Advertentie voor 'milieuvriendelijk' bont misleidt de consument

Advertentie voor 'milieuvriendelijk' bont misleidt de consument

GAIA informeert
24 maart 2011

De European Fur Breeder's Association (EFBA) maakt misleidende reclame voor 'milieuvriendelijk' bont. Dat heeft de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) geoordeeld na een klacht van dierenrechtenorganisatie GAIA. De advertentie van de EFBA verscheen in The Parliament Magazine, een Europees tijdschrift met nieuws van de EU-instellingen. De JEP heeft de adverteerder verzocht om de advertentie te wijzigen, zoniet te stoppen met de verspreiding ervan.

Klacht

GAIA diende klacht in bij de JEP naar aanleiding van de advertentie die de EFBA publiceerde in The Parliament Magazine van 7 maart 2011. In die advertentie werd bont voorgesteld als een milieuvriendelijk product dat onder andere de C0 emissie zou doen dalen.

Strijdig met de milieureclamecode

De JEP is van oordeel dat de advertentie de consument misleidt omdat bont in werkelijkheid wel degelijk negatieve gevolgen heeft voor het milieu. Derhalve is de bewering 'eco-friendly' strijdig met art. 1, 3 en 7 van de milieureclamecode en art. E1 van de code van de Internationale Kamer van Koophandel.

Misleiding van de consument

"De JEP heeft onze klacht onderzocht en gegrond bevonden" reageert GAIA-directeur Ann De Greef tevreden. "De bontindustrie, waar de pelsdierkwekers deel van uitmaken, teert op misleiding van de consument. Dat blijkt nu ook uit het oordeel van de JEP over de bewuste advertentie."

Bont is niet eco-friendly

Bont is helemaal niet 'eco-friendly'. Uit een recent rapport van het onafhankelijk milieuonderzoeksbureau CE Delft (zie hieronder) blijkt dat de productie van bont veel schadelijker is voor het milieu dan textiel (katoen, acryl, wol, polyester).

  • Artikel 1: de reclame moet derwijze worden opgevat dat ze niet onrechtmatig inspeelt op de bekommernissen voor het milieu van de maatschappij in haar geheel noch een mogelijk gebrek aan kennis in deze materie uitbuit.
  • Artikel 3: reclame mag geen bewering, aanduiding, afbeelding of voorstelling bevatten die rechtstreeks of onrechtstreeks kan misleiden nopens de eigenschappen en de kenmerken van een product of dienst met betrekking tot zijn gevolgen voor het leefmilieu.
  • Artikel 7: uitdrukkingen, beweringen of absolute slogans, zoals bijvoorbeeld "milieuvriendelijk" of "ecologisch veilig", enz., die impliciet erop wijzen dat een product of dienst geen gevolgen heeft voor het leefmilieu in gelijk welk stadium van zijn levenscyclus, zijn verboden, tenzij het bewijs ervan wordt geleverd in toepassing van artikel 14 van onderhavige Code.
  • Artikel E1: oprechte en eerlijke presentatie.
  • pdf

    CE Delft (2011), The environmental impact of mink fur production

    Download pdf
Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.