Stop de kooien

Miljoenen dieren leven in een nachtmerrie en slijten hun leven in kleine, kale kooien. Zeugen liggen vast tussen stalen stangen in zogenaamde kraamhokken waarin amper plaats is voor normaal zorggedrag. Konijnen en kwartels slijten hun hele leven in kale kooien. Piepjonge kalfjes worden apart opgesloten. Legkippen zitten nog steeds opgesloten in kooien en eenden en ganzen worden in kooien opgesloten om onder dwang gevoerd te worden voor de productie van foie gras.

Kooien zijn wreed. Het gaat hier om voelende individuen, wezens die pijn en blijdschap kunnen ervaren. Dieren in kooien lijden ernstig: ze hebben amper ruimte om te bewegen en kunnen er hun natuurlijke gedrag niet in uiten noch ontplooien. Een leven in een kooi is geen dierwaardig bestaan.

Geconfronteerd met dit ernstig dierenleed werkt GAIA samen met een netwerk van meer dan 130 organisaties en hopen we via een Europees Burgerinitiatief* een verbod op het gebruik van kooien in de veehouderij te bekomen. Als één miljoen mensen meedoen, komt een toekomst zonder kooien dichterbij.

Teken onze petitie nu via deze link.

**Zodra we één miljoen handtekeningen verzameld hebben en ook minstens in 7 landen een bepaald minimum hebben bereikt, moet de Europese Commissie beslissen of zij eraan gevolg gaat geven. *

Downloads

Meer dan 300 miljoen(!) dieren

In de Europese Unie brengen meer dan 300 miljoen(!) dieren hun hele leven of een groot deel daarvan, door in kooien. Het gaat dan onder meer om kippen, kwartels, konijnen, varkens en eenden. De dieren worden beroofd van hun bewegingsvrijheid en worden ernstig beperkt in het uiten van hun natuurlijk gedrag. Er wordt nauwelijks aan de fundamentele lichamelijke en mentale behoeftes van de dieren voldaan. Met andere woorden: in een kooi hebben dieren geen enkele mogelijkheid om zichzelf te zijn en worden ze gereduceerd tot nauwelijks meer dan een product.

Publieke opinie

Een recent Eurobarometeronderzoek laat zien dat het welzijn van dieren in de veehouderij de mensen niet koud laat: 94% van de Europese burgers vindt het belangrijk dat het welzijn van dieren in de veehouderij beschermd wordt en 82% vindt dat deze dieren beter beschermd moeten worden. Dankzij succesvolle campagnes van dierenrechtenorganisaties zoals GAIA is er wel al vooruitgang geboekt. Zo hebben onder meer Lidl en Sodexo toegezegd dat ze in de Europese Unie alleen kooivrije eieren gaan gebruiken. Alle Belgische supermarkten verkopen – dankzij jarenlang campagne voeren door GAIA – sinds 2010 geen verse eieren meer afkomstig van kippen die in kooien worden gehouden. Andere overwinningen van GAIA:

  • Sinds 2012 gebruiken Devos Lemmens en Vandemoortele geen kooieieren meer in hun sauzen;

  • Sinds 2012 gebuikt Colruyt geen kooieieren meer in zijn huismerkproducten;

  • Sinds 2013 gebruikt McDonalds België enkel nog scharreleieren;

  • Sinds 2014 gebruikt Lidl geen kooieieren meer in zijn huismerkproducten;

  • Sinds 2016 gebruikt Albert Heijn geen kooieieren meer in zijn huismerkproducten.

Meer overwinningen via www.boycotcot.be

In de Europese veehouderij zitten 120 miljoen konijnen in kooien

Bijna alle konijnen die voor vlees worden gekweekt in de Europese Unie, zitten opgesloten in kale draadgazen kooien. Die zijn zo overvol dat elk konijn minder dan een A4’tje ruimte heeft. De meeste kunnen zelfs geen normale houding aannemen zoals gestrekt liggen of rechtop zitten met hun oren omhoog. Door de beperkte lichaamsbeweging is er kans op verzwakking van de botten en de ondergrond van metaaldraad zorgt voor pijnlijke zweren aan de poten en voetzolen.

En in ons land?
Aantal gehouden konijnen per jaar: 2.876.572 In België verbiedt de wet batterijkooien voor vleeskonijnen en werd er reeds overgestapt op de zogenaamde parkhuisvesting. Die parken bieden meer ruimte, de vloeren zijn comfortabeler, de dieren hebben genoeg ruimte om zich te strekken of rechtop te zitten, er is knaagmateriaal en hooi aanwezig en er zijn buizen waar ze zich kunnen verstoppen. Helaas is ons land een uitzondering… . Meer informatie via: https://www.gaia.be/nl/nieuws/kooien-voor-konijnen-binnenkort-verleden-tijd

In de Europese veehouderij zitten 210 miljoen legkippen in kooien

Op dit moment leven meer dan 200 miljoen leghennen in zogeheten verrijkte kooien en koloniekooien. De kippen hebben geen ruimte om rond te fladderen, om zich uit te strekken, om hun veren te verzorgen, om te scharrelen, om te rennen, om te vliegen, … . De ernstige beperking van het natuurlijke gedrag in een kooi leidt tot slecht welzijn en dwangneurotisch gedrag. Het gebrek aan beweging zorgt ook voor lichamelijke problemen zoals broze botten.

En in ons land?
Aantal gehouden leghennen per jaar: 3.699.795 In Wallonië werd in oktober 2018 een verbod goedgekeurd op nieuwe bedrijven die leghennen in kooien houden. Bestaande milieuvergunningen voor houderijen die nu nog actief zijn, zullen niet worden verlengd. De bedrijven die nog in de regio actief zijn, moeten hun activiteiten uiterlijk in 2028 staken. Maar helaas blijven dit uitzonderingen en blijven kooisystemen in gebruik in de gehele Europese Unie – ook in Vlaanderen. Meer informatie via: www.gaia.be/nl/nieuws/waals-parlement-krijgt-pluim-van-gaia

In de Europese veehouderij zitten 10 miljoen zeugen in kooien

Moedervarkens moeten gedurende hun leven zoveel mogelijk biggen werpen die als vleesvarkens worden gekweekt. De eerste vijf weken van de dracht worden moedervarkens opgesloten in ligboxen waar ze geen sociale interactie hebben en gedwongen worden zich te ontlasten op hun rustplaats. Ze kunnen niet lopen en zich zelfs niet omdraaien. Die opsluiting leidt tot tralies bijten, apathie, broze botten en blaasontstekingen. Voor, tijdens en na de bevalling worden de zeugen opgesloten in kraamkooien waar ze langdurig moeten blijven liggen op een harde, betonnen vloer. Tijdens de bevalling kunnen ze niet eens een paar stappen zetten of zich omdraaien.

En in ons land? Aantal gehouden zeugen per jaar: 413.250 Aantal in ligboxen: 409.118 (99%) Aantal in kraamkooien: 388.455 (94%)

In de Europese veehouderij zitten 143 miljoen kwartels in kooien

Kwartels worden gehouden voor hun vlees en eieren. De meeste vogels brengen hun hele leven door in een kooi. In sommige bedrijven zitten maar liefst 80 vogels (!) per kooi samen waardoor de oppervlakte per vogel kleiner is dan die van de gemiddelde smartphone. Hun bewegingsruimte wordt erstig beperkt en leidt tot enorme frustraties. Kwartels kunnen de meeste van hun natuurlijke gedragingen waaronder rennen, stofbaden nemen en naar eten zoeken, niet uitvoeren.

In de Europese veehouderij zitten 40 miljoen eenden en ganzen in kooien

De meeste eenden en ganzen die voor foie gras gehouden worden, leven de laatste twee weken van hun leven in een kooi voor dwangvoeding. Gemiddeld leven ze 8-11 weken. De meeste kooien zijn klein met een vloer van gaas zonder stro of zonder een stevige ondergrond om op te rusten. Op een waterbak na zijn de kooien helemaal kaal. De vogels ontwikkelen abnormaal gedrag en lopen verwondingen aan vleugels en poten op.

Tijdens die laatste 2 weken worden ze gedwongen om enorme hoeveelheden voedsel te eten. Daardoor zwelt hun lever op tot tien keer de normale grootte. Dat veroorzaakt ernstig lijden.

En in ons land?
In Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd dwangvoederen voor de productie van foie gras na jarenlang actievoeren van GAIA eindelijk verboden. In Wallonië daarentegen zijn nog een tiental producenten actief. Meer informatie via www.gaia.be/nl/campagne/dwangvoedering-voor-productie-van-foie-gras

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.