10 speerpunten voor een diervriendelijke gemeente

10 speerpunten voor een diervriendelijke gemeente

GAIA-actie
02 februari 2018

Hoewel dierenwelzijn sinds de jongste staatshervorming een regionale bevoegdheid is, blijven de gemeenten verantwoordelijk voor tal van belangrijke thema's. Denk maar aan het beheer van zwerfdieren, evenementen waarbij dieren betrokken zijn, gemeentelijke markten of gevallen van mishandeling waarvoor een tussenkomst van de politie vereist is. De publieke opinie hecht inmiddels veel belang aan dierenwelzijn. De steden en gemeenten die in dit opzicht een concreet en weldoordacht beleid hanteren, bieden daarmee een antwoord op de steeds luidere oproepen van hun inwoners en hebben zo een rechtstreekse impact op het leven van duizenden dieren. GAIA richt zich dan ook tot de politieke partijen en stelt tien speerpunten voor, zodat de gemeenten dierenwelzijn hoger op hun prioriteitenlijst kunnen plaatsen.

Uiteraard kunt u steeds bij GAIA terecht met vragen of om een afspraak te maken.

1. Schepen van dierenwelzijn

De maatschappij is veranderd. De burger hecht inmiddels veel meer belang aan dierenwelzijn. Hij wil ook dat dit op verantwoorde, tastbare en efficiënte wijze wordt aangepakt met behulp van een doordacht beleid. Daarvoor moet dierenwelzijn expliciet worden opgenomen in de bevoegdheden van een schepen. Dat is al het geval in meer dan 170 gemeenten, maar het is van cruciaal belang dat alle gemeenten een schepen voor dierenwelzijn aanstellen.

2. Dierenpolitie

Maar al te vaak is de politie niet (voldoende) op de hoogte van de wetgeving inzake dierenwelzijn. Net dat gebrek aan kennis kan verregaande gevolgen hebben. GAIA vraagt dan ook dat elke stad en gemeente (of politiezone) een cel voor dierenwelzijn opricht, of toch op z'n minst een politieagent aanstelt die zich specialiseert in deze problematiek. De 'dierenagent' wordt dan het eerste aanspreekpunt voor inwoners die vragen of klachten met betrekking tot dierenwelzijn hebben. Hij of zij opereert ook als coördinator voor zijn of haar collega’s, die op het terrein met dierenwelzijnsproblemen geconfronteerd worden. Hij of zij zorgt ervoor dat de wet correct nageleefd wordt en neemt ook de nodige maatregelen.

3. Zwerfkatten

Het nut van een sterilisatiecampagne voor zwerfkatten hoeft echt niet meer te worden aangetoond. Want als dat niet gebeurt, planten katten zich exponentieel voort. Een overbevolking van zwerf-katten leidt bovendien tot overlast, hygiëneproblemen en vooral veel leed voor de dieren zelf, die in miserabele omstandigheden moeten overleven, vatbaar zijn voor tal van ziektes en vaak honger en kou lijden. Daarbovenop bezorgen de euthanasiecijfers in asielen iedereen koude rillingen. Een gemeente die dierenwelzijn hoog in het vaandel draagt, stimuleert particulieren ook om hun huiskatten te laten steriliseren door een voorlichtingscampagne op touw te zetten of door financiële incentives (bv dmv kortingbonnen voor ingreep bij de dierenarts) toe te kennen.

4. Kermissen

Dieren horen niet thuis op een kermis. We denken daarbij vooral aan kermiskramen met pony's, die vandaag op veel tegenkanting van het grote publiek kunnen rekenen. Maar net zo goed aan dieren die weggegeven worden bij wijze van beloning of prijs (hoewel dat uitdrukkelijk verboden is). Wij vragen dat gemeenten geen vergunningen meer verlenen aan kermiskramen met pony's, zodat deze dieren een leven waarin ze continu rondjes moeten lopen bespaard blijven. Bovendien willen we graag dat de gemeenten het verbod op het weggeven van dieren bij een loterij streng controleren.

5. Duiven

Niemand is gebaat bij te veel duiven in een stad of gemeente: de inwoners en de stedenbouwkundige verantwoordelijken niet en ook de vogels zelf niet. Maar veel gemeenten proberen dat probleem op dieronvriendelijke manier op te lossen, namelijk door de duiven te vangen en vervolgens massaal te vergassen. Die methode is op lange termijn bijzonder inefficiënt én ethisch onverantwoord. Een gemeente met oog voor dierenwelzijn zal daarom een diervriendelijke aanpak voor het beheer van de duivenpopulatie uitwerken en kiezen voor het plaatsen van een contraceptieve duiventil (waar de eieren vervangen worden door gipseieren) en/of het strooien van contraceptieve granen.

6. Vuurwerk

Velen vinden vuurwerk er magisch uitzien, maar die plotse en bijzonder luide knallen bezorgen de dieren veel stress en angst. En wanneer dieren in paniek raken, kunnen ze wegvluchten en op de openbare weg terechtkomen, zich verwonden en/of zelfs verdwalen. GAIA vraagt dan ook om een uitdrukkelijk verbod op het gebruik van vuurwerk door particulieren op te nemen in het politiereglement. Indien de gemeente zelf vuurwerk wil afsteken tijdens een evenement, kiest ze beter voor geluidsarm vuurwerk, dat inmiddels aan een opmars bezig is.

7. Voorlichting in scholen

Om een diervriendelijke toekomst te garanderen, moeten onze jongeren daar vandaag over leren. Samen met de schepen van onderwijs en/of het voorlichtingsteam van GAIA (gediplomeerde en ervaren lesgevers) zet de schepen van dierenwelzijn educatieve projecten op om de leerlingen in de gemeente bewust te maken van dierenwelzijn. De nadruk ligt daarbij op het bijbrengen van kennis voor dieren en empathie en respect voor alle levende wezens.

8. Losloopzones voor honden

In steden vragen hondeneigenaars al een hele tijd om zogenaamde losloopzones waarin de honden in alle veiligheid vrij kunnen rondlopen. Die zones moeten uiteraard groot genoeg zijn en goed worden onderhouden. Deze eenvoudige maatregel houdt een grote meerwaarde in voor de dieren en hun baasjes.

9. Dieren toegelaten

De gemeente laat het houden van gezelschapsdieren toe in woningen van het OCMW, serviceflats, rusthuizen... Uiteraard moeten er redelijkerwijs beperkingen opgelegd worden met betrekking tot de diersoorten en het aantal dieren. Ook vanuit menselijk standpunt is het erg bedenkelijk om een ouder persoon te verplichten zich te ontdoen van haar of zijn hond of kat wanneer de persoon in kwestie naar b.v. een serviceflat moet verhuizen.

10. Gezelschapdieren op markten

De verkoop van katten en honden op openbare markten is al sinds 1995 bij wet verboden. Die maatregel is erg nuttig, maar volstaat niet: om impulsaankopen te voorkomen (die vaak erg nadelig zijn voor het dierenwelzijn) vraagt GAIA de lokale autoriteiten dan ook om een verbod op de verkoop van alle gezelschapsdieren op markten (konijnen, hamsters, ratten, muizen...) op te nemen in het politiereglement.

Meer nieuwsberichten over:
Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.