Van paard tot steak

Na jaren campagne voeren door GAIA en zijn internationale partners, verbood de Europese Unie in 2015 de import van paardenvlees uit Brazilië en Mexico. Helaas werd de import Argentinië, Canada en Uruguay (nog) niet verboden.

Paardenvlees uit Latijns-Amerika wordt massaal uitgevoerd, in het bijzonder naar Europa, en komt zo ook op het bord van de Belgische consument terecht. België speelt een belangrijke rol bij de import en de consumptie van paardenvlees afkomstig uit Latijns-Amerika. We zijn immers de tweede grootste importeur uit Argentinië (2018: 2.735 ton) en Uruguay (2018: 850 ton).

Na overleg met GAIA besloten intussen heel wat Belgische supermarkten niet langer paardenvlees uit Latijns-Amerika aan te bieden. Aldi, Makro, Match en Colruyt verkopen enkel nog paardenvlees uit Europa, Lidl en Delhaize verkopen zelfs helemaal geen paardenvlees meer. Carrefour blijven echter paardenvlees uit Latijns-Amerika verkopen. Aoste en Albert Heijn besloten na undercoverbeelden (juni 2019) de aankoop van paardenvlees uit Latijns-Amerika op te schorten. Enkel supermarktketen Carrefour blijft paardenvlees uit Argentinië verkopen.

GAIA vraagt dat alle supermarkten hun verantwoordelijkheid nemen in dit verhaal. We moedigen ook de consumenten aan niet langer paardenvlees te eten, zeker niet als het afkomstig is uit andere landen. Daarnaast dringen we aan bij de Europese Commissie om de import van paardenvlees uit Argentinië, Uruguay en Canada te verbieden.

Resultaten

2010: Colruyt en Makro bevoorraden zich enkel nog in de EU 2010: Colruyt en Makro bevoorraden zich enkel nog in de EU
2010: geen paardenvlees meer uit Mexico en Brazilië in Belgische supermarkten 2010: geen paardenvlees meer uit Mexico en Brazilië in Belgische supermarkten
2011: Lidl België beslist om niet langer paardenvlees te verkopen 2011: Lidl België beslist om niet langer paardenvlees te verkopen
2015: de EU verbiedt de import van paardenvlees uit Mexico 2015: de EU verbiedt de import van paardenvlees uit Mexico
2016: Bij Delhaize ligt enkel nog Europees paardenvlees in de winkelrekken 2016: Bij Delhaize ligt enkel nog Europees paardenvlees in de winkelrekken
2017: Colruyt stopt verkoop Roemens vlees 2017: Colruyt stopt verkoop Roemens vlees
2017: Aldi stopt verkoop paardenvlees uit Latijns-Amerika 2017: Aldi stopt verkoop paardenvlees uit Latijns-Amerika
2019: Aoste en Albert Heijn schorten aankoop paardenvlees uit Latijns-Amerika op 2019: Aoste en Albert Heijn schorten aankoop paardenvlees uit Latijns-Amerika op

Downloads

 • pdf

  Onderzoeksrapport van GAIA in Brazilië en Mexico, 2010

  Download
 • pdf

  Onderzoeksrapport van GAIA in Argentinië, 2011

  Download
 • docx

  Mishandeling van Roemeense paarden voor Belgische consumptie (persbericht, juli 2013)

  Download
 • pdf

  Het welzijn van Europese paardachtigen in 2015, een rapport (in het Engels) van World Horse Welfare & Eurogroup for Animals

  Download
 • pdf

  Onderzoek: de handel in paardenvlees in Argentinië en Uruguay (2015)

  Download

Wetgeving over Dierenwelzijn

Meer informatie

Onderzoek van GAIA

In 2009 en 2010 trok een speciaal team van GAIA naar Mexico, Brazilië en Argentinië om er de omstandigheden te onderzoeken van het transport en de slachting van paarden bestemd voor vleesconsumptie. De slachthuizen bevoorraden zich met paarden die gebruikt worden in boerderijen, voor paardenkoersen of dienst doen als hobbypaard. Tijdens het vervoer, over afstanden tot 2.500 km, krijgen de gewonde of uitgemergelde paarden geen eten of drinken. Vaak worden ze met veel geweld opgeladen in de overvolle, onaangepaste vrachtwagens.

De Roemeense paarden die op het bord van de Belgische consument terechtkomen, worden ook mishandeld. Dat blijkt uit een onderzoek dat GAIA in mei 2013 voerde in Roemenië, de belangrijkste leverancier van paardenvlees in de EU. De beelden die de dierenrechtenorganisatie maakte, zijn schokkend: paarden en ezels die uitgemergeld en verwaarloosd zijn, paarden die brutaal geslagen worden ... Het onderzoeksteam filmde ook hoe handelaars de kracht van de paarden testen door ze betonblokken of karren met geblokkeerde wielen te laten voorttrekken.

Uit een nieuw onderzoek in 2014 van GAIA en bevriende organisaties blijkt dat dezelfde problemen zich in Amerika voordoen: zieke of gewonde paarden die niet verzorgd worden, onbekwaam personeel dat de paarden brutaal behandelt, langdurige transporten zonder eten of drinken, paarden die gestolen worden, slachthuizen die niet aan de normen voldoen, verschrikkelijke omstandigheden waarin de dieren worden geslacht, geen traceerbaarheid en risico's voor de volksgezondheid. De garanties over het respect voor de dieren en over het naleven van de Europese normen vanwege de bedrijven die van deze handel leven, zijn puur bedrog.

Juni 2019 klaagde GAIA samen met 12 andere dierenrechtenorganisaties opnieuw de situatie aan van paarden in Argentinië en Uruguay. Nieuw onderzoek, uitgevoerd door Tierschutzbund Zürich en Animal Welfare Foundation, tonen dat de weg van Amerikaans paardenvlees naar ons land nog steeds bezaaid ligt met enorm veel mishandeling, verwaarlozing en fraude.

In 2020 zette GAIA haar strijd voort. Uit een nieuw onderzoek van GAIA, Animal Welfare Foundation en Tierschutzbund Zurich, uitgevoerd tussen augustus 2019 en oktober 2020, blijkt dat de Argentijnse paardenindustrie nog steeds even wreed is. Gestolen paarden, gesjoemel met identificatie en papieren, dieren met etterende wonden en gebroken benen, zieltogende dieren, een totaal gebrek aan dierengeneeskundige verzorging, geen beschutting tegen hitte en hevige regen, … .

België als draaischijf

België wordt beschouwd als een draaischijf in de internationale paardenvleeshandel. Vier Belgische bedrijven hebben de touwtjes van deze lucratieve handel in handen: Chevideco, Equinox, Multimeat en Velda. Die grote namen op de wereldmarkt hebben voor hun productie in tal van landen geïnvesteerd. Ze bezitten er onder andere slachthuizen.

België importeert niet uitsluitend om te voldoen aan de nationale consumptie. Een groot deel van het door de Belgische bedrijven ingevoerde paardenvlees wordt geëxporteerd naar onder andere Japan, Nederland, Frankrijk en Italië.

Voor de commerciële belangen van Belgische paardenvleesbedrijven lijden elk jaar tienduizenden paarden.

De Europese wetgeving voor het transport of het kweken van dieren is niet van toepassing buiten de Europese Unie. Enkel de Europese normen voor het slachten van dieren gelden ook voor de export, maar de Europese Commissie legt geen enkele eis op inzake het welzijn van dieren die elders leven.

placeholder

Argentinië en Uruguay, waar paardenleed welig tiert

In november en december 2010 voerde GAIA een onderzoek uit in Argentinië. De gefilmde beelden toonden zeer magere, ondervoede, zwaar verwaarloosde paarden met etterende wonden. In 2019 bracht GAIA samen met Tierschutzbund en Animal Welfare Foundation nieuwe beelden naar buiten uit Argentinië en Uruguay waaruit blijkt dat de situatie absoluut niet verbeterd is - ondanks de beloftes van de sector.

Bij ons in de supermarkt
Na het onderzoek van GAIA uit 2009 beslisten de Belgische supermarkten om paardenvlees uit Mexico of Brazilië uit de rekken te halen. Maar sommige vervingen het door paardenvlees uit Argentinië en Uruguay. In tegenstelling tot wat die supermarkten en hun leveranciers beweren, worden de dieren in dat land evenmin met respect behandeld.

De verzamelplaatsen voor paarden, het transport van de paarden, de paardenveilingen en de slachthuizen, blijken nog steeds poelen van paardenleed en verwaarlozing van paarden. De paarden hebben geen of te weinig bescherming tegen extreme weersomstandigheden. Zieke paarden met open wonden, abcessen en gebroken benen krijgen geen enkele verzorging en evenmin worden zieltogende paarden uit hun lijden verlost. Tijdens de urenlange transporten krijgen ze geen water, geen voedsel en worden ze geslagen met stokken en mishandeld met elektrische prikstokken. Paarden worden opgejaagd door honden. In de verzamelplaatsen raken dieren verstrikt in het prikkeldraad. Het onderzoek toont ook aan dat het systeem van traceerbaarheid niet te vertrouwen valt. Dat enkel de laatste eigenaar – vaak diegene die ze opkoopt voor het slachthuis - moet melden van waar het paard komt en welke medicijnen het toegediend heeft gekregen, doet ernstige vragen rijzen over de voedselveiligheid. Sommige paarden zijn bijvoorbeeld afkomstig van rodeo’s en races en worden volgepompt met anabolen.

Respectful life
In 2015 verbood Europa de import van paardenvlees uit Mexico en Brazilië. Datzelfde jaar werd ‘Respectful Life’ geboren, een gezamenlijk initiatief van de Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) en de Katholieke Universiteit Leuven, bedoeld om het dierenwelzijn te verbeteren. Onderzoekers van de KU Leuven voeren bedrijfsbezoeken (slachthuizen en verzamelplaatsen) uit in Uruguay en Argentinië. Maar dat blijkt een maat voor niets. De bezoeken gebeuren aangekondigd en de slachthuizen bereiden zich er telkens op voor. Zo is er op de nieuwe beelden te zien hoe er naar aanleiding van zo’n inspectie beschutting werd voorzien en de zieke en gewonde paarden naar andere plaatsen worden verjaagd.

Ook het laatste inspectierapport van de Europese Commissie in Uruguay (2018) wijst op ernstige tekortkomingen “in de stallen van de slachthuizen”. Nog volgens het officiële rapport doet “de situatie in de bezochte verzamelcentra nieuwe en ernstige vragen rijzen over het welzijn van de dieren op het moment van het doden".

Hoewel het controleteam vooraf had gevraagd dat de verzamelcentra van de slachthuizen tijdens de controle in werking zouden zijn, waren ze in alle drie de bedrijven leeg. De controleurs stelden verder “een beperkt aantal overdekte schuilplaatsen” en een “zeer beperkt aantal waterbakken” vast.

Protestmail
GAIA roept de consument op om geen paardenvlees meer te kopen uit Uruguay, Argentinië en Canada. “Verder dringen we er bij de Europese Commissie op aan om de import uit die landen te verbieden, zoals eerder gebeurde met paardenvlees uit Mexico en Brazilië. En last but not least kan iedereen via www.gaia.be een protestmail sturen naar de supermarkt Carrefour die nog paardenvlees uit die landen verkopen.” Vandaag liet Albert Heijn GAIA alvast weten dat ze de verkoop van gerookt paardenvlees opschorten “omdat de deugdelijkheid van het label ‘respectful life’ op dit moment niet voldoende kan bewezen worden”. De supermarktketen verkocht sowieso al geen vers paardenvlees.

placeholder

In Brazilië: verwaarlozing en ondervoeding

De lijdensweg van het Braziliaanse paard begint reeds voordat het dier wordt getransporteerd. Paardenhandelaars, ‘juntadores' genaamd, trekken van boerderij naar boerderij en verzamelen 'overtollige' paarden in het hele land. Vrachtwagenchauffeurs bezoeken de paardenverzamelaars en laden verwaarloosde en ondervoede paarden op.

2.500 km zonder eten of drinken
In de praktijk blijven de paarden de hele tijd in de vrachtwagen zitten terwijl de transporteurs andere verzamelaars bezoeken. Sommige paarden vertoeven drie dagen in deze mobiele hel, tot 2.500 kilometer lang. Tijdens de rit krijgen de paarden geen eten of drinken, zelfs niet tijdens extreme warme en droge periodes.

Gevaarlijke omstandigheden
De onaangepaste vrachtwagens zonder laadklep, zonder dak en zonder tussenschotten, vormen een bijkomend risico voor de paarden. Zwakke dieren worden met touwen vastgebonden. In dergelijke omstandigheden kunnen val- en glijpartijen fatale verwondingen veroorzaken.

Overbeladen
Om de transporten rendabeler te maken, overladen de chauffeurs hun vrachtwagens. We zagen hoe onbekwame vrachtwagenchauffeurs en paardenhandelaars dieren brutaal mishandelden. Een beeldfragment van de film van GAIA onthult hoe paarden in vrachtwagens zonder laadklep worden gedwongen. Een touw wordt rond de onderkaak gespannen en het paard moet een te hoge afstand overbruggen om van opzij in de gammele beestenwagen te geraken. De handelaars blijven trekken en sleuren. Het paard brult van de pijn, valt en verwondt zich. Gevallen paarden krijgen elektrische schokken, zelfs op het hoofd, om ze te doen rechtstaan.

Hongerdood
Als ze aankomen in het slachthuis ontvangen de paarden geen geschikt voedsel. Als ze niet onmiddellijk geslacht worden, sterven ze vanzelf ter plekke. De onderzoekers van GAIA bezochten het Braziliaanse slachthuis POMAR, dat naar Europa en België exporteert. Dat slachthuis werd heropend na een administratieve sluiting om sanitaire of veiligheidsredenen. Gedurende de sluiting kwamen in het slachthuis nog altijd paarden aan uit heel het land. Ze werden daar gehouden maar niet geslacht, en ze kregen geen eten. Tientallen dieren stierven de hongerdood.

Het vlees van Mexicaanse en Braziliaanse paarden eindigt in de Europese winkelrekken. Of in potjes hondenvoer, als de paarden te zwaar gewond, oud of ziek zijn.

In 2015 verbood de Europese Unie de import van paardenvlees uit Mexico.

Lange afstanden tot in Mexico

In 2007 moesten de drie paardenslachterijen in de Verenigde Staten, allemaal eigendom van Belgische ondernemingen, hun deuren sluiten. Dit op grond van de wet die het slachten van paarden voor consumptie verbiedt. Toch worden vanuit de VS jaarlijks nog tienduizenden paarden over lange afstanden vervoerd naar Mexico of Canada, om daar geslacht te worden.

Dierenveilingen in de VS
De meeste Amerikaanse paarden die naar Mexico worden getransporteerd, worden verkocht op veilingen in de VS. Daarna worden ze vaak op dubbeldekker vrachtwagens geladen, waarin ze constant gebogen staan. Zo worden ze naar een gigantisch verzamelcentrum in Texas gebracht. Daar blijven ze enkele dagen, vooraleer ze de Mexicaanse grens oversteken op weg naar het slachthuis.

Geen enkele schuilplaats
De meest beruchte van deze zogenaamde feedlots is Beltex, eigendom van het Belgische bedrijf Multimeat. In tegenstelling tot wat de Texaanse dierenbeschermingswetten voorschrijven, konden wij aantonen dat er bij Beltex geen enkele schuilplaats voorzien was, ondanks de hoge temperaturen en de vaak hevige regenval. Er stierven paarden nog voor ze hun weg konden hervatten.

Barslechte reputatie
GAIA bezocht de Mexicaanse veemarkt van San Bernabé. De reputatie van die markt is eveneens barslecht. Onze beelden tonen zwaargewonde paarden met open wonden. Ook worden dieren dood uit vrachtwagens geladen. De paarden worden gedwongen om op de aanhangwagens te springen, zonder loopplank. De dieren worden op een brutale, onverschillige manier op elkaar gepropt in aanhangwagens zonder dak.

In 2015 verbood de Europese Unie de import van paardenvlees uit Mexico.

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.