Ipsos-enquête: 80% Vlamingen en 90% Brusselaars en Walen pro verbod op proeven op honden en katten

Ipsos-enquête: 80% Vlamingen en 90% Brusselaars en Walen pro verbod op proeven op honden en katten

GAIA-actie
26 juli 2016

Chris Dusauchoit en zijn golden retriever Mona ambassadeurs van GAIA’s Pootitie-zomertourneecampagne tegen proeven op honden en katten

Chris Dusauchoit en zijn golden retriever Mona gaven vandaag in de Brusselse Nieuwstraat het startschot voor GAIA’s jaarlijkse zomertournee die dit jaar in het teken staat van proeven op honden en katten. Tot en met 11 augustus toert de dierenrechtenorganisatie langs verschillende Belgische steden om het grote publiek te informeren over de vaak pijnlijke en traumatische experimenten waaraan honden en katten onderworpen worden in Belgische laboratoria. Met een pootitie verzamelt GAIA hand- en poottekeningen voor een verbod op proeven op honden en katten. Uit een heel recente IPSOS- enquête in opdracht van GAIA blijkt dat 8 op 10 Vlamingen en 9 op 10 Brusselaars en Walen achter die doelstelling staan.

“GAIA vraagt dan ook de drie ministers van Dierenwelzijn proeven op honden en katten zoniet te verbieden of te doen afschaffen, dan toch op zijn minst werk te maken van een doeltreffende strategie om het aantal proefhonden en –katten in België tot nul te doen herleiden,” aldus GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. “Want honden en katten zijn kwetsbare wezens, die net als kleine kinderen en wilsonbekwame volwassen mensen niet in staat zijn om hun geïnformeerde toestemming te geven. Bovendien nemen ze een bijzondere plaats in in het leven van vele Belgen.”

Belangrijkste resultaten van de IPSOS-enquête (zie bijlage) per regio (de opiniepeiling werd ook per provincie uitgevoerd):

  • 80% van de Vlamingen en 90% van de Brusselaars en Walen willen een verbod op proeven op honden (81% Vlamingen, 89% Brusselaars en 92% Walen) en katten (79% Vlamingen, 91% Brusselaars en 93% Walen).
  • Vlamingen zijn er zich meer dan Brusselaars en Walen van bewust dat deze experimenten plaatsvinden, gaande van 49 tot 69% en van 33 tot 46% in de drie regio’s.
  • 77% van de Belgen vindt dat voor proeven gebruikte honden en katten geadopteerd moeten kunnen worden.
  • Bijna 4 op 10 Belgen zijn bereid om een labohond of –kat te adopteren, goed wetende dat deze dieren speciale zorgen nodig hebben (33% Vlamingen, 40% Brusselaars en 37,5% Walen).
  • 61% Vlamingen, 67% van de Brusselaars en 56% van de Walen zijn bereid om hun ongeneeslijk zieke kat (vb. kattenaids) of hond te laten deelnemen aan een onderzoeksproject in de hoop dat dit leidt tot de genezing van hun eigen en andere dieren.

1578 honden en 120 katten gebruikt voor proeven

Volgens de officiële statistieken werden er in België in 2014 in totaal 1578 honden en 120 katten gebruikt voor wetenschappelijke experimenten. Per regio zijn dat 1539 honden en 90 katten voor Vlaanderen, 8 honden voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 31 honden en 30 katten voor Wallonië.

Mona Dusauchoit: “Dat doen vrienden elkaar niet aan.”

Medewerkers en vrijwilligers van GAIA nodigden voorbijgangers én hun viervoetige vrienden aan om hun hand- of poottekening te zetten onder de Pootitie, de allereerste petitie in zijn soort, die niet alleen door de ‘baasjes’, maar ook door hun viervoetige levensgezellen kan getekend worden. Honden waren dan ook van harte welkom op de GAIA-stand in de Brusselse Nieuwstraat, waar ze getrakteerd werden op een kleine versnapering.

Chris Dusauchoit en zijn hond Mona, ambassadeurs van de Pootitie-campagne, zetten respectievelijk hun beste beentje en pootje voor: “Ik ben de beste vriend van Chris en hij is mijn beste vriend”, liet Mona Dusauchoit weten. “Vrienden doen dat elkaar toch niet aan? En alhoewel ik het soms ook lastig heb met katten: met hen doe je dat ook niet. Weg met die akelige dierenproeven!” wond Mona er geen doekjes om. Ook Pol Goossen en Wap tekenden de Pootitie.

Lesley-Ann Poppe en Coco zijn op 28 juli de ambassadeurs van GAIA’s campagne in Antwerpen, Herman Brusselmans en Eddy op 2 augustus in Gent, en Loes Van den Heuvel en Lila op 9 augustus in Leuven.

Onvoldoende transparant en onbetrouwbaar

Michel Vandenbosch klaagt het gebrek aan transparantie en de betrouwbaarheid van de gegevens aan die door de onderzoekers publiek gemaakt worden.: “Een studie die UGent-onderzoekster Elif Stepman op onze vraag eerder dit jaar uitvoerde, komt tot de vaststelling dat onderzoekers uitermate terughoudend zijn om precieze informatie te geven over de aard van de experimenten op honden en katten en het lijden dat de dieren ondergaan. Sommige onderzoekers zijn geneigd het proefdierenleed te onderschatten en blijven behoorlijk vaag over de herkomst van de dieren en het uiteindelijke doel van de experimenten. Ze klagen steen en been over de beperkingen die hen door de huidige regelgeving worden opgelegd. Nochtans is de huidige wetgeving ter bescherming van proefdieren in grote mate geschreven op maat van diegenen die de experimenten uitvoeren,” aldus Michel Vandenbosch (zie ook in bijlage: Het gebruik van honden en katten voor proeven in België).

Wat een labohond of labokat lijden kan

Honden en katten worden voor proeven ook in België onderworpen aan verschillende ingrepen: injecties, puncties, het inbrengen van katheters, elektrische schokken, het toedienen van medicijnen, operaties, verwondingen en andere interventies die verre van onschadelijk zijn. “Omwille van het gebrek aan transparantie, betrouwbare onderzoeksinformatie, en het leed dat de dieren onder dwang ondergaan, is GAIA van oordeel dat proeven op honden en katten niet door de beugel kunnen”, benadrukt Michel Vandenbosch.

GAIA kant zich tegen experimenten op gezonde honden en katten, die speciaal voor het doel van het experiment (b.v. toxiciteitsonderzoek) ziek gemaakt, verminkt of vergiftigd worden. GAIA heeft echter – weliswaar onder strikte voorwaarden – geen bezwaren tegen onderzoek naar een behandeling van ziek geworden en (tot nader order) ongeneeslijke dieren.

Meer nieuwsberichten over:

Dierproeven op honden en katten zijn ontoelaatbaar

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.