Eerste samenkomst parlementaire Intergroep voor de dieren

Eerste samenkomst parlementaire Intergroep voor de dieren

GAIA informeert
07 juni 2016

Dierenwelzijn wordt almaar belangrijker op politiek niveau, zoveel is wel duidelijk. De allereerste bijeenkomst van de nieuwe parlementaire Intergroep voor de dieren telde 20 deelnemers. Dit initiatief van twee Brusselse gedeputeerden, Barbara d'Ursel (DéFI) en Annemie Maes (Groen) beoogt meer dierenwelzijn en meer dierenrechten via politiek overleg en parlementaire samenwerking in samenspraak met dierenorganisaties.

Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA en Bernard Guillaume, dierenarts en schepen van dierenwelzijn te Schaarbeek, die als eerste pleitte voor een lokaal kattensterilisatiebeleid, werden als gastspreker uitgenodigd voor de opening van deze tweejaarlijkse bijeenkomst. De GAIA-voorzitter lanceerde enkele ideeën over het wettelijk statuut van dieren in ons land, die nog steeds tot de categorie goederen behoren in ons Burgerlijk Wetboek, het onverdoofd slachten, broodfok en dierproeven.

Wat het wettelijk statuut van dieren betreft - dat in alle waarschijnlijkheid zal evolueren in de toekomst - is Michel Vandenbosch van oordeel dat een aanpassing van het statuut van dieren in het Burgerlijk Wetboek, zodat dieren daarin erkend worden als voelende wezens, naar analogie met Frankrijk, onvoldoende is. Net zoals Bernard Guillaume, dringt Michel Vandenbosch erop aan dat dieren op basis van de meest recente wetenschappelijke bevindingen over hun aard als voelende, bewuste en kwetsbare wezens, wettelijk erkend worden als bijzondere niet-menselijke personen met onder andere het recht op een (vol)waardig leven.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.