Dierenrechten en ethiek: het standpunt van GAIA

Dierenrechten en ethiek: het standpunt van GAIA

Dierenrechten: een middel om hen volledig te beschermen.

"Doe een ander niet aan wat je zelf niet aangedaan wil worden"

Deze spreuk moeten we ook toepassen op onze behandeling van dieren. Alle wezens met gevoel moeten ernstig genomen worden in hun ontwikkeling als individuen. Hun welzijnsnoden en vitale belangen moeten gerespecteerd worden. Waar het mensen betreft, vormen de mensenrechten daartoe een belangrijk instrument.

In onze samenleving heeft het begrip 'rechten', als resultaat van een lang historisch proces, voor mensen veel belang en waarde gekregen. Wanneer men van iemand zegt dat hij geen rechten heeft, is dat eigenlijk hetzelfde als zeggen dat hij niet meetelt, laat staan bestaat. Zo iemand wordt als minderwaardig of zelfs waardeloos beschouwd en behandeld. Dat is nu precies wat er met talloze dieren gebeurt. Daarom pleit GAIA voor dierenrechten.

GAIA pleit voor de erkenning van misdaden tegen de dierlijkheid

Vandaag beroept men zich op de mensenrechten om misdaden tegen de menselijkheid aan te klagen en te bestraffen. Ook misdaden tegen de dierlijkheid zouden erkend, aangeklaagd en bestraft moeten worden.

Dierenrechten als speciale afweerrechten

Dat zijn juridisch afdwingbare 'schilden' om dieren tegen mishandeling en machtsmisbruik te beschermen, wanneer zij tegenover de mens in een positie van grote kwetsbaarheid en weerloosheid, kortom onmacht, verkeren. Dierenrechten impliceren ook vrijheden van handelen.

De menselijke vrijheid van handelen stopt daar waar men de rechten van anderen schaadt

Enkele voorbeelden van grondrechten voor dieren, die GAIA zeer zinvol acht:

  • Het recht om niet te worden gepijnigd
  • Het recht op een eigen leven
  • Het recht op representatieve menselijke behoeders en verdedigers

Onze progressieve, pragmatische en idealistische aanpak

Dieren rechten geven, vergt een omslag tussen de twee menselijke oren. Een metamorfose in ons hoofd, die dieren van iets tot iemand omvormt. Het gaat om een proces van ingrijpende maatschappelijke hervormingen, die niet zomaar van vandaag op morgen kunnen doorgevoerd worden, maar zich wellicht over vele generaties uitstrekken. Zoiets gebeurt onvermijdelijk stapsgewijs.

Meer weten?

Bestel het boek ‘De Dierencrisis’ (Michel Vandenbosch, 2005) voor slechts 10€ (inclusief verzendkosten) via info [at] gaia [dot] be.