Petitie om van de zorg voor het dierenwelzijn een Belgische grondwettelijke plicht te maken

Petitie om van de zorg voor het dierenwelzijn een Belgische grondwettelijke plicht te maken

Wij ondergetekenden zijn van oordeel dat de bescherming, het welzijn en de waardigheid van dieren fundamentele waarden zijn van de Belgische Staat die erkend moeten worden door de hoogste instanties. We vragen dat de Belgische Grondwet aangepast wordt en dat de bescherming, het welzijn en de waardigheid van dieren hierin opgenomen worden, naar het voorbeeld van Duitsland en Luxemburg. Deze petitie is gericht aan de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers.

“De manier waarop een land met zijn dieren omgaat is een graadmeter voor het beschavingsniveau ervan.”
Mahatma Gandhi (1869 – 1948).

Meer informatie vindt u hier.

Papieren petitie

De petitie blijft ook op papier beschikbaar. U kunt de petitieformulieren hieronder downloaden of bestellen via onze website (in de categorie ‘Algemeen’, onderaan de lijst). U kan ze ons terugsturen zodra ze zijn ingevuld!