Is Joëlle Milquet begaan met de paarden van de federale politie?

Is Joëlle Milquet begaan met de paarden van de federale politie?

GAIA informeert
28 november 2013

Animaux en Péril lanceert een nationale petitie tegen het plan, dat momenteel bij de Minister van Binnenlandse Zaken bestudeerd wordt, en dat een wijziging beoogt van het opruststellingssysteem van de paarden van de federale politie. Animaux en Péril krijgt hierbij de steun van de dierenrechtenorganisatie GAIA.

Verkocht in plaats van ter adoptie aangeboden Het plan maakt deel uit van een radicale hervorming binnen de federale politie. Het voorziet een drastische vermindering van het aantal paarden maar ook het vervangen van de huidige adoptieformule door de verkoop van de afgedankte paarden. Deze maatregel betekent slechts een onbeduidende besparing voor de Staat, maar voor de betrokken dieren is dit een onaanvaardbare achteruitgang omdat elke koper ten volle eigenaar wordt van zijn paard. Hij zal er dus kunnen over beschikken zoals hij dat zelf wil, zonder beperking, noch controle. De paarden kunnen ook terechtkomen in manèges, gebruikt worden voor de kweek, doorverkocht of geëxporteerd worden.

Akkoord van 1991 reeds viermaal verbroken Op 17 mei 2013 interpelleert Animaux en Péril een eerste keer de Minister van Binnenlandse Zaken. Joëlle Milquet antwoordt op 16 juli en stelt dat het feit dat de dieren geïdentificeerd werden door middel van een microchip en uitgesloten werden uit de voedselketen, een garantie is voor een welverdiende opruststelling. Niettegenstaande de Minister preciseert dat nog geen enkele beslissing genomen werd, werden er inmiddels 4 paarden verkocht via Fin Shop, wat betekent dat het akkoord van 1991 reeds verbroken werd.

Gelukkig leven voor honderden paarden dankzij aoptieformule In 1990 voerde Animaux en Péril campagne teneinde een welverdiende rust te garanderen aan de oprust gestelde paarden van de rijkswacht. Een jaar later besliste Minister Guy Coëme in te stemmen met het adoptieprogramma. Sindsdien worden de paarden die op non-actief gezet worden niet meer verkocht zoals destijds op markten voor slachthuispaarden, maar geadopteerd door particulieren, politiemensen, centra voor hippotherapie of asielen. De adoptant moet beantwoorden aan bijzondere criteria en voorwaarden : afmetingen van de weides en boxen, verbod op kweken, enkel berijden in het kader van recreatie, geen adoptie door manèges, noch door instellingen met een professioneel karakter, enz... Een contract tussen beide partijen bevat alle voorwaarden. De adoptant wordt met andere woorden geen eigenaar van het dier. Wanneer niet voldaan wordt aan de voorwaarden wordt het dier weggehaald bij de adoptant en toevertrouwd aan een ander gezin. Een politie-inspecteur en een dierenarts voeren jaarlijks controle uit bij de adoptant.

Joëlle Milquet niet bekommert om lot van die paarden? Een tweede brief van Animaux en Péril bleef onbeantwoord en het is pas na aandringen bij de Voorzitter van de cdH, Benoît Lutgen, dat Jean-Marc Montegnies, voorzitter van Animaux en Péril, een afspraak bekomen heeft met een jonge medewerker van de Minister van Binnenlandse Zaken. Deze laatste heeft aandachtig geluisterd maar engageerde zich enkel om de argumenten, die naar voren gebracht werden door de dierenbeschermingsvereniging, over te brengen bij de Minister.

GAIA, Animaux en Péril en 10 andere organisaties (Blauwe Wereldketen, Help Animals, Veeweyde, Vereniging voor Dierenbescherming van Charleroi en Luik, LRBPO (Volgelbescherming), Animal sans Toit, l'Arche de Noé, les Petits Vieux en Quatre Balzanes) die eveneens de campagne ondersteunen, kunnen zich niet voorstellen dat de Minister ongevoelig zou zijn voor het lot van de betrokken paarden.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.