Stop de vrachtwagens

Elk jaar worden ongeveer 1 miljard gevogelte en 37 miljoen runderen, schapen, geiten en paarden getransporteerd binnen de Europese Unie en naar derde landen. Vaak worden de dieren over zeer lange afstanden getransporteerd, tot duizenden kilometers ver. Het kan meerdere dagen duren eer de finale bestemming wordt bereikt.

De Europese burgers zijn voor het overgrote deel voorstander van een beperking van de duur van het transport van levende dieren. Nochtans werden hun verwachtingen tot hiertoe grotendeels genegeerd. GAIA lanceert deze campagne in samenwerking met Eurogroup For Animals.

Resultaten

September 2017: Ben Weyts en Michel Vandenbosch overhandigen 1 069 715 handtekeningen aan de Europese Commissie September 2017: Ben Weyts en Michel Vandenbosch overhandigen 1 069 715 handtekeningen aan de Europese Commissie

Hoe u kunt helpen

Downloads

 • pdf

  Eurogroup for Animals / Gedetailleerde infofiche over verre veetransporten (in het Engels)

  Download
 • pdf

  Cijfers Eurostat / België - import en export van levende dieren in 2015 (per soort)

  Download
 • pdf

  Cijfers Eurostat / België - import en export van levende dieren in 2015

  Download
 • pdf

  Cijfers Eurostat / België - import en export van levende dieren, 1999-2015

  Download

Meer informatie

Context

Langeafstandstransporten blijven niet zonder gevolg voor de dieren: ze zijn uitgeput, uitgedroogd en ze raken gewond. Alle landbouwdieren, ongeacht hun leeftijd of hun fysieke conditie, worden getroffen. De jongste slachtoffers van de langeafstandstransporten zijn de mannelijke, niet-gespeende kalfjes van de melkkoeien. Voedsel en rust wordt hen ontzegd, en gedurende vele uren kunnen ze amper bewegen in de overbevolkte vrachtwagens.

Allemaal ondergaan ze hetzelfde lot, en de reglementering ter bescherming van vee tijdens het transport volstaat niet om hun welzijn te verzekeren. Bovendien stellen we vast dat de regels zeer gebrekkig worden toegepast, aangezien controles eerder zeldzaam zijn: slechts 1% ervan wordt uitgevoerd tijdens de transportfase.

Oostenrijk, Duitsland, Nederland en Denemarken hebben gezamenlijk gevraagd aan de Europese Commissie om de reglementering voor het transport van levende dieren te herzien (Verordening CE 1/2005 van 22 december 2005). Zweden, Oostenrijk en België hebben dat initiatief gevolgd.

Het herzien van de Verordening zou het volgende betekenen:

• Een betere toepassing op het terrein.
• Een aanpassing van de reglementering aan de meest recente wetenschappelijke gegevens over het welzijn en de gezondheid van de dieren.
• Meer aandacht voor sommige diersoorten, die momenteel niet vermeld worden in de geldende reglementering.
• De toepassing van verschillende, striktere eisen voor de kwaliteit van het transport van levende dieren.
• Het verbeteren van de kennis en vaardigheden van de transporteurs, door middel van betere opleidingen.

We roepen de regeringen van de andere Europese lidstaten op om het initiatief van Duitsland, Denemarken en Nederland te volgen.

Quid België?

België is vooral een doorvoerland voor veetransporten van levende dieren. Het gaat vooral om vrachtwagens vanuit Frankrijk, die elk jaar verschillende miljoenen levende slachtdieren uitvoeren. Ook België zelf exporteert en importeert natuurlijk levende dieren.

In 2015 werden 1.742,8 ton levende dieren getransporteerd vanuit België naar een ander EU-land, en 2.447 ton vanuit België naar een land buiten de EU.

Enkele voorbeelden van export vanuit België naar landen buiten de EU:

Verenigde Arabische Emiraten (74,8 ton), Zwitserland (100,6), Egypte (68), Israël (58,6), Irak (23,6), Libanon (83,2), Marokko (283,9), Saudi- Arabië (75,8), Turkije (63,3), Libië (87,1), China (41,1)

De internationale handel in levende dieren wordt uitgedrukt in ton en euro’s, en niet in aantal individuele dieren. Bron: Eurostat.

Bij deze cijfers komen nog de 1.225,3 ton levende dieren die België heeft geïmporteerd vanuit andere EU-landen, en de 243,9 ton die werd geïmporteerd van buiten de EU.

Eind 2015 kondigde federaal minister van Landbouw Willy Borsus aan dat België een erkenning had gekregen van de Turkse autoriteiten voor de export van runderen, bedoeld om te vetmesten. De minister was erg blij met dit nieuws, dat volgens hem “een mooie opportuniteit voor de sector” inhoudt.

Nochtans zijn de slechte omstandigheden waarin de dieren getransporteerd worden over lange afstanden, meer bepaald richting Turkije, welbekend. Volgens het rapport over een onderzoek dat tussen 2010 en 2015 werd uitgevoerd door onze partnerorganisatie Eyes on Animals, wordt de Europese verordening 1/2005 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer niet gerespecteerd in 70% van de geïnspecteerde veetransporten tussen de EU en Turkije.

(Foto's: Jack Tummers, RSPCA, Emma Haswell, Vier Pfoten)

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.