GAIA herdoopt sp.a tot Partij Voor het Onverdoofd Slachten (PVOS)

GAIA herdoopt sp.a tot Partij Voor het Onverdoofd Slachten (PVOS)

GAIA informeert
06 mei 2015

In de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement dienden drie sp.a-parlementsleden vandaag een voorstel van resolutie in om ook dit jaar het onverdoofd slachten van schapen op tijdelijke slachtvloeren toe te laten. De meerderheid stemde de resolutie weg, Groen onthield zich. “De sp.a miskent de wet”, benadrukt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch.

Het voorstel van resolutie werd ingediend door Ingrid Lieten, Güler Turan en Els Robeyns, alle drie sp.a. Daarmee drongen ze er bij de Vlaamse regering, en meer bepaald bij Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), op aan om ook voor het Offerfeest van dit jaar het onverdoofd slachten van schapen op tijdelijke slachtvloeren toe te laten. De sp.a verwijst hiervoor naar “de vrije beleving van religie, waarbij ieder handelt naar eigen overtuiging”.

Daarmee neemt de sp.a een loopje met de rechtsstaat, aangezien de Europese verordening uit 2009 ondubbelzinnig het onverdoofd slachten enkel toelaat voor rituele slachtingen, maar dan uitsluitend als ze plaatsvinden in een erkend slachthuis, en nergens anders. Op tijdelijke slachtvloeren mag er wel geslacht worden, maar enkel als de dieren verdoofd zijn. In tegenstelling tot wat de indieners van de resolutie beweren, is de EU-verordening in dit verband klaar en duidelijk.

Fanatiek

GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch reageert bijzonder ontstemd: “Op flagrante wijze miskent de sp.a de wet. De partij blijkt enkel met de vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap te willen overleggen, en meer bepaald met de fanatiekste voorstanders van onverdoofd slachten. Zo negeert de sp.a de belangenbehartigers van het dierenwelzijn. Dit is een kaakslag voor de 88% van de Vlamingen die een verbod op onverdoofd slachten voorstaan, zoals blijkt uit een recente, representatieve opiniepeiling. Een kaakslag ook voor de 10.000 betogers die eind september 2014 door de straten van Brussel trokken tegen onverdoofd slachten. De sp.a profileert zich hiermee als de partij voor het onverdoofd slachten en het dierenleed, tegen de terechte wil van de overgrote meerderheid van de Vlamingen.”

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.