Een greep uit de lange lijst van resultaten die GAIA in 2021 bereikte

Een greep uit de lange lijst van resultaten die GAIA in 2021 bereikte

GAIA informeert
31 december 2021

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch blikt terug én kijkt vooruit (bekijk ook de video onderaan)

2021 is geen gemakkelijk jaar geweest, met de pandemie en de gevolgen ervan, die we nog steeds uitzweten met z’n allen. Hopelijk komt er in 2022 snel beterschap op dat vlak. We wensen het u en onszelf van harte toe.

Als het toch een kleine troost mag zijn: het vermaledijde virus heeft GAIA’s strijd voor meer dierenwelzijn en meer dierenrechten gelukkig nooit kunnen stoppen. We zijn het hele jaar lang onverminderd blijven doorgaan en hebben opnieuw een reeks opmerkelijke resultaten behaald voor de dieren.

Door onze niet-aflatende inspanningen zijn er in België sinds dit jaar 1) geen bontkwekerijen meer, een prachtige verwezenlijking waarvoor we sinds de oprichting van GAIA in 1992 geijverd hebben. Er kwam 2) ook een verbod op paardencarrousels (in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, van kracht uiterlijk in 2023), 3) een verbod op stroomhalsbanden, en 4) een verbod op het kweken en verhandelen van vouwoorkatten in Vlaanderen. 5) Na het EU-Hof van Justitie eind 2020 valideerde ook het Belgisch Grondwettelijk Hof het Vlaamse en Waalse verbod op onverdoofd slachten, wat we gerust historisch mogen noemen. We overtuigden ook alle Belgische grootwarenhuizen ervan om zich te engageren voor het welzijn van vleeskippen en daartoe 6) het Better Chicken Commitment te onderschrijven. 7) Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts kondigde veel zwaardere straffen voor dierenmishandeling aan en 8) het achterlaten van hondje Rocca in een snikhete wagen, met het overlijden van het hondje tot gevolg, werd door de rechter veroordeeld als een misdrijf, wat een belangrijk juridisch precedent is. GAIA stelde zich burgerlijke partij in deze zaak. 9) Daarnaast waren er nog andere gewonnen rechtszaken, bijvoorbeeld tegen broodfokkers.

Op internationaal niveau besloot de Europese Commissie naar aanleiding van de ‘End the cage age’-campagne, die GAIA mee ondersteunde, 10) om kooisystemen voor landbouwdieren uit te faseren. Het Europees Parlement stemde dan weer 11) voor een uitfasering van dierproeven, ook iets waar GAIA duchtig voor geijverd heeft. En uit een grootschalig onderzoek dat door GAIA geïnitieerd werd, bleek dat 70% van de Europeanen vóór een Europees Commissaris voor Dierenwelzijn is. Naar aanleiding daarvan besloten al meer dan 100 leden van het Europees Parlement om 12) dit idee als een concreet voorstel op de onderhandelingstafel te leggen. Ook op dat vlak gingen we in 2021 dus de goede kant uit.

Eveneens cruciaal: 13) in 2021 waren er in België voor de eerste keer in de geschiedenis maar liefst 442 schepenen van Dierenwelzijn (op een totaal van 581 Belgische steden en gemeenten). Dat is niet minder dan 76 procent en een enorme hefboom om het dierenwelzijn in ons land structureel te verbeteren op lokaal vlak.

En dan waren er op het einde van het jaar natuurlijk nog de videobeelden die GAIA naar buiten bracht, 14) van het afschuwelijke dierenleed in Vlaamse kalkoenkwekerijen en 15) van de schrijnende dierenmishandeling in Waalse foie gras-bedrijven, waar GAIA stevig onderzoek verrichtte. Die beelden leidden tot veel beroering en zullen binnenkort ongetwijfeld nog een belangrijk vervolg krijgen.

Waar we ten slotte ook wel trots op zijn, is dat onze Faux Gras de GAIA in november 2021 een internationale award voor ‘Best Meat Alternative’ won.

Met andere woorden: we hebben opnieuw het beste van onszelf gegeven om het lot van dieren structureel te verbeteren en dat willen we in het nieuwe jaar uiteraard blijven doen, met u aan onze zijde.

U kunt het werk van GAIA in 2022 steunen met een gift. GAIA ontvangt geen enkele subsidie. Het is uitsluitend met de kostbare giften van dierenvrienden zoals u, dat GAIA de stem van de dieren kan verheffen. Voor meer dierenrechten en een groter dierenwelzijn.

GAIA steunen met een gift kan heel gemakkelijk hier.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.