Stop de kooien

GAIA reageert bijzonder verheugd op het voornemen van de Europese Commissie om de kooihuisvestingssystemen voor 300 miljoen kippen, varkens, konijnen, eenden, ganzen, kalveren  in de EU uit te faseren tegen 2027.  Dat kondigden Vice-Voorzitster van de Europese Commissie Vera Jourová en Europees Commissaris Stella Kyriakides vandaag aan op een persconferentie. De aankondiging is een officiële reactie op het Europese burgerinitiatief “Stop de kooien” waaraan 170 organisaties deelnamen en dat In één jaar tijd 1 miljoen 397.113 gevalideerde handtekeningen verzamelde van EU-burgers in 18 lidstaten (11 meer dan het vereiste minimum van 7), bijna 400.000 meer dan de vereiste 1 miljoen handtekeningen. GAIA trok het initiatief in België en verzamelde meer dan 90 000 handtekeningen. Commissaris Kyriakides noemde het burgerinitiatief, het 6de succesvolle op 75 geregistreerde initiatieven in de voorbije tien jaar, met het derde hoogste aantal handtekeningen “een voorbeeld van participatieve democratie.” 

Downloads

  • pdf

    Waarom de EU moet stoppen met het gebruik van kooien in de veehouderij

    Download

Meer dan 300 miljoen(!) dieren

In de Europese Unie brengen meer dan 300 miljoen(!) dieren hun hele leven of een groot deel daarvan, door in kooien. Het gaat dan onder meer om kippen, kwartels, konijnen, varkens en eenden. De dieren worden beroofd van hun bewegingsvrijheid en worden ernstig beperkt in het uiten van hun natuurlijk gedrag. Er wordt nauwelijks aan de fundamentele lichamelijke en mentale behoeftes van de dieren voldaan. Met andere woorden: in een kooi hebben dieren geen enkele mogelijkheid om zichzelf te zijn en worden ze gereduceerd tot nauwelijks meer dan een product.

Publieke opinie

Een recent Eurobarometeronderzoek laat zien dat het welzijn van dieren in de veehouderij de mensen niet koud laat: 94% van de Europese burgers vindt het belangrijk dat het welzijn van dieren in de veehouderij beschermd wordt en 82% vindt dat deze dieren beter beschermd moeten worden. Dankzij succesvolle campagnes van dierenrechtenorganisaties zoals GAIA is er wel al vooruitgang geboekt. Zo hebben onder meer Lidl en Sodexo toegezegd dat ze in de Europese Unie alleen kooivrije eieren gaan gebruiken. Alle Belgische supermarkten verkopen – dankzij jarenlang campagne voeren door GAIA – sinds 2010 geen verse eieren meer afkomstig van kippen die in kooien worden gehouden.

In de Europese veehouderij zitten 120 miljoen konijnen in kooien

Bijna alle konijnen die voor vlees worden gekweekt in de Europese Unie, zitten opgesloten in kale draadgazen kooien. Die zijn zo overvol dat elk konijn minder dan een A4’tje ruimte heeft. De meeste kunnen zelfs geen normale houding aannemen zoals gestrekt liggen of rechtop zitten met hun oren omhoog. Door de beperkte lichaamsbeweging is er kans op verzwakking van de botten en de ondergrond van metaaldraad zorgt voor pijnlijke zweren aan de poten en voetzolen.

En in ons land? Aantal gehouden konijnen per jaar: 2.876.572 In België verbiedt de wet batterijkooien voor vleeskonijnen en werd er reeds overgestapt op de zogenaamde parkhuisvesting. Die parken bieden meer ruimte, de vloeren zijn comfortabeler, de dieren hebben genoeg ruimte om zich te strekken of rechtop te zitten, er is knaagmateriaal en hooi aanwezig en er zijn buizen waar ze zich kunnen verstoppen. Helaas is ons land een uitzondering… . Meer informatie via: https://www.gaia.be/nl/nieuws/kooien-voor-konijnen-binnenkort-verleden-tijd

In de Europese veehouderij zitten 210 miljoen legkippen in kooien

Op dit moment leven meer dan 200 miljoen leghennen in zogeheten verrijkte kooien en koloniekooien. De kippen hebben geen ruimte om rond te fladderen, om zich uit te strekken, om hun veren te verzorgen, om te scharrelen, om te rennen, om te vliegen, … . De ernstige beperking van het natuurlijke gedrag in een kooi leidt tot slecht welzijn en dwangneurotisch gedrag. Het gebrek aan beweging zorgt ook voor lichamelijke problemen zoals broze botten.

En in ons land? Aantal gehouden leghennen per jaar: 3.699.795 In Wallonië werd in oktober 2018 een verbod goedgekeurd op nieuwe bedrijven die leghennen in kooien houden. Bestaande milieuvergunningen voor houderijen die nu nog actief zijn, zullen niet worden verlengd. De bedrijven die nog in de regio actief zijn, moeten hun activiteiten uiterlijk in 2028 staken. Maar helaas blijven dit uitzonderingen en blijven kooisystemen in gebruik in de gehele Europese Unie – ook in Vlaanderen. Meer informatie via: www.gaia.be/nl/nieuws/waals-parlement-krijgt-pluim-van-gaia

In de Europese veehouderij zitten 10 miljoen zeugen in kooien

Moedervarkens moeten gedurende hun leven zoveel mogelijk biggen werpen die als vleesvarkens worden gekweekt. De eerste vijf weken van de dracht worden moedervarkens opgesloten in ligboxen waar ze geen sociale interactie hebben en gedwongen worden zich te ontlasten op hun rustplaats. Ze kunnen niet lopen en zich zelfs niet omdraaien. Die opsluiting leidt tot tralies bijten, apathie, broze botten en blaasontstekingen. Voor, tijdens en na de bevalling worden de zeugen opgesloten in kraamkooien waar ze langdurig moeten blijven liggen op een harde, betonnen vloer. Tijdens de bevalling kunnen ze niet eens een paar stappen zetten of zich omdraaien.

En in ons land? Aantal gehouden zeugen per jaar: 413.250 Aantal in ligboxen: 409.118 (99%) Aantal in kraamkooien: 388.455 (94%)

In de Europese veehouderij zitten 143 miljoen kwartels in kooien

Kwartels worden gehouden voor hun vlees en eieren. De meeste vogels brengen hun hele leven door in een kooi. In sommige bedrijven zitten maar liefst 80 vogels (!) per kooi samen waardoor de oppervlakte per vogel kleiner is dan die van de gemiddelde smartphone. Hun bewegingsruimte wordt erstig beperkt en leidt tot enorme frustraties. Kwartels kunnen de meeste van hun natuurlijke gedragingen waaronder rennen, stofbaden nemen en naar eten zoeken, niet uitvoeren.

Open uw mailbox en maak een nieuw bericht aan. Klik op de eerste knop hieronder en plak de e-mailadressen in de adresbalk van uw nieuw bericht. Klik op de tweede knop en plak de tekst in uw nieuw bericht. Verzend, en u bent er!
Sluiten
De tekst is correct gekopieerd.