Een gezonder Europa, zonder dierproeven

Een gezonder Europa, zonder dierproeven

GAIA informeert
24 juni 2020

Op Europees niveau werkt GAIA samen met Cruelty Free International, om de vele dierproeven een halt toe te roepen. Proefdieren worden onder meer gebruikt om chemische stoffen te testen of ze veilig zijn. Na een jarenlange strijd werd in 2013 eindelijk een volledig verbod op dierproeven voor cosmetica ingevoerd. Maar de druk is hoog om experimenten op dieren verder toe te laten voor de vele andere chemische stoffen die worden gemaakt en gebruikt.

Gezond Europa

De Europese Commissie heeft nu de ambitie geformuleerd voor een gezond Europa, via een plan om ons leefmilieu gifvrij te maken. De bedoeling hierbij is het risico door productie en gebruik van chemische stoffen sterk te verminderen. De Europese Commissie mikt op een vereenvoudiging en versterking van de Europese regels en wenst meer samenwerking tussen de vele Europese instanties. In het verleden zijn al veel ambitieuze uitspraken gedaan op Europees niveau, zonder grootse veranderingen. Toch willen GAIA en Cruelty Free International dit project een kans geven. Het mag echter geen vrijgeleide worden voor de industrie om nog meer dierproeven uit te voeren.

Tijdens de consultatieronde hebben we aan de Europese Commissie duidelijk gemaakt dat we een hoge bescherming van leefmilieu en gezondheid wensen, waarbij de blootstelling aan giftige stoffen wordt beperkt én waarbij dierproeven worden vervangen door betere en meer betrouwbare methoden die diervrij zijn. Er zijn immers betere manieren dan achterhaalde dierproeven, om ons leefmilieu te beschermen tegen giftige stoffen.

GAIA en Cruelty Free International benadrukken het volgende:

  • Elke vereenvoudiging van wetgeving mag niet ten koste gaan van het huidige principe dat dierproeven enkel als laatste middel mogen worden ingezet voor chemische stoffen.
  • Het verbod op dierproeven voor cosmetica moet gehandhaafd blijven.
  • Meer dierproeven garandeert geen betere bescherming van de menselijke gezondheid, het leefmilieu en andere dieren. Er moet daarentegen meer aandacht gaan naar het voorzorgsprincipe en biomonitoring.
  • Dierproeven zijn niet alleen wreed, ze nemen ook veel tijd in beslag en leveren vaak geen eenduidige resultaten. Dat zorgt voor vertraging en dus minder actie om een gezond Europa te bereiken.
  • Er zijn meer investeringen nodig in de ontwikkeling van diervrije methoden, die sneller, relevanter en humaner zijn.
Meer nieuwsberichten over:

Teken onze petitie tegen dierproeven voor schoonmaakproducten!

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.