAVV in het euthanasiebesluit aanvoert om te rechtvaardigen dat de kat niet in quarantaine kan worden geplaatst, niet als toereikend kunnen worden beschouwd. Het FAVV heeft daarmee de formele motiveringsplicht geschonden. Door zijn beslissing om te euthanaseren te rechtvaardigen door het feit dat euthanasie de enige manier is om het gezondheidsrisico op rabiës en de infectie ermee te beheersen, enkel maar kan worden uitgesloten door een autopsie, heeft het FAVV onjuiste feitelijke gegevens aangevoerd. Aangezien het euthanasiebesluit in strijd is met de formele en materiële motiveringsplicht, is dit besluit onwettig en moet het "niet-afdwingbaar" worden verklaard."

Een historisch veroordeling

"We zullen nu zoeken naar de best mogelijke oplossing in overeenstemming met het vonnis", aldus GAIA-president Michel Vandenbosch.

“We zijn erg blij met deze beslissing. Lee blijft in leven! Elk jaar zijn er een honderdtal dieren in een soortgelijk geval als Lee. In de toekomst dreigen dus nog vele dieren te worden gedood indien het FAVV haar beleid niet herziet. Het FAVV moet dringend geschikte quarantainevoorzieningen erkennen. Gezonde dieren mogen niet onnodig gedood worden."

Peru klaar om Lee te verwelkomen

De dag voor het vonnis bevestigde de ambassade van Peru in België in een brief aan Denis Ducarme, minister verantwoordelijk voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV), dat kat Lee naar Peru kon terugkeren. Het kabinet van minister Ducarme bevestigde vrijdag een Peruaanse reactie te hebben ontvangen en hoopt op een ontmoeting tussen de ambassade en het FAVV om de terugkeervoorwaarden van de kat te verduidelijken.

Dankzij deze mogelijkheid is er nu een officiële overeenkomst over de terugkeer van Lee naar Peru. “Zodra er vluchten zijn, zal Selena met haar kitten naar Peru vliegen, zodat Lee daar de resterende tijd van haar quarantaine kan doorbrengen”, legt Anthony Godfroid, de advocaat van Selena Ali, uit. De advocaat wijst erop dat dit geen repatriëringsvlucht is en dat Selena alle kosten van de vluchten en haar verblijf in Peru zelf zal betalen. “Het kost de belastingbetaler geen euro”, zegt meester Godfroid.

Het FAVV zal een quarantaineplaats moeten aanwijzen

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) dringt erop aan dat er een permanente inrichting is waar dieren door het FAVV in quarantaine kunnen worden geplaatst. “Het belangrijkste is dat we nu een structurele oplossing bieden”, aldus minister Weyts. “Het gaat hier niet enkel om die ene kat: elk jaar zijn er ongeveer 100 dieren in een soortgelijk geval.” Het FAVV zal volgens de minister zo snel mogelijk een quarantaineplaats moeten aanwijzen, zodat dieren niet sterven als mensen hun verplichtingen niet nakomen.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.