GAIA op het terrein

GAIA op het terrein

GAIA voert campagne tegen georganiseerd dierenleed, maar we doen we nog veel meer. Wanneer structureel dierenleed gedoogd wordt, klagen we die situatie aan op het terrein. GAIA reikt ook op een actieve manier oplossingen aan.

Acties en campagnes

Onze acties en campagnes tegen georganiseerde dierenmishandeling gaan zelden onopgemerkt voorbij en bereiken opzienbarende resultaten. Kom er hier alles over te weten.

GAIA in de klas

In een taal op maat van kinderen en jongeren laten onze voorlichters de leerlingen op een interactieve, boeiende en pedagogisch verantwoorde manier nadenken over de mens-dierrelaties (o.a. door educatief spel, groepswerk, quiz) en ze voorzien hun van wetenschappelijke informatie (biologie, ethologie, wetgeving).

Op deze manier wil GAIA het belang van positieve actie onderstrepen en het inlevingsvermogen van kinderen en jongeren stimuleren. Het doel is om te komen tot een respectvolle en verantwoordelijke omgang met dieren, met ruimte voor verwondering en begrip.

Wij bieden verscheidene onderwerpen aan, zodat u kan kiezen welk thema het best aansluit bij uw lessenpakket.

Klik hier voor meer informatie.

GAIA voor de bedrijven

GAIA staat open voor een constructieve dialoog met het bedrijfsleven. We overleggen met supermarkt-, distributie- en voedingsketens. Op die manier willen we hen overtuigen om over te schakelen op producten met meer respect voor de dieren.

GAIA informeert

Dagelijks krijgt GAIA tientallen vragen om informatie en klachten over dierenleed. U kan bij GAIA terecht voor infofolders, posters, rapporten, video's en boeken.

Individuele gevallen van dierenmishandeling en verwaarlozing neemt GAIA uiteraard heel ernstig, maar ze behoren niet tot onze opdracht. Hier vindt u wel advies en de nodige inlichtingen over de gespecialiseerde overheidsdiensten en verenigingen die u kunt contacteren voor dergelijke problemen.

GAIA gaat de dialoog aan

We gaan de dialoog aan met de bevoegde overheden, zowel op regionaal, Belgisch als op Europees niveau, om hen van onze standpunten te overtuigen. Op die manier wil GAIA ervoor zorgen dat er betere wetten voor het dierenwelzijn tot stand komen, en dat de bestaande wetten gerespecteerd worden. We stellen daarbij alternatieven voor met meer respect voor de dieren.

GAIA handelt lokaal en denkt globaal, vanuit België met het venster op de wereld. Ook de globalisering van de wereldeconomie heeft een steeds grotere impact op het dierenwelzijn. Daarom zijn we lid van of werken we nauw samen met andere dierenorganisaties op Europees en op internationaal niveau. Enkele voorbeelden: Compassion in World Farming, Eurogroup for Animals, de Europese Coalitie voor de Beëindiging van Dierproeven en de Fur Free Alliance.

Afscheid van mijn vriend

Met onze website ‘Afscheid van mijn Vriend’ biedt GAIA de mogelijkheid om de herinnering aan uw overleden huisdier levend te houden. Iedereen kan gratis een afscheidspagina aanmaken met een persoonlijke boodschap, een gedicht of een foto.