Geen excuses meer! GAIA dringt er bij de Brusselse regering op aan om onverdoofd slachten te verbieden, zonder uitzondering van religieuze riten

Geen excuses meer! GAIA dringt er bij de Brusselse regering op aan om onverdoofd slachten te verbieden, zonder uitzondering van religieuze riten

GAIA-actie
14 oktober 2021

Geen excuses meer! GAIA dringt er bij de Brusselse regering op aan om onverdoofd slachten te verbieden, zonder uitzondering van religieuze riten.

Vanmorgen trok een delegatie van een tiental actievoerders van dierenrechtenorganisatie GAIA naar de zetel van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de ministers te verwelkomen die op weg waren naar de Raad.

"Geen excuses meer! De vrijheid van godsdienst kan geen rechtvaardiging zijn om dieren te doen lijden," zegt Michel Vandenbosch, GAIA-voorzitter. Met grote spandoeken waarop een schaap met een bloedtraan staat afgebeeld, eisen de actievoerders een verbod op onverdoofd slachten in Brussel.

Vlaanderen en Wallonië als voorbeeld

"Er zij aan herinnerd dat de hoogste Belgische en Europese gerechtelijke instanties zich zeer duidelijk over dit onderwerp hebben uitgesproken. Het verbod op onverdoofd slachten is niet in strijd met het recht op vrijheid van godsdienst, noch met de Europese wet. Daarom moet dit in Vlaanderen en Wallonië reeds geldende verbod als voorbeeld dienen voor Brussel. Er zijn geen excuses meer.

Het zou uiterst betreurenswaardig en onbegrijpelijk zijn als de regering geen rekening zou houden met deze twee arresten. Bovendien worden dieren in de Brusselse wetgeving beschouwd als wezens met gevoel, met hun eigen belangen en waardigheid, die bijzondere bescherming verdienen. Als dierenwelzijn in Brussel echt serieus genomen wordt, mag electoraal opportunisme niet zwaarder wegen dan het ernstige, wetenschappelijk vastgestelde en door de hoogste gerechtshoven van de EU en eigen land erkende lijden van schapen en runderen," aldus Michel Vandenbosch.

Niet in strijd met vrijheid van godsdienst

Op 30 september heeft ook het Belgisch Grondwettelijk Hof, in navolging van het Hof van Justitie van de EU in zijn definitieve beslissing geoordeeld dat het verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen en Wallonië niet in strijd is met het Europees recht, noch met het recht op vrijheid van godsdienst. Het verbod heeft het juiste evenwicht gevonden tussen het recht op vrijheid van godsdienst en het belang van het dierenwelzijn:

“De beperkingen die de bestreden bepalingen stellen aan de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst door een voorafgaande bedwelming toe te laten, beantwoorden aan een dwingende maatschappelijke behoefte en zijn evenredig met de nagestreefde wettige doelstelling om het dierenwelzijn te bevorderen. De bestreden bepalingen houden bijgevolg geen onverantwoorde beperking van de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst in.” (Hof van Justitie, 30/9/2021, B.24.)

"Dit heeft niets te maken met discriminatie van een godsdienst, maar veeleer met een dwingende noodzaak om onnodig lijden te vermijden dat immers volkomen vermijdbaar is," besluit Michel Vandenbosch.

  • pdf

    ipsos_opiniepeiling_verbod_onverdoofd_slachten_brussel_rapport_v2_nl.pdf

    Download pdf
Meer nieuwsberichten over:

Stuur een mail naar de Brusselse Parlementsleden

En overtuig hen om voor het verbod te stemmen

Voor een verbod op onverdoofd slachten in Brussel

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.