Internationale dag tegen het dwangvoederen voor foie gras

Internationale dag tegen het dwangvoederen voor foie gras

GAIA-actie
26 november 2014

Actievoerders van de dierenrechtenorganisatie GAIA verzamelden woensdag voor het Consulaat van Frankrijk in Brussel om hun ongenoegen te uiten over het dwangvoederen van eenden en ganzen voor de productie van foie gras. Hun actie kadert in de Internationale Dag tegen foie gras, waartoe werd opgeroepen door de Franse vereniging L214 en Animal Equity.

De actievoerders waren gewapend met foto's die dagdagelijkse scènes van dwangvoederen tonen en vergezeld van een "Marianne met een bebloede trechter" (zoals die gebruikt wordt om eenden te dwangvoederen). Ze overhandigden de Adjunct Consul, Matthieu Clouvel, een doosje Faux Gras de GAIA en een brief met een oproep om een einde te maken aan deze praktijk in haar land. Frankrijk is met 73 % 's werelds grootste producent van foie gras.

Toenemend internationaal verzet

Het internationale verzet tegen foie gras neemt voortdurend toe: van California tot Israël en in tal van Europese landen is het dwangvoederen van eenden en ganzen voortaan verboden. In juli 2014 vaardigde India een verbod uit op de invoer van foie gras.

De Internationale Dag tegen Foie Gras wil wereldwijd de aandacht vestigen op het leed dat dwangvoederen aanricht. Gelijkaardige acties vonden vandaag ook plaats in onder andere Londen, Parijs, Berlijn en Los Angeles.

Cultureel en gastronomisch erfgoed

Het Franse parlement kende foie gras in 2006 de status toe van cultureel en gastronomisch erfgoed, waarna het opgenomen werd op de Werelderfgoedlijst van Unesco sinds 2010.

"Het imago van Frankrijk wordt besmeurd door de gruwelijke behandeling van eenden en ganzen voor de productie van foie gras. Wij roepen de politieke verantwoordelijken op om aan een nieuw hoofdstuk in de gastronomie te beginnen en het orgaan van deze ziek gemaakte zwemvogels van de kaart te schrappen," aldus GAIA-directeur Ann De Greef.

Dwangvoederen, een wrede praktijk

Dwangvoederen bestaat erin de vogels grote hoeveelheden gekookte maïs toe te dienen met behulp van een trechterbuis die tot in de voormaag wordt geduwd. Om te verhinderen dat de vogels vluchten, worden ze nagenoeg onbeweeglijk vastgehouden in kooien. In twee weken tijd kan hun lever tot tienmaal de normale grootte uitzetten.

Een rapport van het Wetenschappelijk Comité van de Europese Commissie over de gezondheid en het welzijn van de dieren bevestigt overigens dat tijdens de dwangvoederperiode de sterfte onder de ganzen en eenden tien of zelfs twintig keer hoger ligt als gevolg van verwondingen en aandoeningen veroorzaakt door de metalen buis of door het uitvallen van vitale organen. Dit Comité onderstreept dat "het dwangvoederen zoals het vandaag wordt toegepast, schadelijk is voor het welzijn van de vogels".

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.